Główna treść strony 2018

Wigilie na serockim rynku

Wigilie na serockim rynku stały się naszą piękną, lokalną tradycją. Mimo że okolicznościowych imprez i okazji do wspólnego biesiadowania w mieście i gminie Serock jest wiele, to bożonarodzeniowym spotkaniom towarzyszy wyjątkowy i niepowtarzalny klimat. Świątecznie udekorowany rynek, wspólnie śpiewane kolędy zbliżają mieszkańców, pozwalają poczuć nam się wspólnotą, której na co dzień nie dostrzegamy.    
W roku 2018 spotkaliśmy się po raz 23! Niżej zamieszczamy galerię zdjęć ze świątecznych spotkań z poprzednich lat. 
 

Rok 1996

 • Rok 1996

Rok 1997

 • Rok 1997

Rok 1998

 • Rok 1998
 • Rok 1998
 • Rok 1998

Rok 1999

 • Rok 1999

Rok 2000

 • Rok 2000

Rok 2002

 • Rok 2002
 • Rok 2002
 • Rok 2002
 • Rok 2002
 • Rok 2002
 • Rok 2002
 • Rok 2002
 • Rok 2002
 • Rok 2002

Rok 2003

 • Rok 2003
 • Rok 2003
 • Rok 2003
 • Rok 2003
 • Rok 2003
 • Rok 2003
 • Rok 2003
 • Rok 2003
 • Rok 2003
 • Rok 2003
 • Rok 2003
 • Rok 2003

Rok 2004

 • Rok 2004
 • Rok 2004
 • Rok 2004
 • Rok 2004
 • Rok 2004
 • Rok 2004

Rok 2005

 • Rok 2005
 • Rok 2005
 • Rok 2005
 • Rok 2005
 • Rok 2005
 • Rok 2005
 • Rok 2005
 • Rok 2005
 • Rok 2005
 • Rok 2005
 • Rok 2005
 • Rok 2005

Rok 2007

 • Rok 2007
 • Rok 2007
 • Rok 2007
 • Rok 2007

Rok 2008

 • Rok 2008
 • Rok 2008
 • Rok 2008
 • Rok 2008
 • Rok 2008
 • Rok 2008
 • Rok 2008
 • Rok 2008
 • Rok 2008
 • Rok 2008
 • Rok 2008
 • Rok 2008

Rok 2009

 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009
 • Rok 2009

Rok 2010

 • Rok 2010
 • Rok 2010
 • Rok 2010
 • Rok 2010
 • Rok 2010
 • Rok 2010
 • Rok 2010
 • Rok 2010
 • Rok 2010
 • Rok 2010
 • Rok 2010
 • Rok 2010

Rok 2013

 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013
 • Rok 2013

Rok 2015

 • IMG_1106.JPG
 • IMG_1109.JPG
 • IMG_1119.JPG
 • IMG_1122.JPG
 • IMG_1138.JPG
 • IMG_1145.JPG
 • IMG_1172.JPG
 • IMG_1183.JPG
 • IMG_1186.JPG
 • IMG_1231.JPG
 • IMG_1264.JPG
 • IMG_1292.JPG
 • IMG_1294.JPG
 • IMG_1322.JPG
 • IMG_1371.JPG
 • IMG_1377.JPG

Rok 2017

 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017
 • Rok 2017

37. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku, na wniosek  Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wprowadzony został w Polsce stan wojenny. Dziś obchodzimy 37. rocznicę tego wydarzenia. 
O wprowadzeniu stanu wojennego poinformował gen. Wojciecha Jaruzelskiego na antenie Polskiego Radia. Przemówienie nadano o godzinie 6 rano. "Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią".
W trakcie trwania stanu wojennego obowiązywała godzina policyjna - od 22 do 6 rano, wyjazd poza miejsce zamieszkania możliwy był wyłącznie z przepustką, cenzurowano korespondencję, nie działały telefony.  Poza "Trybuną Ludu" i "Żołnierzem Wolności" nie wydawana była żadna prasa, zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych i kulturalnych, nie odbywały się zajęcia w szkołach i na wyższych uczelniach. Internowanych zostało łącznie 10131 działaczy związanych z „Solidarnością” a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

W środę 12 grudnia 2018 r. polski Sejm przyjął uchwałę ku czci ofiar stanu wojennego. 
”W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku reżim generała Wojciecha Jaruzelskiego wprowadził w Polsce stan wojenny. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wysłała na ulice czołgi wraz z jednostkami wojska, milicji obywatelskiej, ZOMO, ORMO oraz funkcjonariuszy SB. Komunistyczna władza chciała zniszczyć wolnościowego ducha narodu polskiego" - napisano w uchwale.  
 

4 grudnia - święto Barbary, patronki flisaków

4 grudnia jest dniem Świętej Barbary, powszechnie kojarzonym ze Świętem Górników, jednak św. Barbara patronuje również ludziom pracującym na wodzie – między innymi flisakom. Św. Barbara z Nikomedii jest bowiem patronką zawodów niebezpiecznych, związanych z dużym ryzykiem utraty życia, a praca flisaków właśnie taka była. Sebastian Klonowic w 1595 roku, w swoim poemacie Flis napisał: „Tam mądry rotman, siedząc na swej barce, Złożył oną pieśń o św. Barbarce”. 
Oskar Kolberg zapisał, że budując szkutę na dziobie statku, rzeźbiono podobiznę św. Barbary „i żaden majtek bez Barbarki na wodę się nie puścił”. 
Wincenty Pol, pisząc o obyczajach flisackich, stwierdził, że „wszędzie przybijają do brzegu, gdzie się tylko wznosi kapliczka św. Barbary – prosząc o śmierć szczęśliwą i dzwoniąc w dzwonek św. Warwarki!”.
 

 • Foto Kazimierz Stefański. Zbiory Instytutu Sztuki PAN,...
  Foto Kazimierz Stefański. Zbiory Instytutu Sztuki PAN, Warszawa
 • Foto Kazimierz Stefański. Zbiory Instytutu Sztuki PAN,...
  Foto Kazimierz Stefański. Zbiory Instytutu Sztuki PAN, Warszawa

Barbara pochodziła z pogańskiej rodziny, została wysłana na naukę do Nikomedii, gdzie zetknęła się z chrześcijaństwem. Ojciec bezskutecznie zmuszał córkę do wyparcia się wiary, ostatecznie doniósł na nią do władz prześladujących chrześcijan. Została uwięziona w wieży, gdzie miał przed śmiercią objawić się jej anioł z kielichem i hostią. Prawdopodobnie około roku 305 została ścięta mieczem. Według legendy święta Barbara uciekając przed ojcem schroniła się w skale, która się przed nią rozstąpiła.
W tradycji w święto św. Barbary wkłada się ziarnka zboża i gałązki czereśni lub wiśni do wody, które mają zakwitnąć na Boże Narodzenie. Są to gałązki św. Barbary. Jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy. Orędowniczką w czasie burzy i pożarów.

 

 • 4 grudnia - święto Barbary, patronki flisaków

W Serocku, W XVII wieku, we wschodniej części dawnego grodu stanęła kaplica – właśnie pod wezwaniem Św. Barbary. Z prowadzonych w latach 60. XX wieku badań archeologicznych wiemy, że była to kaplica jednonawowa z absydą. Jedyną wzmianką o budynku jest dokument Zygmunta III Wazy nadający w 1616 roku plebanowi serockiemu księdzu Krzysztofowi Pudłowskiemu miejsce w Serocku nazywane Ogrodziskiem w zamian za ufundowanie kaplicy św. Barbary. Czczenie świętej było ważnym elementem w działalności dawnych cechów rybackich i retmańskich, po ich upadku w XIX w. przejętym przez bractwa religijne. Istnienie kaplicy zachowało się w pamięci mieszkańców Serocka, do dziś wzniesienie, na którym istniał gród nazywane jest Barbarką.  
 

 • Fundamenty kaplicy, foto Państwowe Muzeum Archeologiczne w...
  Fundamenty kaplicy, foto Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Ostatnim żyjącym flisakiem, który zarobkowo spławiał drewno do 1963 roku jest Wincenty Pityński z Ulanowa podkarpackiej miejscowości nazywanej Stolicą Polskiego Flisactwa. Od 1993 roku działa tam, zaprzyjaźnione z Serockiem Bractwo Flisackie pw. Św. Barbary. 
 

 • 4 grudnia - święto Barbary, patronki flisaków

Pogrzeb szczątków z dawnego cmentarza w Zegrzu

W czerwcu 2017 roku podczas prac związanych z kompleksową przebudową systemu kanalizacji w Zegrzu wykonawca robót odkrył szczątki ludzkie na terenie dz. nr ew. 111/42 obręb Jadwisin, o  czym niezwłocznie poinformował Inwestora, Policję i Prokuraturę. Prokuratura nakazała wstrzymać pracę związane z budową kanalizacji i przeprowadzić badania archeologiczne. W lipcu 2017 roku  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie wydał decyzję zezwalająca na ich przeprowadzenie. Podczas badań na terenie dawnego cmentarza parafialnego w Zegrzu udokumentowano 170 pochówków. Jednak w wyniku przeprowadzonych badań antropologicznych wydzielono łącznie szczątki 280 osób. Duża część szczątków zalegała w tzw. warstwie cmentarzyskowej - przemieszanej warstwie z dużą ilością kości, powstałej w wyniku niszczenia starszych pochówków przy dokonywaniu młodszych. Jak wykazały badania archeologiczne najstarsze pochówki sięgają pierwszej połowy XIII wieku natomiast najmłodsze możemy datować na połowę XIX wieku. Jednak najwięcej pochówków przypada na okres od XVI do XVII wieku. Sam cmentarz funkcjonował do około 1890 roku, kiedy to teren Zegrza został wykupiony przez władze carskie na potrzeby budowy Twierdzy Zegrze. Wtedy też część pochówków została przeniesiona na nowo założony cmentarz w Woli Kiełpińskiej (głównie pochówki najzamożniejszych rodzin oraz pochówki z terenu kościoła).

26.11.2018 roku szczątki 280 zmarłych -  po badaniach antropologicznych -  zostały pochowane w sześciu trumnach na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej. Pochówku dokonał Proboszcz parafii p.w. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą Woli Kiełpińskiej - ks. Andrzej Marchlewski. W pogrzebie uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Pan Artur Borkowski, przedstawiciel Rady Osiedla Zegrze – Pan Mariusz Kusiak, przedstawiciel wykonawcy Inżynierii Rzeszów – Pan Tomasz Dymczak oraz archeolog nadzoru prac – Pan Wawrzyniec Orliński.

 

Ref . Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

 • Pogrzeb szczątków
 • Pogrzeb szczątków

Targ i jarmarki w dawnym Serocku

Środa i sobota w Serocku są dniami targowymi. W średniowiecznej Polsce, w tym na Mazowszu prawo urządzania targów należało do najważniejszych przywilejów miejskich. Rodzajem średniowiecznego targu był jarmark (niem. Jahrmarkt – targ doroczny) targ o znaczeniu ponadlokalnym, miejsce wymiany towarów handlu dalekosiężnego. 


Targi (fora septimanalia) oraz jarmarki (fora annualia) pełniły ważną funkcję w gospodarce miejskiej. W Serocku jeszcze przed lokacją miasta istniała osada targowa: ośrodek produkcji rzemieślniczej oraz wymiany handlowej. Nie było to miejsce zawierające wyłącznie przestrzeń funkcjonalną, ale skupiało ludność stale ją zamieszkującą.  Osada ta, z obszernym placem w centrum znajdowała się w oddaleniu od grodu, w północno-zachodniej części współczesnego rynku. Pierzeje placu skupiały długie pasma działek, które mieściły nie tylko budynek mieszkalny i pomieszczenia dla inwentarza, ale stanowiły przestrzeń przeznaczoną na uprawę rolną. Fronty działek wychodziły na plac, którego powierzchnia mogła sięgać nawet 500m². Osada targowa była układem rozległym, uprawiany był tu handel różnorodnymi towarami – żywnością, przede wszystkim solą, obuwiem, końmi, bydłem. 
XV-wieczna lokacja miasta na prawie niemieckim, chełmińskim doprowadziła do reformy układu przestrzennego. Wytyczony został regularny, zwarty układ, z niewielkim rynkiem i podziałem na działki mieszczańskie nieporównywalnie mniejsze od działek osady targowej. Zawierały dom, za nim podwórze i budynek gospodarczy. Układ taki (i jego rozmiar) miał jednak ogromną zaletę - pozwalał na otoczenie go wałem obronnym.  Funkcje handlowe, wymagające przestrzeni zostały przeniesione poza bramy miasta. Targi funkcjonowały zatem jeszcze przed lokacją miasta, natomiast jarmarki - znacznie później. 


Rola targów i jarmarków nie była tylko lokalna, ale wiązała się z handlem międzynarodowym. Kupcy udający się na Ruś, do Gdańska czy Torunia byli zainteresowani także sprzedażą towarów na Mazowszu oraz zakupem lokalnych produktów (rolniczych, drewna, smoły, wosku, futerek). Nadanie targu i jarmarku nie było, jak wynika z brzmienia dokumentów, przejawem łaski książęcej w stosunku do miasta, lecz stanowiło świadomą politykę gospodarczą władcy, która zmierzała do aktywizacji wymiany towarowej między ośrodkami miejskimi na Mazowszu oraz ich rolniczym zapleczem. Prawo uczestniczenia w targach i jarmarkach posiadali wszyscy przybysze bez względu na różnice stanowe, wytwórcy towarów i pośrednicy, chyba że miasto (za dodatkową opłatą) zapewniło sobie specjalny przywilej od panującego, który zakazywał obcym kupcom handlu detalicznego w mieście podczas targu, za wyjątkiem dorocznych jarmarków. Według statutu księcia Janusza I z 1426 r. wszyscy przybywający na targi do miast książęcych byli zwolnieni z opłat, z wyjątkiem wypadku, gdy przywożą na sprzedaż mięso i ryby. W później wydanych statutach księcia Bolesława V (prawnuka Janusza I) z roku 1472 i 1482 dodano, iż targowe ma być pobierane również od przywożonych na targ garnków. Dla zapewnienia większej frekwencji udzielano zwolnień dla osób udających się na targi i jarmarki, m.in. przy przejazdach przez mosty oraz przeprawach przez rzekę. Natomiast w trosce o ich bezpieczeństwo statuty książce zabraniały wstępu na targ szlachcie uzbrojonej w lance i kusze oraz kmieciom zbrojnym. Wyznaczano też często (wbrew statutom kościelnym) terminy targów i jarmarków w dni świąteczne. W Serocku (co potwierdza lustracja z 1565 r.) dniem targowym był wtorek, natomiast jarmarki odbywały się dwa razy do roku, w terminie jesiennym: na św. Mateusza apostoła i ewangelisty, tj. 21 września oraz w dniu św. Andrzeja apostoła – 30 listopada. W czasie trwających targów i jarmarków oprócz przybyszy swoje towary sprzedawali miejscowi rzemieślnicy, głównie piwowarzy, rzeźnicy i rybacy. Sprzedawano też sukno z serockiego folusza. Po zakończonej wymianie handlowej przybysze i miejscowi mogli skorzystać z łaźni miejskiej i wstąpić do karczmy. Według statutu z 1453 r. szlachcicowi pobitemu przez kmiecia w karczmie podczas targu przysługiwało prawo wniesienia skargi przeciwko winowajcy. W normalnych warunkach (z wyjątkiem terminów sądowych i podróży) takie prawo nie przysługiwało. Targi i jarmarki przyczyniały się nie tylko wzrostu zamożności mieszkańców Serocka, bogaciła się także okoliczna szlachta i kmiecie – dostawcy surowców i płodów rolnych.

Artykuł powstał na podstawie publikacji T. Zagrodzkiego „Serock. Studium historyczno-urbanistyczne” oraz materiałów znajdujących się w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. 
 

 • Rynek w dzień targowy 1916 r. Pocztówka z obiegu...
  Rynek w dzień targowy 1916 r. Pocztówka z obiegu pocztowego. Ze zbiorów S. Jakubczaka
 • Rynek w dzień targowy. Zachodnia pierzeja. Serock 1916 r...
  Rynek w dzień targowy. Zachodnia pierzeja. Serock 1916 r. Ze zbiorów S. Jakubczaka

20. rocznica ufundowania Sztandaru dla Rady Miejskiej w Serocku

 W dniu 7 listopada 1998 roku, w 80. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę,  społeczeństwo miasta i gminy ufundowało Sztandar dla Rady Miejskiej w Serocku. Został on tego dnia uroczyście przekazany na ręce członków Rady w czasie uroczystej sesji. 

W pamiątkowej kronice Urzędu Miasta i Gminy Serock czytamy wpis:  "Przekazując Sztandar wyrażamy nadzieję, iż w Waszych rękach będzie symbolem godnego reprezentowania gminy dla jej dobra i pomyślności".

Sztandar  już 20 lat towarzyszy wszystkim ważnym wydarzeniom serockiej społeczności.

 • Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki...
  Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki dokonuje uroczystego wbicia pamiątkowego gwoździa w drzewiec Sztandaru

Wystawa niepodległościowa w serockim ratuszu

W holu serockiego ratusza do 13 listopada oglądać można wystawę "Tak powstawała Niepodległa" przygotowaną przez Biuro Programu Niepodległa. Hol udekorowały również bibułkowe kwiaty zrobione przez podopiecznych świetlicy szkolnej w Jadwisinie pod kierownictwem Pani Anny Tuszyńskiej. Zapraszamy do oglądania.

Serocczanie składają życzenia Polsce

W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To święto wszystkich Polaków. Do jego radosnego przeżywania zachęca między innymi Prezydent RP. Wiele samorządów, w tym Serock, i instytucji organizuje szereg wydarzeń związanych z tą ważną rocznicą.

To również dobry moment, aby wyrazić swoją wdzięczność Ojczyźnie. Zachęcamy Państwa do złożenia życzeń Polsce. Na specjalnie przygotowanej kartce urodzinowej, którą można pobrać poniżej, możecie Państwo zamieścić swoje życzenia, wydrukować je i wywiesić w widocznym miejscu – w domu, w pracy, w instytucjach, którymi zarządzacie. Zachęcamy również, aby skan życzeń lub zdjęcie z wywieszonym projektem przesłać na nasz adres mailowy – zamieścimy je poniżej.

Poślijmy Polsce i Polakom piękne życzenia!

 • życzenia dla Polski od uczniów i wychowawców szkoły w Zegrzu
  życzenia dla Polski od uczniów i wychowawców szkoły w Zegrzu
 • życzenia dla Polski od uczniów i wychowawców szkoły w...
  życzenia dla Polski od uczniów i wychowawców szkoły w Jadwisinie
 • życzenia od pracowników OPS w Serocku
  życzenia od pracowników OPS w Serocku
 • życzenia od pracowników OSiR w Serocku
  życzenia od pracowników OSiR w Serocku
 • życzenia od członków Koła Moli Książkowych w Jadwisinie
  życzenia od członków Koła Moli Książkowych w Jadwisinie
 • życzenia od burmistrza MiG Serock Sylwestra Sokolnickiego
  życzenia od burmistrza MiG Serock Sylwestra Sokolnickiego
 • w serockiej szkole podstawowej przygotowano tablicę z...
  w serockiej szkole podstawowej przygotowano tablicę z życzeniami dla Polski

„Tak powstawała Niepodległa”

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało wystawę poświęconą procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej.

Ekspozycja składa się z 11 plansz, których tematami są:

 • Walka o polską tożsamość do 1918 roku,
 • Polska budowana od nowa, czyli listopad 1918,
 • Polska mozaika,
 • Administracja i samorządność w pierwszych latach niepodległości,
 • Wyzwania systemu edukacji,
 • Nad książką, w kinie i przy radioodbiorniku,
 • Sportowy duch,
 • Piękne rzeczy,
 • Zdrowie i opieka medyczna
 • Architektura
 • W drodze ku nowoczesności, czyli inwestycje i rozwój.


Zapraszamy wszystkich do oglądania. 

 • Tak powstawała Niepodległa
 • Tak powstawała Niepodległa
 • Tak powstawała Niepodległa
 • Tak powstawała Niepodległa
 • Tak powstawała Niepodległa
 • Tak powstawała Niepodległa
 • Tak powstawała Niepodległa
 • Tak powstawała Niepodległa
 • Tak powstawała Niepodległa
 • Tak powstawała Niepodległa
 • Tak powstawała Niepodległa
 • Tak powstawała Niepodległa

Wspomnienie dawnego Zegrzynka

Za oknami piękna polska jesień. Ogrzewające nas słońce przywodzi wspomnienia wakacji… Tych, które minęły niespełna dwa miesiące temu, ale też tych, od których minęło 40 lat… Na zdjęciach poniżej przedstawiamy Państwu, wyszukane w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej, artykuły dotyczące… Zegrzynka. Artykuły zamieszczone zostały w tygodniku „Stolica. Warszawski Tygodnik Ilustrowany”. Opowiadają historię gminy, ale też wskazują na wypoczynkowy charakter miejscowości.

 

 

 

 • Stolica. Warszawski Tygodnik Ilustrowany r. 10, 1955 nr 36...
  Stolica. Warszawski Tygodnik Ilustrowany r. 10, 1955 nr 36 (4.IX)
 • Stolica warszawski tygodnik ilustrowany. r. 30, 1975 nr 28...
  Stolica warszawski tygodnik ilustrowany. r. 30, 1975 nr 28 (13.VII)

Miasto i Gmina Serock kusi malowniczymi miejscami a piękna pogoda dodatkowo zachęca do spacerów.     

Spotkanie łomżyńskich oryli z serockim burmistrzem

Serock znalazł się na 600. kilometrowej trasie flisu z Łomży do Gdańska. Tę flisacką wyprawę zorganizowano z okazji  jubileuszu 600-lecia urodzin Łomży, jako symboliczny hołd dla trudu rzeszy łomżyńskich flisaków - dzięki nim bowiem przed laty zbudowano dobrobyt tego miasta.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki powitał potomków łomżyńskich flisaków przy serockiej plaży, gdzie zacumowali na krótki odpoczynek. Jako włodarz miasta z 600-letnią tradycją, które od czasów średniowiecza w dużej mierze rozwijało się dzięki położeniu przy żeglownych szlakach handlowych na Bugu i Narwi, rozmawiał o bliskich obu miastom tradycjach flisackich.

Dzielnym łomżyńskim orylom życzymy powodzenia na wodnym szlaku.

 

Polskie Drogi do Niepodległości - wystawa dostępna na stronie internetowej

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, publikujemy wystawę przygotowaną z okazji jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę - Polskie Drogi do Niepodległości.
Wystawa prezentowana jest na serockim rynku, w pobliżu ratusza, a od dziś również na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do lektury.  

Nowe godziny otwarcia Izby Pamięci

Od 1 października zaczną obowiązywać nowe godziny otwarcia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.
Izba otwarta będzie w każdy czwartek, w godzinach 10.00 - 15.00, oraz w ostatni weekend miesiąca (sobota i niedziela), w godzinach 11.00 – 17.00. Zmiany te obowiązywać będą do 30 kwietnia 2019 roku.
Poniżej zamieszczamy nowy Regulamin Porządkowy. I oczywiście serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Izby.
 

Serock na I Kongresie Historycznych Miejscowości Mazowsza

Dwudniowe spotkanie, które odbyło się w dniach 14-15 września 2018 r. w Warszawie i Górze Kalwarii, dotyczyło zagadnień tożsamości, dziedzictwa, rewitalizacji, przestrzeni oraz kultury. Biorący w nim udział przedstawiciele środowisk naukowych, samorządów, NGO-sów oraz instytucji publicznych wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami.
Serocki samorząd reprezentował pan Tadeusz Kanownik, Sekretarz Miasta i Gminy Serock, który w oparciu o film przedstawiający wielowiekową historię naszego miasta oraz prezentację działań promujących dziedzictwo historyczne - przygotowaną przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku - referował temat „Dziedzictwo historyczne i duch miejsca, a jakość życia i pobudzanie osadnictwa”.

Relacja z kongresu, przygotowana przez Mazowiecki Instytut Kultury znajduje się TUTAJ   

 • Kongres historycznych miejscowości Mazowsza. Fot. Anita...
  Kongres historycznych miejscowości Mazowsza.
  Fot. Anita Kot

Wystawa "Polskie drogi do Niepodległości"

Na serockim rynku, tuż obok ratusza można oglądać wystawę – Polskie drogi do Niepodległości. Każde pokolenie upominało się o wolną Polskę. Wystawa powstała z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i jest jedną wielu inicjatyw podejmowanych przez miasto dla uczczenia tego jubileuszu.

Wystawa prezentuje najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do utraty przez Polskę niezależności, ale przede wszystkim skupia się na bohaterskich czynach naszych przodków, którzy walczyli o wolność – Konfederatach Barskich, broniących Konstytucji 3 maja, uczestnikach powstań: Kościuszkowskiego,  Listopadowego, Styczniowego i walczących podczas I Wojny Światowej.

Na osiemnastu tablicach przeczytać można o ważnych wydarzeniach, które w ciągu 123 lat niewoli, zbliżały Polaków do niepodległości, takich jak powstanie Legionów Dąbrowskiego, Księstwa Warszawskiego, powstawanie pierwszych partii politycznych aż do Pierwszej Kadrowej i Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wystawą.

Plon, niesiemy plon - czwarte spotkanie Niedzielnej Szkółki Tradycji za nami

2 września Izba Pamięci i Tradycji w Serocku gościła uczestników czwartego spotkania poświęconego poszukiwaniu serockiej obrzędowości. Tym późno letnim przedsięwzięciem rozpoczęliśmy temat dożynek, plonów, darów ziemi.

Rozmawialiśmy o ziołach, zbożach, grzybach, owocach i związanych z nimi dekoracjach, przetworach i ogólnym ich wykorzystaniu w domostwach. Nie zabrakło oczywiście opowieści o żniwach i związanych z nimi obrzędach, które w wielu wsiach praktykowane są do dziś.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w Niedzielnej Szkółce Tradycji. Na ostatnie – piąte – spotkanie, kończące rok, zaprosimy Państwa najpewniej w grudniu.

 

1 września 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa

O świcie 1 września 1939 r. wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły na całej niemal długości granicę Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Działania zbrojne rozpoczęły się o godzinie 4.35 od zbombardowania Wielunia. Atak ten nastąpił na kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte.

Niemiecki plan ataku na Polskę przewidywał wojnę błyskawiczną. Jej celem miało być przełamanie polskiej obrony, a następnie okrążenie i zniszczenie głównych sił przeciwnika. Wojska niemieckie miały przeprowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląska, Prus Wschodnich i Pomorza Zachodniego w kierunku Warszawy. 


Sytuację militarną Polski pogarszała długość granicy z Niemcami, która po zajęciu przez III Rzeszę Moraw i wkroczeniu niemieckich wojsk na Słowację, liczyła około 1600 km. Umożliwiało to zaatakowanie Polski z zachodu, północy i południa. Strona niemiecka przystępując do wojny z Polską wystawiła 1 850 tys. żołnierzy, 11 tys. dział, 2 800 czołgów i 2000 samolotów. Wojsko Polskie dysponowało dwukrotnie mniejszą liczbą żołnierzy (950 tys.), ponad dwukrotnie mniejszą liczbą dział (4,8 tys.), czterokrotnie mniejszą liczbą czołgów (700) i pięciokrotnie mniejszą liczbą samolotów (400). Strona niemiecka miała nie tylko przewagę liczebną, ale dysponowała również nowocześniejszym uzbrojeniem i sprzętem.

Wojska niemieckie od samego początku walk odnosiły sukcesy. Luftwaffe po zdobyciu panowania w powietrzu rozpoczęło bombardowanie szlaków komunikacyjnych, zgrupowań polskich wojsk, a także dokonywało nalotów na miasta. Wojska pancerne wspierane przez piechotę przełamywały polskie linie obrony i wychodziły głęboko na tyły. 


3 września związane z Polską układami sojuszniczymi Wielka Brytania i Francja przekazały władzom III Rzeszy ultimatum, w którym domagały się natychmiastowego wstrzymania działań wojennych i wycofania wojsk z terytorium Polski. Po jego odrzuceniu rządy obu państw przystąpiły do wojny z Niemcami. Tym samym Hitlerowi nie udała się izolacja konfliktu polsko–niemieckiego i powtórzenie scenariusza z Monachium. Pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom wojska brytyjskie i francuskie nie podjęły jednak żadnych efektywnych działań militarnych przeciwko III Rzeszy. Polska pozostała więc w konflikcie  z Niemcami osamotniona. Niemały wpływ na decyzję Londynu i Paryża miała wiedza na temat treści tajnego protokołu układu Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939 r., dotyczącego podziału terytorium Polski pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Inną kwestią jest to, iż zarówno Francja, jak i wielka Brytania, nie były przygotowane we wrześniu 1939 r. do wojny z Niemcami.


Po wygranej bitwie granicznej wojska niemieckie zaczęły coraz bardziej zagrażać stolicy. 8 września pierwsze oddziały dotarły pod Warszawę. 17 września, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, na teren Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Niemcy od kilkunastu dni ponaglali już Sowietów, ażeby zajęli obszary uznane w pakcie Ribbentrop-Mołotow za ich strefę interesów. Stalin zwlekał jednak  z podjęciem decyzji, czekając na to, jak zachowają się wobec niemieckiej agresji na Polskę Wielka Brytania i Francja, a także przyglądając się, jak silny opór Niemcom stawia polskie wojsko.

Siły Armii Czerwonej skierowane przeciwko Rzeczypospolitej wynosiły w sumie ok. 1,5 miliona żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i około 1800 samolotów.

Uderzenie Niemców na Warszawę zatrzymane zostało na pewien czas dzięki wielodniowej bitwie nad Bzurą (9-18 września), największej w czasie kampanii wrześniowej, w której udział wzięły wycofujące się z Wielkopolski i Kujaw armie „Poznań” i „Pomorze”. Pomimo, iż bitwa ta zakończyła się klęską wojsk polskich, to niewątpliwie opóźniła kapitulację Warszawy i wiążąc wojska niemieckie umożliwiła wycofanie się polskich oddziałów do Małopolski Wschodniej.

Władze polskie wzywając do unikania walki z Armią Czerwoną, nie uznały jej wkroczenia za powód do wypowiedzenia wojny i nie zerwały stosunków dyplomatycznych z Moskwą. Zaistniała sytuacja zadecydowała o tym, iż w nocy z 17 na 18 września prezydent Ignacy Mościcki wraz z rządem polskim i korpusem dyplomatycznym przekroczył granicę rumuńską, planując przedostanie się do Francji. Razem z nimi terytorium polskie opuścił Naczelny Wódz marszałek Edward Rydz-Śmigły.

Pomimo wkroczenia wojsk sowieckich do Polski i ewakuacji najwyższych władz Rzeczypospolitej walki trwały nadal. Od 17 września pod Tomaszowem Lubelskim armie „Kraków” i „Lublin” toczyły bój z Niemcami usiłując przedostać się na tzw. przedmoście rumuńskie. 20 września, po wyczerpaniu amunicji, skapitulowały. 22 września, po wielodniowej walce z Niemcami, dowódca obrony Lwowa gen. Władysław Langner poddał miasto Sowietom. Do 28 września broniła się Warszawa, a do 2 października załoga Helu. Ogólnej sytuacji nie mogły zmienić pojedyncze punkty oporu, takie jak Westerplatte, które trwały w bohaterskiej walce. Kampania rozpoczęta we wrześniu 1939 r. zakończyła się dla Polski klęską. Samotnie walczące z niemiecką i sowiecką potęgą wojska polskie nie mogły liczyć w niej na zwycięstwo.

 
Straty po stronie polskiej wynosiły około 200 tys., w tym 70 tys. poległych. Do niemieckiej niewoli wziętych zostało ponad 400 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. W walkach z Armią Czerwoną zginęło około 2,5 tys. polskich żołnierzy, a blisko 20 tys. było rannych i zaginionych. Do niewoli sowieckiej dostało się około 200 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. 
Około 70 tys. żołnierzy polskich przekroczyło granicę Rumunii i Węgier, natomiast na Litwę i Łotwę przedostało się około 18 tys.Straty niemieckie wynosiły około 45 tys. poległych i rannych żołnierzy. Ponadto armia niemiecka straciła około 1000 czołgów i samochodów pancernych oraz blisko 700 samolotów. Były to straty poważne i stanowiły ponad 30% stanu bojowego. 
Straty sowieckie wynosiły około 3 tys. zabitych i 6-7 tys. rannych.


Źródło (18.08.2018): www.dzieje.pl
 

 • Okręt „Schleswig Holstein” podczas ostrzału Westerplatte...
  Okręt „Schleswig Holstein” podczas ostrzału Westerplatte. 01.09.1939 r. Źródło: PAP/CAF/Archiwum

Niedzielna szkóła tradycji zaprasza na czwarte spotkanie

Do poszukiwania ludowej obrzędowości Serocka skłonili nas mieszkańcy gminy, z którymi spotykaliśmy się przy okazji różnego rodzaju przedsięwzięć, związanych z historią miasta i gminy. To właśnie te niezwykłe, wzruszające, często zabawne wspomnienia naszych mieszkańców stały się impulsem do zainicjowania cyklu spotkań, podczas których zbieramy najpiękniejsze regionalne zwyczaje i obrzędy.

W pierwszą niedzielę września spotkamy się na czwartym spotkaniu w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich, aby powspominać dawne serockie zwyczaje. Tym razem porozmawiamy o darach ziemi, dziękczynnych wieńcach, suszeniu ziół i wszystkim tym, co w mazowieckich wsiach działo się jesienią. W naszych poszukiwaniach wspiera nas Ania Kutkowska, której wykształcenie oscyluje między innymi wokół kultury ludowej, ale która przede wszystkim jest „pasjonatką piękna” – kultury, sztuki, tradycji…

Spotkania w ramach „Niedzielnej Szkółki Tradycji” są pierwszym krokiem w próbie odtworzenia serockiej obrzędowości. Chcemy, aby to były spotkania inicjowane w dużej mierze przez ich uczestników. Korzystając z okazji pragniemy poinformować, że oczekujemy na pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu związanego z poszukiwaniem i odtwarzaniem lokalnej obrzędowości, w ramach którego odbyłyby się różnego rodzaju warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne a także wydana zostałaby publikacja opowiadająca o dawnych serockich tradycjach i zwyczajach.

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej

Wydarzenia niepodległościowe w Serocku

• 22 lutego odbyła się konferencja historyczna Serockie drogi do Niepodległości, której celem było, nie tylko przybliżenie historycznych uwarunkowań - politycznych, militarnych, społecznych, czy religijnych, które wpłynęły na dążenia  niepodległościowe Polaków w czasie 123-letniej niewoli. Równie ważne było zwrócenie uwagi na historię lokalną - fakty, wydarzenia oraz patriotów lokalnych działających w tych latach, w Serocku i okolicach. Konferencję można obejrzeć na Kanale Kronika Serocka na portalu youtube.

• W lutym wystartował cykl warsztatów artystyczno-historycznych pn. "Myślę o Niepodległości" organizowany przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy współpracy z prowadzącą warsztaty panią Betiną Dubiel, animatorką kultury, reżyserem, specjalistą z dziedziny teatru. W ramach spotkań z mieszkańcami Miasta i Gminy Serock reprezentowanymi przez np. przedszkolaki, uczniów, seniorów czy urzędników rozmawiamy o tym, jak rozumieją dzisiaj pojęcie "Niepodległość".

• Muzeum Historyczne w Legionowie we współpracy z Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przygotowało cykl wykładów w szkołach podstawowych na terenie gminy Serock  pod wspólnym tytułem „Ścieżki do niepodległości w powiecie legionowskim”. Wygłosił je dr Mirosława Pakuła. Podczas spotkań przedstawiane były wydarzenia jakie miały miejsce na naszym terenie w okresie od Powstania Kościuszkowskiego w 1794 r.  do odzyskania wolności w 1918 r.

• 19 maja w całej Polsce organizowana była „Noc muzeów”. Tego dnia, a właściwie wieczora, zaprosiliśmy również do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, gdzie od godziny 16.00 do 20.00 trwała prezentacja, pt. „Kawaleria w wojnie o odzyskanie niepodległości 1918 – 1921 prowadzona z ułańską fantazją przez dr. hab. inż. Krzysztofa Falkowskiego, przy współudziale Stowarzyszenia VII Pułku Lansjerów Nadwiślańskich. Podczas spotkania prezentowane było umundurowanie, wyposażenie i broń kawalerii.

• Na 25 sierpnia zaplanowaliśmy wielki koncert niepodległościowy „Na chwałę Niepodległej”, z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który wystąpi na serockim rynku.

• Tradycyjnie 11 listopada na serockim rynku odbędzie się niepodległościowy Apel Pamięci, poprzedzony uroczystą Mszą świętą w intencji osób, które poległy w walkach o wolność Ojczyzny.

• Jak co roku, a w tym roku szczególnie, Niepodległość świętować będziemy również na sportowo. 28.10.2018  W ramach XVI . Biegu Niepodległości odbędą się : ,,I Ogólnopolski Bieg Wojska Polskiego'' – mistrzostwo dla służb mundurowych na dystansie 10 km kobiet i mężczyzn; bieg na dystansie 10 km dla kobiet i mężczyzn – 7. Serocka Dycha (bieg główny); „Serocki Champion” - mistrzostwa dla mieszkańców gminy Serock na dystansie 10 km w kategoriach kobiet i mężczyzn;  marsz Nordic Walking na dystansie 5 km; bieg rodzinny na dystansie ok. 330 m oraz Turniej Tenisa Stołowego (02.11) i Turniej Piłki Siatkowej OPEN (04.11).

Materiały promocyjne gminy oraz korespondencja wysyłana z serockiego urzędu w tym roku opatrzone zostają okolicznościowym logotypem. Na rynku, w sezonie letnim, stanie wystawa outdoorowa, poświęcona polskim drogom do niepodległości oraz serockim akcentom niepodległościowym.

Akcenty nawiązujące do ogólnopolskiego święta widoczne będą również w mieście. Przy okolicznościowych tablicach wjazdowych do miasta oraz na serockim rynku pojawiło się biało-czerwone ukwiecenie. Serocki ratusz został podświetlony na biało-czerwono. Na bloku przy ul. Pułtuskiej powstał mural okolicznościowy, a na ścianie ratusza – 25 maja – odsłonięta została tablica upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W parku miejskim również tego dnia zasadziliśmy wspólnie Dąb Niepodległości.

• Na terenie miasta zamontowano trzy włazy studzienkowe z logotypem okolicznościowym, przygotowane przez Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku.


• Na budynku przy ul. Pułtuskiej powstał mural okolicznościowy

• 2 maja, w Dzień Flagi RP mieszkańcom i sympatykom gminy Serock rozdamy 100 polskich flag, a młodzieży, która w tym roku osiągnie pełnoletność – darujemy pakiety jubileuszowe: flagę, Niezbędnik mieszkańca, książkę o tematyce niepodległościowej oraz pamiątkowy medal.

• Na stronach internetowych gminnych szkół pojawiły się zakładki niepodległościowe, w których zamieszczane są relacje z przedsięwzięć szkolnych organizowanych z okazji jubileuszu.

• W ramach akcji "100 życzeń dla Polski na 100-lecie odzyskania niepodległości” na specjalnie przygotowanej kartce urodzinowej, którą można pobrać ze strony www.serock.pl mogą Państwo zamieścić swoje życzenia, wydrukować je i wywiesić w widocznym miejscu – w domu, w pracy, w instytucjach, którymi zarządzacie. Zachęcamy również, aby skan życzeń lub zdjęcie z wywieszonym projektem przesłać na nasz adres mailowy – zamieścimy je na naszej stronie internetowej.

• Serockie wydarzenia niepodległościowe objęte zostały honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, którego potwierdzeniem jest otrzymany przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku prezydencki Dyplom okolicznościowy.

W historię polskich dróg do niepodległości wpisane są lokalne „ścieżki” - serockie, pułtuskie, warszawskie... Drogie (w wymiarze duchowym i moralnym) drogi w miejscach, gdzie walka toczyła się o małe ojczyzny. Zachęcamy Państwa do włączenia się w serockie świętowanie i zachęcamy do udziału w ogólnopolskich inicjatywach.

Obchody 74. rocznicy Powstania Warszawskiego

74 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Z tej okazji spotkajmy się na serockim rynku, gdzie o godzinie 16.50, pod tablicą upamiętniającą poległych i pomordowanych w walkach za ojczyznę, złożone zostaną kwiaty a o godzinie 17.00 wspólnie oddamy hołd Powstańcom. 

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia o godz. 17.00 - Godzina „W”. Trwało 63 dni. W walkach wzięło udział około 23 tys. żołnierzy Armii Krajowej z okręgu warszawskiego. Powstańców wspierali żołnierze podziemia z okolic stolicy, m.in. z Legionowa, bohaterscy mieszkańcy Warszawy oraz Brytyjczycy – poprzez zrzuty broni i zaopatrzenia. Pomagali Polacy z Armii gen. Berlinga, którzy wbrew rozkazom przeprawiali się przez Wisłę. Armia Czerwona nie udzieliła powstańcom pomocy. 
Żołnierze niemieccy posiadali znaczną przewagę liczebną a także wsparcie artylerii, czołgów i lotnictwa. Dodatkowo ściągnęli do walk w Warszawie odziały SS, RONA oraz kryminalistów Dirlewangera. Pierwsze 4 dni walk to sukcesy powstańców – opanowali część dzielnic, ujawniły się władze cywilne, wydawana była prasa oraz Dzienniki Ustaw. Niestety Niemcy szybko przeszli do kontrnatarcia. Rozpoczęły się krwawe walki, bombardowania, rozstrzeliwania rannych i ludności cywilnej. Już 8 sierpnia upadła Wola, a kolejne dzielnice skapitulowały we wrześniu. Do samego końca trzymało się Śródmieście i Stare Miasto. Powstanie upadło 2 października. Do niewoli dostał się sam Komendant Główny AK – gen. Tadeusz „Bór” Komorowski oraz większość dowództwa AK, a także przedstawiciele rządu londyńskiego. W powstaniu zginęło 18 tys. żołnierzy, około 25 tys. zostało rannych. W walkach i w wyniku rozstrzeliwań zginęło 160 tys. cywilów. Po wysiedleniu miasta z resztek ludności i po wyprowadzeniu jeńców, Hitler rozkazał zrównać Warszawę z ziemią.

 • Obchody 74. rocznicy Powstania Warszawskiego

55 urodziny Jeziora Zegrzyńskiego

Jezioro Zegrzyńskie, które powstało w 1963 roku, całkowicie zmieniło nie tylko krajobraz gmin, leżących nad akwenem, ale także zdecydowało o ich turystycznym charakterze.

Ponad 50 lat temu, w miejscu, gdzie dziś jest jezioro – znajdowały się pola, lasy, gospodarstwa domowe. W ciągu 6 lat wybudowano jaz, elektrownię, pompownie oraz zbiornik o powierzchni 30,3 km kwadratowych, które służyć miały do produkcji energii, poboru wody przez Wodociąg Północny m.st. Warszawy, a także jako zbiornik retencyjny. Przez wiele lat zbiornik i Kanał Żerański służyły jako droga wodna do transportu żwiru z górnej Narwi dla aglomeracji warszawskiej. Szybko stały się także miejscem do rekreacji i uprawiania sportów wodnych.

Dziś Jezioro Zegrzyńskie „zalewa” możliwościami i propozycjami. Żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo – latem na jeziorze jest naprawdę tłoczno. Zimą to także raj dla amatorów bojerów, iceflyerów, iceboardów. Ponadto znajdziemy tu przystanie jachtowe, ścieżki rowerowe, rezerwaty przyrody,  miejsca historyczne.  Rejsy statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim i tramwajem wodnym z Warszawy do Serocka, wiele interesujących przedsięwzięć sportowo rekreacyjnych i kulturalnych oraz bliskość Warszawy, dogodne połączenia komunikacyjne i obszerna baza noclegowa – sprawiają, że warto wziąć pod uwagę miejscowości położone nad Jeziorem Zegrzyńskim jako miejsce do wypoczynku, a może nawet do zamieszkania.
Poniżej zamieszczamy projekt wystawy, która została przygotowana na 50-lecie Jeziora Zegrzyńskiego, a dziś warto odświeżyć sobie informacje w niej zawarte.
 

Barbarkowe warsztaty

Jeśli zapytać uczestników warsztatów rzemieślniczych, co zachęca ich do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, to padają odpowiedzi najróżniejsze. Jedni  przybywają do Serocka, aby obejrzeć pokazy walk rycerskich i podejrzeć wojów w średniowiecznym obozowisku. Inni – aby u stóp średniowiecznego grodu zatrzymać się i odpocząć przy dźwiękach dawnej muzyki, dając porwać się temu, co dzieje się wokół. Jeszcze inni z całą rodziną odwiedzają lokalnych rękodzielników i pod ich okiem własnoręcznie wykonują różnego rodzaju „cudeńka”. Wszyscy oni zgodnie podkreślają, że daleko szukać takiej atmosfery, jaka towarzyszy organizowanym w Serocku warsztatom „To Barbarki robota”.

Symboliczny powrót do średniowiecza
8 lipca u stóp średniowiecznego serockiego grodziska spotkaliśmy się po raz siódmy. Dawni wojowie zaprosili uczestników do swojego obozowiska, które w tym roku rozbili nad samą Narwią. Oprócz podziwiania zbrojowni rycerskiej, śmiałkowie mogli tutaj zmierzyć się w turnieju łuczniczym, wybić monetę pod okiem najprawdziwszego mincerza, obejrzeć pokazy przygotowane przez sokolnika, czy podejrzeć jak białogłowy przygotowują dla swoich mężów strawę. Tutaj również rozgrywały się (nie)krwawe walki dzielnych rycerzy, którzy chyba największe boje toczyli tego dnia z wysoką temperaturą. Woj Hubert z zapałem przedstawiał rycerzy z dawnych czasów i opowiadał o ich pochodzeniu, czy walkach w jakich brali udział na okolicznym terenie oraz prezentował elementy ubioru i wyposażenia.

Robota nie tylko Barbarki
Wzdłuż Bulwaru Nadnarwiańskiego, jak co roku, rozstawiły się stoiska, w których można było wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach rękodzielniczych. Ku uciesze prowadzących, dzieci zapraszały tutaj również swoich rodziców i razem wykonywali urokliwe przedmioty: biżuterię, własnoręcznie malowane kubeczki, czy kafelki, zdobione słoiczki, wyszywane filcowe dekoracje, malowane szkiełka, kwietne wianki, gliniane ozdoby, krepinowe kwiatki, czy lalki „motanki” z sianka. Najmłodsi chętnie brali udział w przejażdżkach urokliwym kucykiem.
Jak co roku nie zabrakło również pokazów wikliniarskich, pszczelarskich, siankowych. Odbyły się również: pokaz ubijania masła, degustację serów kozich oraz prezentacja naturalnych kosmetyków z Maroka. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć również swojskiego jadła, przygotowanego przez panie z gminnych kół gospodyń wiejskich. Pyszny chleb na zakwasie, ze smalcem i ogórkami znikał z talerzy raz po raz, podobnie jak słodkie wypieki, lemoniada czy domowe kompoty. Krokiety, paszteciki, czy drożdżowe pierogi - najpyszniejsze na świecie, jak podkreślali smakosze - rozeszły się w ciągu zaledwie chwili.  

Z pokłonem dla mężów, dziatw i białogłów
Jak zawsze zaprosiliśmy Państwa również do stoiska promocyjnego Urzędu, gdzie można było wziąć udział w różnego rodzaju zabawach i wylosować serocki upominek. Opodal mincerz wybijał dla uczestników serockiego dukata. Ci zaś, którzy wzięli udział w trzech wybranych warsztatach otrzymywali okolicznościowy podarek, którym w tym roku był drewniany tłuczek. Nazwa przedmiotu jest o tyle tajemnicza, że panowie niewprawieni w kulinarnych czynnościach podpytywali do czego ów przedmiot służy. Panie natomiast, jakby intuicyjnie, znajdowały mu zastosowanie pomocne nie tylko w kuchni – dla bezpieczeństwa jednak nie zdradzimy jakie.

Najserdeczniej dziękujemy Państwu za przybycie na niedzielne barbarkowe warsztaty. Bardzo cieszą nas Wasze miłe słowa i dobra zabawa. To dzięki Wam to przedsięwzięcie ma tak wyjątkowy klimat. Podkreślają to również uczestnicy grup rekonstrukcyjnych, którzy ze swoimi pokazami biorą udział w różnych imprezach w Polsce, zaś w Serocku czują się jak w domu – pełnym życzliwości i dobrej energii. Dziękujemy za Waszą obecność i zapraszamy do obejrzenia barbarkowych fotografii.  

Organizatorem warsztatów "To Barbarki robota" był Referat Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku, pod opieką którego znajduje się Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby jednak możliwa gdyby nie wsparcie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Fundacji Nova - Partnera Wiodącego Izby Pamięci oraz Stowarzyszenia Miłośników Skubianki - Partnera Kreatywnego Izby, do których kierujemy gorące podziękowania.

 • autor: Referat Komunikacj Społecznej
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota

Zapraszamy do odwiedzenia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, to placówka o charakterze muzealnym. W zrewitalizowanym budynku dawnej szkoły utworzono nowoczesną multimedialną ekspozycję, poświęconą dziejom Serocka i okolic.

adres placówki:

Serock, ul. św. Wojciecha 1
tel. 22 768 32 95
izbapamieci@serock.pl

godziny otwarcia od 1 października 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku:

każdy czwartek - godz.  10:00 -15:00
pierwszy weekend miesiąca (sobota, niedziela) – 12:00 – 17:00

Regulamin Izby - TUTAJ

Opis ekspozycji - TUTAJ

Logo Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku stworzono w oparciu o autentyczny tłok pieczętny, którym posługiwał się w 1847 roku Franciszek Kozłowski, należący do serockiego cechu rybackiego.

"To Barbarki robota" - zapraszamy na warsztaty

8 lipca 2018 roku, już po raz siódmy spotkamy się na Warsztatach rzemieślniczych „To Barbarki robota” na serockim podgrodziu. Zapraszamy od 14.00 do 18.00.

Barbarkowe warsztaty organizowane u stóp wzgórza grodowego, które było świadkiem powstawania i rozwoju Serocka już od wieków średnich, przyciągają z roku na rok coraz więcej gości.

Dzieci i młodzież, ale również dorośli, chętnie biorą udział w rożnego rodzaju zajęciach i pokazach. Odwiedzają obozowisko średniowiecznych wojów, oglądają walki rycerskie, biorą udział w zabawach historycznych, smakują swojskie potrawy.

Warsztaty i pokazy
W tym roku podczas warsztatów będzie można zrobić kwiaty z krepiny, koronki i inne szydełkowe cuda, ulepić gliniany garnuszek, czy upleść wianek. Będzie można również wykonać szmaciankowe motanki, pomalować szkiełka, wykonać biżuterię, czy siankowe przedmioty.

Nie zabraknie również różnego rodzaju pokazów, które poprowadzą: wikliniarz, pszczelarze, czy serockie gospodynie, które zadbają o strawę i napitki. Przedsięwzięcie będzie także dobrą okazją, aby wziąć udział w nauce tańców dawnych i pokazach teatralnych.  

Zabierzcie do domów
Jak co roku podczas Barbarkowych warsztatów będzie można nabyć różnego rodzaju wyroby rękodzielnicze, pamiątki, naturalne kosmetyki oraz przysmaki.

Obozowiska i atrakcje
Przy Placu Litewskim funkcjonować będzie obozowisko średniowieczne, w którym można podejrzeć żywot niewiast i dzielnych wojów. Rycerze zaprezentują swoją zbrojownię oraz kilkakrotnie stoczą niekrwawe boje.
Zapraszamy także do stoiska promocyjnego, w którym będzie można otrzymać okolicznościowy gadżet, wziąć udział w zabawach  oraz kupić publikację serocką "Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków" (cena 30 zł).

 • autor: Referat Komunikacj Społecznej

Flisacy – nowa wystawa w Serocku

451 lat temu, dokładnie 22 czerwca 1567 roku, król Zygmunt August nadał przywileje serockim rybakom i retmanom. Dokument potwierdzający przepisy statutu cechu rybackiego nie przetrwał do naszych czasów, zaginął lub został zniszczony w pożarze. Jego treść jest jednak znana z późniejszych potwierdzeń - króla Zygmunta III Wazy z 20 grudnia 1590 r. oraz jego syna Władysława IV z 6 maja 1633 r. 

 

 • Król Władysław IV potwierdza 6 V 1633 r. artykuły cechu...
  Król Władysław IV potwierdza 6 V 1633 r. artykuły cechu rybackiego w Serocku. Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

W dokumencie sformułowano przede wszystkim zasady funkcjonowania cechu - warunki wstępowania do niego, obowiązki członków oraz relacje między współbraćmi. Regulował sprawy religijne i obyczajowe a także przewidywał kary za przewinienia. 

 • Rycina „Tratwa upalowana przy brzegu Wisły”, rys...
  Rycina „Tratwa upalowana przy brzegu Wisły”, rys. Haczewski, 1834 [w:] P. Haczewski, O spławie drewna z dodatkiem terminologii orylów, flisów, majtków oraz dwoma tablicami objaśniającymi, „Sylwan”, t. 11, 1835 r. ss. 316-392
 • Serock, widok ogólny miasteczka, fot. Z. Marcinkowski,...
  Serock, widok ogólny miasteczka, fot. Z. Marcinkowski, pocz. XX w. Ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN
 • Serock, zlewisko Bugu i Narwi, fot. Z. Marcinkowski, pocz...
  Serock, zlewisko Bugu i Narwi, fot. Z. Marcinkowski, pocz. XX w. Ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN
 • Łodzie z żaglem rozprzowym na Narwi 1930 r. Pocztówka...
  Łodzie z żaglem rozprzowym na Narwi 1930 r. Pocztówka wydana przez Zakład Fotograficzny Mariana Korzeniowskiego z Zegrza Południowego. Ze zbiorów Sławomira Jakubczaka

Flisacy stworzyli charakterystyczną kulturę pełną symbolicznych zwyczajów i zachowań. Dziś ta ginąca tradycja jest przedmiotem badań etnologów i inicjatyw lokalnych społeczności pragnących ją ratować lub odtworzyć. Wpisując się w te działania, w 451. rocznicę nadania przywilejów serockim flisakom, zapraszamy na wystawę plenerową im poświęconą. Umiejscowiona jest wzdłuż ulicy św. Wojciecha – między Izbą Pamięci a Kościołem. Wystawa powstała na podstawie (wykorzystano tekst i ilustracje) wydanej w 1967 r. przez Biuro Wydawnicze Ruch książeczki pt. Flisacy, autorstwa Jadwigi Gorzechowskiej z ilustracjami Zofii i Andrzeja Darowskich.


A zainteresowanych tematem rybaków i flisaków zapraszamy do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich, gdzie znajdziecie Państwo jeszcze więcej ciekawych informacji. 

 • Wystawa Flisacy
 • Wystawa Flisacy
 • Wystawa Flisacy
 • Wystawa Flisacy

Noc Kupały w Niedzielnej Szkółce Tradycji

Kolejne zajęcia w Niedzielnej Szkółce Tradycji odbyły się 17 czerwca, w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Jak zwykle pod kierunkiem Anny Kutkowskiej prowadzącej z gośćmi poszukiwania ludowej obrzędowości, odkrywaliśmy tajniki Nocy Kupały. Nocy niezwykłej, bo najkrótszej w roku, zwanej przesileniem letnim i początkiem astronomicznego lata - w 2018 roku przypada 21 czerwca. Nocy magicznej, świętojańskiej – z płonącymi ogniskami, z kwiatem paproci, wiankami, śpiewami, poszukiwaniem miłości i partnera na całe życie. W jaśminowym wianku, przepasana zielem bylicy opowiadała pani Anna o mocy tajemnej ziół i kwiatów, oczyszczającym działaniu ognia, o tańcach wokół ognisk i skokach przez płomienie, zanurzaniu w wodzie o północy, o sobótkowych spotkaniach przed dniem św. Jana, o wiedźmach, czarach, wierzeniach i obrzędach. Uczestnicy spotkania z zaciekawieniem słuchali jej opowieści, a w czasie  rozmów o pochodzeniu i kultywowaniu zwyczajów świętojańskich szczególnie dzieci zaskakiwały swą wiedzą.
Dziękujemy za udział w spotkaniu i już zapraszamy na wrześniowe poświęcone zwyczajom dożynkowym.  
 

 • Niedzielna Szkółka Tradycji
 • Niedzielna Szkółka Tradycji
 • Niedzielna Szkółka Tradycji
 • Niedzielna Szkółka Tradycji
 • Niedzielna Szkółka Tradycji
 • Niedzielna Szkółka Tradycji
 • Niedzielna Szkółka Tradycji
 • Niedzielna Szkółka Tradycji
 • Niedzielna Szkółka Tradycji

17 czerwca - zapraszamy na kolejne spotkanie obrzędowe

17 czerwca zapraszamy na kolejne spotkanie w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, poświęcone ludowej obrzędowości Serocka. Tym razem porozmawiamy o magii nocy Kupały, Sobótce, kwiecie paproci i rzucaniu wianków "na wodę". Start o godzinie 12.15.

