Główna treść strony Izba Pamięci i Tradycji Rybackich

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

adres placówki:

Serock, ul. św. Wojciecha 1
tel. 22 768 32 95
izbapamieci@serock.pl

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku to samorządowa placówka o charakterze muzealnym. Jej podstawowym celem jest odzwierciedlanie duchowej treści środowiska regionalnego i lokalnego poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów, działalność  edukacyjną i kulturotwórczą. Serock, który do tej pory nie miał placówki dokumentującej i chroniącej dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu, dzięki powstaniu Izby zwiększy kompetencje kulturowe mieszkańców, przyczyni się do budowania tożsamości lokalnej oraz w nowoczesny i atrakcyjny sposób będzie promował swoje dziedzictwo kulturowe. Izba, która będzie jednocześnie pełnić funkcję informacji turystycznej, przygotowana jest z myślą o mieszkańcach, turystach i gościach odwiedzających Serock.

Nowoczesny charakter ekspozycji muzealnej, która opiera się na multimedialnym i interaktywnym przekazie zwiększy atrakcyjność odbioru treści merytorycznych oraz będzie nową formą uczestniczenia w kulturze.

  • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich - widok od strony ul...
  • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich