Główna treść strony Opis ekspozycji

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, to samorządowa placówka o charakterze muzealnym. Misją Izby jest budowanie tożsamości, wzmacnianie lokalnego patriotyzmu i więzi społecznych poprzez podnoszenie świadomości w zakresie historii oraz tradycji i kultury miasta i gminy Serock.  Ekspozycja opiera się na multimedialnym i interaktywnym przekazie, który zwiększa atrakcyjność odbioru prezentowanych treści.

W pierwszej sali rzucająca się w oczy oś czasu pozwoli prześledzić najważniejsze wydarzenia w historii Serocka.
Tu znajdziemy też informacje o etymologii nazwy miasta i o tym, jak zmieniała się na przestrzeni wieków. 
Większość informacji prezentowanych w Izbie znajduje się w dotykowych monitorach. Treści wzbogacone są zdjęciami – wiele z nich pochodzi z archiwów muzeów znajdujących się na terenie całego kraju. W pierwszej sali znajdują się informacje na temat:

 • wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie Serocka, 
 • dawnego grodu, dziś nazywanego Barbarką,
 • kościoła, zarówno tego, który istnieje do dziś, jak i kościoła Św. Ducha, który dwa wieki temu zniknął z mapy miasta,
 • powstania miasta, o jego symbolach i życiu mieszkańców w średniowiecznym Serocku
 • społeczności żydowskiej, która przed II wojną światową stanowiła ponad połowę mieszkańców miasta,
 • flisaków, rybaków i retmanów – silnie związanych przez wieki z historią Serocka
 • zasłużonych dla miasta mieszkańcach, szczególnych postaciach i rodach związanych z miastem i gminą

W tej sali znajdują się również kopie zabytków archeologicznych znalezionych podczas badań prowadzonych na grodzisku Barbarka w latach 60. XX wieku – np. pochodząca z XI wieku moneta – dirhem arabski, naczynie ceramiczne czy bransoleta o zoomorficznych kształtach. Tu też znajdują się kopie najstarszych dokumentów mówiących o Serocku, np. Falsyfikatu Mogileńskiego, dokumentu potwierdzającego nadanie praw miejskich a także innych, ważnych dla miasta.  

Na ścianach znajdują się również liczne mapy – między innymi mapa rzecznych szlaków handlowych, przy których położony był Serock, z drewnianymi makietami łódek.
W pierwszej sali prezentowany jest również krótki film przedstawiający dzieje Serocka.

 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

Druga sala poświęcona jest historii Zegrza, powstaniom narodowym, postaci Napoleona oraz pierwszej i drugiej wojnie światowej. Znajduje się tu również interaktywna mapa będąca krótką wędrówką przez dzieje Serocka, obrazująca najważniejsze wydarzenia z jego ponad 1000-letniej historii. W gablotach prezentowane są artefakty pochodzące z dawnej kolekcji militariów Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, ofiarowane przed kilku laty Urzędowi Miasta i Gminy Serock.

 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich

Trzecia sala poświęcona jest współczesności a docelowo funkcjonować w niej będzie punkt informacji turystycznej. Na wielkim ekranie dotykowym znajduje się mapa Serocka, gdzie goście mogą znaleźć najważniejsze informacje związane z turystycznym charakterem miasta. Również w tej sali znajduje się dekret papieski potwierdzający patronat świętego Wojciecha nad miastem. Dokument przekazany został  podczas mszy świętej - 30 kwietnia 2017 roku, tego samego dnia dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci. 

 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
Powrót do topu strony