Serocka publikacja do nabycia w Bibliotece

Publikację "Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków. Studia z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich", wydaną przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku można już nabyć w bibliotece publicznej, przy ul. Kościuszki 15 oraz w Centrum Kultury i Czytelnictwa, przy ul. Pułtuskiej 35.

Cena - 30 zł.

 

…W efekcie tego projektu udało się zebrać grono autorów, których można
śmiało określić uznanymi znawcami w obszarze historii, archeologii czy
historii architektury Mazowsza. Zawarte w tomie teksty prezentują więc
wysoki poziom merytoryczny. Ich wartość polega jednak przede wszystkim
na tym, że tom ten jest pierwszą w naszej historiografii próbą spojrzenia na
dzieje Serocka jako całość. O tym, że dzieje Serocka na takie spojrzenie
zasługują przekonują zaś zawarte w tekstach, bogate w nowe i ważkie
ustalenia treści historyczne, archeologiczne i etnograficzne. Odrębną
wartość ma zaś z pewnością zebrana po raz pierwszy w tak rozbudowanej
formie przedmiotowa bibliografia dotycząca dziejów Serocka. Jestem
przekonany, że książka ta będzie ważną i pożyteczną lekturą zarówno dla
zawodowych historyków, pochylających się nad dziejami Mazowsza,
jak i dla społeczności lokalnej, budującej swa tożsamość i szukającej swych korzeni.

Z recenzji prof. dr hab. Janusza Szczepańskiego

W Boże Ciało Izba Pamięci nieczynna

Szanowni Państwo, informujemy, iż 31 maja 2018 r., w Boże Ciało Izba Pamięci i Tradycji Rybackich będzie nieczynna. 

Niepodległościowe wystawy na serockim rynku

Na serockim rynku stanęły dwie wystawy outdoorowe, poświęcone 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ojcowie Niepodległości

Wystawa plenerowa, składa się z ośmiu wolnostojących ekspozytorów.
Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic i oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.

W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Autorzy wystawy: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja.
Projekt wystawy udostępniony został przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

Serocka droga do niepodległości – najznamienitsze osoby i wydarzenia

Na dwudziestu dwóch planszach zaprezentowane zostały najważniejsze wydarzenia z serockich dróg do niepodległości oraz życiorysy osób biorących udział w walkach o niepodległość i działających na rzecz obrony wolności na różnych płaszczyznach, a także sylwetki postaci w jakiś sposób związanych z Serockiem w okresie, kiedy Polski nie było na mapach Europy.

Autorem wystawy jest dr Sławomir Jakubczak, regionalista, pochodzący z Serocka i od wielu lat z nim związany. Mamy nadzieję, że wystawa, która zawiera obszerne opracowanie historii lokalnych bohaterów i wydarzeń służących Niepodległej, spowoduje, że zechcą Państwo sięgnąć do szerszych źródeł na ten temat.

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystaw.

 

Wieczór w Izbie za nami!

W sobotę 19 maja, Izba Pamięci i Tradycji Rybackich gościła przedstawicieli Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im. 7. Pułku Lansjerów Nadwiślańskich, którzy poprowadzili „Wieczór w Izbie”, wydarzenie zorganizowane w ramach Nocy Muzeów.  
Wszyscy, którzy tego dnia odwiedzili Izbę mieli okazję bliżej poznać historię polskiej wojskowości, szczególnie kawalerii i poznać jej rolę w wojnie o odzyskanie niepodległości w latach 1918-1921. Swoją wiedzą dzielił się ze słuchaczami dr hab. inż. Krzysztof Falkowski, natomiast przedstawiciele Stowarzyszenia - ubrani w wojskowe mundury, zaprezentowali wyposażenie i broń - nie tylko kawalerii. Można było poznać historię militariów ale przede wszystkim obejrzeć je z bardzo bliska. Pistolety, szable i karabiny – wszystkie eksponaty można było potrzymać w dłoni – nie tylko wysłuchać, ale też dotknąć historii. 
Eksponaty przyjechały do Izby z Muzeum Historycznego w Halinowie i pojawiły się tu tylko na ten jeden, wyjątkowy wieczór. Dziękujemy Stowarzyszeniu i Wszystkim, którzy tego dnia odwiedzili Izbę Pamięci. 


 

 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie - 19 maja 2018 r.
 • Wieczór w Izbie

Rocznice majowe

1 maja
14. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej
1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Jednak zanim to nastąpiło, nasz kraj musiał przejść długą drogę, aby wstąpić do unijnych struktur. Pierwszym krokiem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. W czerwcu 1993 szefowie państw i rządów krajów wspólnotowych w czasie szczytu w Kopenhadze potwierdzili, iż przystąpienie krajów Europy Środkowej i Wschodniej do UE jest wspólnym celem, ale uwarunkowanym spełnieniem przez te kraje tzw. kryteriów kopenhaskich. Symbolicznym momentem było złożenie przez Polskę formalnego wniosku o członkostwo: przesłanego (faksem) 5 kwietnia 1994 roku przez premiera Waldemara Pawlaka do siedziby Rady Unii Europejskiej oraz następnie złożonego 8 kwietnia 1994 r. w Atenach przez ministra spraw zagranicznych Andrzeja Olechowskiego na ręce greckiej prezydencji. Właściwe negocjacje rozpoczęły się 3 kwietnia 1998 roku, a ich pierwszy etap polegał na porównaniu prawa polskiego z prawem unijnym. Ukoronowaniem negocjacji był szczyt Rady Europejskiej, który odbył się 12–13 grudnia 2002 r. w Kopenhadze. Podjęto wtedy ostateczną decyzję dotyczącą polskiego członkostwa w UE. Dopełnieniem działań dyplomatów było podpisanie 16 kwietnia 2003 roku w Atenach traktatu akcesyjnego i jego późniejsza akceptacja w ogólnonarodowym referendum przeprowadzonym 7–8 czerwca 2003 roku. Traktat został następnie ratyfikowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 23 lipca 2003 r. W efekcie 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. (źródło: http://telewizjarepublika.pl/).

2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm w lutym 2004 r. Obchodzone 2 maja kieruje nasze myśli ku narodowym symbolom – znakom państwa polskiego, które towarzyszą nam od wieków, które są zewnętrznym emblematem naszej przynależności narodowej. Zachęcamy wszystkich, by 2 maja uczcić Święto Flagi wywieszając ją, doceniając fakt, że żyjemy w czasach, które nie odżegnują się od narodowych symboli.


3 maja
Konstytucja 3 maja
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze - ustalała podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.
Historyczna sesja izb połączonych obradująca 3 V 1791 w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim obfitowała w gwałtowne spory i dramatyczne gesty ze strony zwolenników i przeciwników konstytucji. Przekupiony poseł kaliski Jan Suchorzewski wielokrotnie występował przeciwko projektowi, którego nie czytałem wprawdzie, ale który, jak mi mówiono, „wywraca wolność polską”. Ostatecznie król zaprzysiągł konstytucję na ręce bpa krakowskiego Feliksa Turskiego, dodając: „Przysięgałem Bogu, żałować tego nie będę”. Następnie w kolegiacie św. Jana nastąpiło powtórne zaprzysiężenie konstytucji, jako wyraz sankcji ze strony Kościoła katolickiego. Ustawa Rządowa została uchwalona (bez dokładnego przeliczenia głosów) w nadzwyczajnym trybie, przy zastosowaniu uproszczonej procedury, co uzasadnia twierdzenie, że akt ten doszedł do skutku w drodze swoistego zamachu stanu. Protestacja opozycjonistów (4 V 1791) okazała się bezskuteczna. Po dokonaniu oblaty w grodzie warszawskim Ustawa Rządowa stała się z dniem 5 V 1791 aktem prawnie obowiązującym. Uchwalona tego samego dnia Deklaracja Stanów Zgromadzonych uchyliła moc prawną aktów sprzecznych z konstytucją. Upamiętnieniem uchwalenia konstytucji miał być kościół „najwyższej Opatrzności poświęcony”. (Za prof. dr. hab. Marianem Kallasem)
Konstytucja, będąca kompromisem między stronnictwem królewskim a patriotycznym przyniosła ze sobą gruntowane reformy państwowe. Wprowadzała dziedziczność tronu, znosiła złote wolności, zgubne liberum veto oraz podział na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. W konstytucji widoczne są również wpływy oświeceniowe, jak na przykład myśl Monteskiusza o trójpodziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Powołanie instytucji odpowiedzialności parlamentarnej ministrów, instytucje kontrasygnaty, prawo o miastach to kolejne dokonania ustawy zasadniczej z 1971 roku. Konstytucja uderzyła w interesy magnaterii, wzmacniając tym samym pozycję szlachty średniej, wzięła również pod opiekę chłopów, łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Jej twórcy podejmując się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi, wyparli istniejącą anarchię na rzecz demokratycznej monarchii konstytucyjnej. Konstytucja obowiązywała do 1792 r., obalona przez Targowicę.

8 maja
Dzień Zwycięstwa
To był dzień zwycięstwa nad nazizmem i kilkuletnim koszmarem, jaki ogarnął cały świat. Kiedy 8 maja 1945 roku o godzinie 15.00 ogłoszono koniec wojny światowej, nie spodziewano się, że jeszcze długo nie będziemy cieszyć się  wolnością. W 1945 roku na konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w porozumieniu z ZSRR, oddały państwa Europy Środkowej i Wschodniej w sowiecką strefę wpływów. Dla nas oznaczało to jedno – znowu nie byliśmy wolni. Pozostało tak aż do 1989 r. kiedy rozpoczęliśmy budowanie polskiej demokracji. Ale wtedy 8 maja 1945 r. Polska, która zbrojnie uczestniczyła w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej, odniosła niepodważalny triumf.

27 maja
Dzień Samorządu Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego to święto uchwalone przez Sejm RP w 2000 r., obchodzone  na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce. W 1990 roku utworzono gminy, jako wspólnoty mieszkańców z mocy prawa, z odrębnym budżetem i mieniem komunalnym. Wprowadzono bezpośrednie wybory do rad gminnych, odpowiedzialność lokalną władzy wykonawczej (wójta, burmistrza) przed odpowiednią władzą legislacyjną (rada gminy), samodzielność finansową ośrodków samorządowych, kontrolę władzy wykonawczej nad lokalną administracją (urzędem gminy). Po 45 latach rządów komunistycznych Polska stała się krajem w pełni demokratycznym, a 27 maja 1990 roku przeprowadzono pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wybory samorządowe. Powstała także gmina Serock, a w pierwszych demokratycznych wyborach, na burmistrza Miasta i Gminy Serock, wybrano Sylwestra Sokolnickiego.
W 1998 roku, w drugim etapie reformy samorządowej, powstał samorządowy powiat i województwo.

 

Od 2 maja Izba Pamięci i Tradycji Rybackich otwarta pięć dni w tygodniu

Od 2 maja 2018 r. w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich zacznie obowiązywać nowy regulamin porządkowy. Oznacza to m.in. zmianę godzin otwarcia – w środy, czwartki od  godz. 10.00 do 15.00,  w piątki, soboty i niedziele od 11.30 do 17.30. W dalszym ciągu, w uzasadnionych przypadkach, dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest udostępnienie ekspozycji w innym czasie. Wystarczy telefon do Izby (22 768 32 95) lub Referatu Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku (22 782 88 43). Zwiedzanie Izby pozostaje bezpłatne.

