Apoloniusz Kędzierski

Apoloniusz Kędzierski urodził się 1 lipca 1861 r.
Wybitny artysta malarz, akwarelista, który odkrył dla malarstwa walory nadnarwiańskich pejzaży, a w serockiej szkole koszykarstwa uczył projektowania mebli oraz barwienia wikliny.
Urodzony w Suchedniowie Apoloniusz pobierał nauki rysunku w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona i Antoniego Kamińskiego, a kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium w pracowni N. Gysisa. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, Klubu Akwarelistów Polskich i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Dominujący w malarstwie Kędzierskiego motyw folklorystyczny widoczny był w obrazach prezentujących życie codzienne mieszkańców polskiej wsi – chłopów, rybaków. Artysta współpracował jako rysownik z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Tygodnikiem Powszechnym” i „Kłosami”. Wykonał też ilustracje do wielu książek, jego akwarele znalazły się w powieści Władysława Reymonta Chłopi z 1928 r.

Serock był dla artysty nie tylko źródłem wielu inspiracji malarskich, ale również miejscem pracy w działającej tutaj w latach 1900-1907 szkole koszykarskiej. Pracującego w Serocku Apoloniusza Kędzierskiego odwiedzali przyjaciele malarze Zdzisław Jasieński, Czesław Tański, Włodzimierz Tetmajer i Marian Zarembski, którzy malowali nadnarwiańskie i nadbużańskie pejzaże i odwiedzali zaprzyjaźnionych ziemian w Zegrzynku, Pobyłkowie, Łubienicy, Kacicach i Popowie. Apoloniusz Kędzierski zmarł 21 września 1939 r.

  • Dziewczyna z dzbanem/Robotna Antosia. Obraz olejny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
  • Fotografia akwareli Apoloniusza Kędzierskiego
  • Apoloniusz Kędzierski

wstecz

Powrót do topu strony