Plan działań Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w 2018 r.

W 2018 roku, w ramach działań Izby poza udostępnianiem ekspozycji muzealnej, przewidywane są:

Luty 

- rozpoczęcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej - stworzenie Turystycznej Mapy Serocka pt. „Moja pierwsza mapa Serocka”

- rozpoczęcie cyklu warsztatów artystyczno–historycznych „Myślę o niepodległości” organizowanych przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy współpracy z animatorką kultury, reżyserem panią Betiną Dubiel. Warsztaty są kierowane do różnych grup społecznych między innym do dzieci i młodzieży szkolnej, mam z dziećmi, seniorów czy urzędników samorządowych. Dzięki nim chcemy na nowo przyjrzeć się pojęciu „niepodległość” i dowiedzieć się jak jest ono postrzegane dziś przez Polaków

11 lutego w ramach Niedzielnej Szkółki Tradycji rozpocznie się cykl spotkań „Poszukiwania ludowej obrzędowości Serocka” – spotkania poświęcone będą obrzędowości i tradycjom mazowieckim. Będziemy o nich informować na bieżąco. Pierwsze spotkanie zatytułowane „Zapusty i Popielec”

- 22 lutego odbędzie się konferencja „Serockie drogi do niepodległości – 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”. Wydarzenie zorganizowane zostanie w partnerstwie z Muzeum Historycznym w Legionowie

Marzec

- 18 marca odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Niedzielnej Szkółki Tradycji. U progu wiosny porozmawiamy o zwyczajach związanych z jej przywoływaniem, o robieniu marzann, przygotowywaniu wiosennych gaików i ozdobnych palem wielkanocnych.

24 marca w Serocku odbędzie się X Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego organizowany przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy wsparciu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Kwiecień

przy ul. Farnej zostaną zainstalowane plansze turystyczno-historyczne

Maj

początek funkcjonowania Izby wg. regulaminu przewidzianego na sezon letni

19 maja - wieczorne zwiedzanie Izby, wykład, a także wernisaż wystawy eksponatów związanych z walkami o odzyskanie niepodległości

- przy ratuszu stanie wystawa outdoorowa, poświęcona tematyce niepodległościowej

Czerwiec

- zaprezentujemy wystawę poświęconą tradycji, zwyczajom i rzemiosłu flisackiemu

Lipiec

- 8 lipca – „To Barbarki robota” – warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu. Będzie to już VII edycja imprezy plenerowej przy Placu Litewskim i Bulwarze Nadnarwiańskim

Październik

- początek funkcjonowania Izby wg. regulaminu przewidzianego na sezon jesienno-zimowy

 

Działania Izby Pamięci to również:

- prowadzenie strony internetowej oraz fanpage’a na Facebooku, gdzie promowane są wydarzenia historyczno-promocyjne z terenu gminy Serock, publikowane artykuły dotyczące historii miasta i okolicy oraz ludzi związanych z regionem

- pełnienie funkcji informacji turystycznej, miejsca gdzie można zdobyć mapy, pocztówki i informacje turystyczne

- współpraca z lokalnymi przewodnikami

 

 

  • autor: Referat Komunikacji Społecznej
Powrót do topu strony