Minął rok...

30 kwietnia minął rok od otwarcia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku - samorządowej placówki o charakterze muzealnym. W ciągu tych dwunastu miesięcy Izbę odwiedziło wiele grup zorganizowanych, mieszkańców gminy Serock i Powiatu Legionowskiego, turystów z całej Polski i świata. Cieszymy się, że muzealna ekspozycja, w której zgromadzona została bogata historia Serocka i okolic, spotyka się z uznaniem gości. Wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego, Izba będzie otwarta pięć dni w tygodniu. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania. 

 • 30.04.2017 r. - Otwarcie Izby Pamięci
 • 30.04.2017 r. - Otwarcie Izby Pamięci
 • 30.04.2017 r. - Otwarcie Izby Pamięci

Wydarzenia niepodległościowe w Serocku

W bieżącym roku Polska świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości. Wiele samorządów organizuje przedsięwzięcia towarzyszące tej wielkiej rocznicy. Również w serockim kalendarzu imprez zaplanowaliśmy szereg wydarzeń „niepodległościowych”.

• 22 lutego odbyła się konferencja historyczna Serockie drogi do Niepodległości, której celem było, nie tylko przybliżenie historycznych uwarunkowań - politycznych, militarnych, społecznych, czy religijnych, które wpłynęły na dążenia  niepodległościowe Polaków w czasie 123-letniej niewoli. Równie ważne było zwrócenie uwagi na historię lokalną - fakty, wydarzenia oraz patriotów lokalnych działających w tych latach, w Serocku i okolicach. Konferencję można obejrzeć na Kanale Kronika Serocka na portalu youtube.

• W lutym wystartował cykl warsztatów artystyczno-historycznych pn. "Myślę o Niepodległości" organizowany przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy współpracy z prowadzącą warsztaty panią Betiną Dubiel, animatorką kultury, reżyserem, specjalistą z dziedziny teatru. W ramach spotkań z mieszkańcami Miasta i Gminy Serock reprezentowanymi przez np. przedszkolaki, uczniów, seniorów czy urzędników rozmawiamy o tym, jak rozumieją dzisiaj pojęcie "Niepodległość".

• Muzeum Historyczne w Legionowie we współpracy z Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przygotowało cykl wykładów w szkołach podstawowych na terenie gminy Serock  pod wspólnym tytułem „Ścieżki do niepodległości w powiecie legionowskim”. Wygłosił je dr Mirosława Pakuła. Podczas spotkań przedstawiane były wydarzenia jakie miały miejsce na naszym terenie w okresie od Powstania Kościuszkowskiego w 1794 r.  do odzyskania wolności w 1918 r.

• 19 maja w całej Polsce organizowana jest „Noc muzeów”. Tego dnia, a właściwie wieczora, zapraszamy również do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, gdzie od godziny 16.00 do 20.00 trwać będzie prezentacja, pt. „Kawaleria w wojnie o odzyskanie niepodległości 1918 – 1921” prowadzona z ułańską fantazją przez dr. hab. inż. Krzysztofa Falkowskiego, przy współudziale Stowarzyszenia VII Pułku Lansjerów Nadwiślańskich. Podczas spotkania prezentowane będzie umundurowanie, wyposażenie i broń kawalerii.

• Na 25 sierpnia zaplanowaliśmy wielki koncert niepodległościowy „Na chwałę Niepodległej”, z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który wystąpi na serockim rynku.

• Jak co roku, a w tym roku szczególnie, Niepodległość świętować będziemy również na sportowo. 28.10.2018  W ramach XVI . Biegu Niepodległości odbędą się : ,,I Ogólnopolski Bieg Wojska Polskiego'' – mistrzostwo dla służb mundurowych na dystansie 10 km kobiet i mężczyzn; bieg na dystansie 10 km dla kobiet i mężczyzn – 7. Serocka Dycha (bieg główny); „Serocki Champion” - mistrzostwa dla mieszkańców gminy Serock na dystansie 10 km w kategoriach kobiet i mężczyzn;  marsz Nordic Walking na dystansie 5 km; bieg rodzinny na dystansie ok. 330 m oraz Turniej Tenisa Stołowego (02.11) i Turniej Piłki Siatkowej OPEN (04.11).

Materiały promocyjne gminy oraz korespondencja wysyłana z serockiego urzędu w tym roku opatrzone zostają okolicznościowym logotypem. Na rynku, w sezonie letnim, stanie wystawa outdoorowa, poświęcona polskim drogom do niepodległości oraz serockim akcentom niepodległościowym.

Akcenty nawiązujące do ogólnopolskiego święta widoczne będą również w mieście. Przy okolicznościowych tablicach wjazdowych do miasta oraz na serockim rynku pojawi się biało-czerwone ukwiecenie. 11 listopada serocki ratusz zostanie podświetlony na biało-czerwono. Na bloku przy ul. Pułtuskiej powstanie mural okolicznościowy, a na ścianie ratusza – 25 maja – odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W parku miejskim również tego dnia zasadzimy wspólnie Dąb Niepodległości.

• Na terenie miasta zamontowano trzy włazy studzienkowe z logotypem okolicznościowym, przygotowane przez Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku.

• 2 maja, w Dzień Flagi RP mieszkańcom i sympatykom gminy Serock rozdamy 100 polskich flag, a młodzieży, która w tym roku osiągnie pełnoletność – podarujemy pakiety jubileuszowe: flagę, Niezbędnik mieszkańca, książkę o tematyce niepodległościowej oraz pamiątkowy medal.

• Na stronach internetowych gminnych szkół pojawiły się zakładki niepodległościowe, w których zamieszczane są relacje z przedsięwzięć szkolnych organizowanych z okazji jubileuszu.

• W ramach akcji "100 życzeń dla Polski na 100-lecie odzyskania niepodległości” na specjalnie przygotowanej kartce urodzinowej, którą można pobrać ze strony www.serock.pl mogą Państwo zamieścić swoje życzenia, wydrukować je i wywiesić w widocznym miejscu – w domu, w pracy, w instytucjach, którymi zarządzacie. Zachęcamy również, aby skan życzeń lub zdjęcie z wywieszonym projektem przesłać na nasz adres mailowy – zamieścimy je na naszej stronie internetowej.

• Tradycyjnie 11 listopada na serockim rynku odbędzie się niepodległościowy Apel Pamięci, poprzedzony uroczystą Mszą świętą w intencji osób, które poległy w walkach o wolność Ojczyzny.

• Serockie wydarzenia niepodległościowe objęte zostały honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, którego potwierdzeniem jest otrzymany przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku prezydencki Dyplom okolicznościowy.

W historię polskich dróg do niepodległości wpisane są lokalne „ścieżki” - serockie, pułtuskie, warszawskie... Drogie (w wymiarze duchowym i moralnym) drogi w miejscach, gdzie walka toczyła się o małe ojczyzny. Zachęcamy Państwa do włączenia się w serockie świętowanie i zachęcamy do udziału w ogólnopolskich inicjatywach.

 

Wojciechowe świętowanie 2018

Zapraszamy Państwa na tegoroczne Wojciechowe świętowanie - święto patrona Serocka, świętego Wojciecha. Uroczysta Msza święta w intencji mieszkańców, FESTYN  na serockim rynku, Bieg Wojciechowy i inne przedsięwzięcia sportowe, Piknik ekologiczny, wystawa okolicznościowa - zachęcamy do wspólnego świętowania.

 

Święty Wojciech - patron Serocka

Pokorny biskup, przyjaciel władców, bogobojny misjonarz, męczennik Kościoła – św. Wojciech.
Jeden z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika).

Późniejszy biskup Pragi był szóstym z siedmiu synów czeskiego możnowładcy Sławnika. Przyszedł na świat ok. 956 roku. Imię Vojtiech, które nadali mu rodzice, oznacza „pociecha, radość wojowników” i to właśnie z rolą żołnierza wiązano jego przyszłość. Kiedy jednak niemowlę ciężko zachorowało, w zamian za zdrowie dla niego, rodzice ofiarowali dziecko Bogu.

W wieku 17 lat został wysłany do Magdeburga w Niemczech. Pobierał nauki w szkole katedralnej prowadzonej przez benedyktyna Otryka. Przewodnikiem duchowym i jego mentorem stał się arcybiskup, z szacunku dla którego na bierzmowaniu przyjął jego imię.

W 982 roku Wojciech – już wtedy kapłan – został wybrany na biskupa diecezji praskiej, po śmierci biskupa Dmytryka. Żywoty świętych podają, że nowego biskupa cechowały pokora i wytrwałość w dążeniu do celu. Nie zabiegał o jakiekolwiek tytuły i przymioty biskupiego urzędu. Godność biskupa objął boso – słynął zresztą z ascetycznego i ubogiego stylu życia. Po 988 roku, kiedy musiał uchodzić z Czech, skierował się do Rzymu i dzięki przychylności papieża Jana XV, zamieszkał w klasztorze Benedyktynów na Awentynie.

W 995 roku po uzyskaniu zgody od papieża udał się na wyprawę misyjną. W Moguncji, którą nawiedził zaprzyjaźnił się z młodym cesarzem Ottonem III. Stąd udał się Wojciech do grobów świętych patronów Francji – Marcina w Tours, Benedykta we Fleury i Dionizego w St. Denis.
Prawdopodobnie w styczniu 997 gościł w Gnieźnie. Książę Polan – Bolesław Chrobry nie tylko przyjął go serdecznie, ale przydzielił mu drużynę, z którą miał nawracać pogańskie Prusy.

Nawracanie zaczął jednak od mieszkańców Gdańska, potem wypłynął łodzią  przez Pregołę na tereny zamieszkałe przez Prusów. Zrezygnował ze zbrojnych, stawiając na działalność duchową. 23 kwietnia w dwunastym dniu wyprawy, wraz z towarzyszącymi mu przyrodnim bratem – zakonnikiem Radzim oraz mnichem Boguszą, został zaatakowany. Godzony włócznią przez pruskiego kapłana, poniósł śmierć. Głowa biskupa i jego członki zostały odcięte od ciała i wbite na pal. Jego towarzyszy wypuszczono w nadziei na uzyskanie okupu za ciało biskupa. I faktycznie – Bolesław Chrobry, który z żalem przyjął wiadomość o śmierci przyjaciela, wykupił jego ciało za tyle złota, ile ważyło jego ciało.

Szybko, bo już w dwa lata po śmierci męczennika, kanonizował go papież Sylwester II. W tym samym czasie św. Wojciech został ogłoszony głównym patronem nowo utworzonej archidiecezji gnieźnieńskiej. Dziś jest także patronem archidiecezji gdańskiej, warmińskiej, diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej oraz miast: Gniezno, Trzemeszno, Radzionków, Mława i Serock .

W ikonografii biskup przedstawiany jest w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybutami są także: orzeł, wiosło i włócznie, od których zginął.Postać świętego Kościół Katolicki wspomina 23 kwietnia, w rocznicę śmierci biskupa.

 • Święty Wojciech
 • Święty Wojciech

Święty Wojciech w Serocku

Trudno dziś jednoznacznie określić dokładnie, od kiedy Serock wiązać należy z kultem św. Wojciecha. Krzewicielami kultu biskupa męczennika byli niewątpliwie na Mazowszu benedyktyni. Dzięki ich działalności wiele najstarszych świątyń na Mazowszu nosi takie właśnie wezwanie. Przykładami mogą tu być Czerwińsk, Płock, a później Zambski. Serocki gród w XI wieku trudno jednak wiązać z benedyktynami i krzewionym przez nich kultem. Jeśli przyjąć, że na terenie tutejszego grodu znajdowała się jakaś kaplica grodowa, to rzeczywiście już wówczas mogła ona nosić bardzo popularne w całej archidiecezji gnieźnieńskiej wezwanie św. Wojciecha, lansowane przez władzę piastowską i Kościół polski.

