Zastrzeżenia prawne

Zawartość serwisu jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Serock i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu zostały podane właściwie.Urząd Miasta i Gminy Serock nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu. Powielając informacje z naszego serwisu prosimy podać link źródłowy. 

Powrót do topu strony