Kolejna faza nasilenia kultu świętego przypadła na przełom XIV i XV wieku. W XIV stuleciu księgi liturgiczne wspominają o święcie upamiętniającym męczeństwo biskupa praskiego. Wielkim krzewicielem kultu św. Wojciecha był arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba. W 1420 roku w swoich statutach nakazał on obchodzenie w dniu 23 kwietnia pamiątki męczeństwa jako jednego z najważniejszych świąt w gnieźnieńskiej prowincji kościelnej. Okres ten zbiega się dokładnie z ważnymi w dziejach Serocka wydarzeniami. Pierwsza wzmianka o proboszczu i parafii serockiej pochodzi z 1379 roku, a w roku 1417 Serock otrzymuje prawa miejskie. Według badań ks. Tadeusza Żebrowskiego w wielu miastach północnego Mazowsza już wówczas rozpowszechnione było przekonanie, że św. Wojciech podążał na swoją misję do Prus właśnie szlakiem prowadzącym przez północne Mazowsze. Musiał więc nawiedzić i zatrzymać się w tutejszych ośrodkach grodowych. To spowodowało, że właśnie w XIV i początkach XV wieku wiele miast w tym rejonie przyjmowało św. Wojciecha jako swego patrona. Są to: Ciechanów, Szreńsk, Raciąż, Stupsk, Rypin, Steklin, Malużyn, Solec.

Przyjęcie wezwania św. Wojciecha przez parafię i miasto Serock wiązać więc należy z trzema elementami: najstarszym kultem tego świętego z okresu pierwszych Piastów prawdopodobnie sprawowanym w tutejszej kaplicy grodowej, nasileniem kultu świętego w okresie kształtowania się średniowiecznego miasta i parafii na przełomie XIV i XV stulecia i wreszcie z rozpowszechnianym w średniowieczu poglądem o przejeździe Wojciecha do Prus przez północne Mazowsze. Dlatego na najstarszych pieczęciach miejskich pojawia się jego wizerunek jako patrona miasta. W roku 1618 serocki kościół farny zmienił wezwanie na obecne, czyli Zwiastowania NMP, ale jeszcze w 1784 roku św. Wojciech wspominany jest w wizytacji jako „patron mniej pryncypalny”. Zawirowania polityczne w XIX i XX wieku sprawiły z kolei, że św. Wojciech przestał być oficjalnym patronem miasta. Powrócił on w tej funkcji dzięki uchwale samorządu w 1995 roku. W swym obecnym oficjalnym heraldycznym wizerunku jego postać nawiązuje do najstarszych przedstawień znanych ze sfragistyki miejskiej.

(autor tekstu „Święty Wojciech w Serocku – dr Radosław Lolo)

 

 • Herb Serocka

Relikwie św. Wojciecha w Serocku

1 kwietnia 2006 roku do serockiego kościoła sprowadzone zostały relikwie męczennika. W pielgrzymce do Gniezna wzięła udział ponad stuosobowa grupa przedstawicieli Miasta i Gminy Serock. Po uroczystej Mszy świętej celebrowanej przez księdza kanonika Jana Kasprowicza – proboszcza i kustosza Katedry Gnieźnieńskiej oraz księdza prałata Jana Kasińskiego – proboszcza parafii pw. św. Anny w Serocku, relikwie przewieziono do serockiej świątyni. Co roku uroczysta Eucharystia, podczas której wystawione zostają relikwie patrona, inauguruje gminne Wojciechowe Świętowanie.

 

 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha
 • 1 kwietnia 2006 r. - przekazanie relikwii św. Wojciecha

Dekret papieski
30 kwietnia 2017 roku Biskup Diecezji Płockiej Piotr Libera przekazał mieszkańcom Serocka dekret papieski potwierdzający patronat św. Wojciecha nad miastem. Dokument ten jest ważnym elementem w budowaniu tożsamości lokalnej i stanowi piękną klamrę tego wielowiekowego patronatu.

 

 • 30 kwietnia 2017 r. przekazanie dekretu
 • Dekret papieski potwierdzający patronat św. Wojciecha nad...
 • 30 kwietnia 2017 r. przekazanie dekretu

"Niepodległościowe" włazy studzienne

100 lat temu, 8 stycznia 1918 r., prezydent USA Thomas Woodrow Wilson w dorocznym orędziu przedstawił czternastopunktowy program powojennego ładu politycznego. „Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym" – głosił 13. punkt.

I w końcu wypełniło się. W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość.

Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. W latach pierwszej wojny światowej wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej.

Mówimy często o „polskich drogach do niepodległości”. Ale pamiętajmy, że te „polskie” składają się z tych mniejszych: „serockich, pułtuskich, ...” dróg gdzie walka tyczyła się o tę swoją małą ojczyznę. Na myśl przychodzą jeszcze słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego odnośnie niepodległości: „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.”

Chcąc upamiętnić to wydarzenie, oraz włączyć się aktywnie w obchody 100 rocznicy, Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku przygotował ozdobne włazy studzienne, które można znaleźć w różnych częściach miasta.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy

Nagrody w konkursie „Moja pierwsza mapa Serocka” rozdane!

W piątek 13 kwietnia, w holu serockiego ratusza spotkali się laureaci konkursu plastycznego „Moja pierwsza mapa Serocka”. Zastępca Burmistrza – Józef Zając pogratulował zwycięzcom i wręczył nagrody. Przypominamy laureatów:

Uczniowie klas I-IV:

I.    Zuzanna Zając - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
II.   Aleksandra Żurawska - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
III.  Kamil Dudek - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

Wyróżnienie:

Filip Kalinowski - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

Uczniowie klas V-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych:

I.    Martyna Przybysz  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
II.   Anna Krajewska Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
III.  Mira Wolska  Szkoła Podstawowa w Jadwisinie   

Wyróżnienia:

Maja Janiszewska - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie  
Ania Koziarek - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie     
Maja Sochacka - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie     

Konkurs plastyczny „Moja pierwsza mapa Serocka” został zorganizowany przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich - dla dzieci i młodzieży ze szkół, z terenu Miasta i Gminy Serock. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu Mapy  Serocka - podzielone było ze względu na wiek uczestników. Uczniowie klas I-IV poproszeni zostali o wykonanie rysunków obiektów historycznych i rekreacyjnych, uczniowie klas V-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych - planu miasta. Do konkursu nadesłano 41 prac, wybrane zostaną wykorzystane do stworzenia Mapy Serocka dla dzieci. A już teraz dzieła można oglądać na wystawie w holu ratusza.
Zwycięzcom gratulujemy a wszystkich Państwa zapraszamy do oglądania wystawy. 
                    


 

 • Moja pierwsza mapa Serocka - wręczenie nagród w konkursie...
 • Moja pierwsza mapa Serocka - wręczenie nagród w konkursie...
 • Moja pierwsza mapa Serocka - wręczenie nagród w konkursie...
 • Moja pierwsza mapa Serocka - wręczenie nagród w konkursie...

13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto zostało ustanowione przez Sejm w 2007 r., w dokumencie czytamy: „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.”  Prawda o zbrodni katyńskiej ukrywana była przez ponad 50 lat. 
13 kwietnia 1943 roku Niemcy podali informację o odkryciu masowych grobów w katyńskim lesie i dokonanej przez ZSRR zbrodni. Związek  Radziecki utrzymywał jednak, że eksterminacja polskich jeńców dokonana została przez hitlerowskie Niemcy. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Polski Wojciechowi Jaruzelskiemu pierwsze dokumenty dotyczące mordu.
Wiosną 1940 roku NKWD, na mocy uchwały Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii, wymordowało 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Wśród zabitych są oficerowie Wojska Polskiego, urzędnicy, profesorowie, lekarze, nauczyciele, artyści. Elita narodu. Jeńcom strzelano w tył głowy. Ofiary grzebano w zbiorowych mogiłach m.in. w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje. 

Od 30 listopada 2004 r. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo w sprawie Zbrodni Katyńskiej (sygn. S 38/04/Zk) tj. zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, zabójstwa nie mniej niż 21 768 obywateli polskich. Na stronie internetowej Instytutu czytamy: „Jego celem jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym między innymi imienne ustalenie wszystkich obywateli polskich – ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustalenie nieznanych dotąd miejsc ich kaźni i pochówku, sporządzenie pełnej listy osób, którym w niniejszym postępowaniu przysługują prawa pokrzywdzonych (…)”.

Konkurs plastyczny „Moja pierwsza mapa Serocka” rozstrzygnięty

We wtorek 27 marca komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu plastycznego „Moja pierwsza mapa Serocka”.  Do konkursu nadesłano 41 prac, ze szkół znajdujących się w mieście i gminie Serock. Nagrody przyznane zostały w dwóch kategoriach, poniżej lista laureatów. 
uczniowie klas V-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych
I.    Martyna Przybysz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
II.   Anna Krajewska - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
III.  Mira Wolska - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie   
  
wyróżnienia:
Maja Janiszewska - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie  
Ania Koziarek - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie     
Maja Sochacka - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie     
                 
uczniowie klas I-IV
I.    Zuzanna Zając - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
II.   Aleksandra Żurawska - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
III.  Kamil Dudek - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

wyróżnienie:
Filip Kalinowski - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie


Prace, które zostały nagrodzone zostaną wykorzystane do stworzenia mapy Serocka dla dzieci.
Wszystkie prace, które wzięły udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie w serockim ratuszu.   

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Wręczenie nagród odbędzie się po świętach Wielkanocnych, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie. 

Kwiecień w Izbie

W związku ze świętami Wielkanocnymi Izba Pamięci i Tradycji Rybackich otwarta będzie w weekend 7-8 kwietnia. A już w maju rozpoczynamy sezon turystyczny, to oznacza, że Izba otwarta będzie pięć dni w tygodniu. Zmianie ulegną również godziny otwarcia. O szczegółach poinformujemy wkrótce.  

Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"

W marcu warsztaty „Myślę o niepodległości” odbyły się w dwóch szkołach podstawowych – w Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie. 
Uczniowie z klasy VII b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Woli Kiełpińskiej na nowo odkrywali pojęcie „niepodległość”, wykorzystując techniki pedagogiki teatralnej. W pierwszej części zajęć prowadząca warsztaty – Betina Dubiel podzieliła młodzież na trzy grupy. Każda tworzyła hasło reklamowe, które zachęcałoby do zainteresowania się tematyką niepodległościową. W drugiej części spotkania młodzież z własnych ciał i krzeseł budowała pomniki symbolizujące Niepodległość oraz anty pomniki tego pojęcia.
Również podczas warsztatów w Jadwisinie uczniowie - klas I, II i III – budowali żywe obrazy i pomniki, tworzyli też hasła związane ze słowem niepodległość. Warsztatom tym mogłaby towarzyszyć myśl przewodnia - „Polska odzyskała swój tytuł”. Hasło to było pierwszym skojarzeniem 7-letniego uczestnika zajęć. Inne, jakie padały z ust uczniów, to wolność, odzyskanie szczęścia, miłość, odzyskaliśmy kraj. W rozmowach o niepodległości dzieciaki często nas zaskakiwały swoimi skojarzeniami i zaangażowaniem.  W klasie III udało się nawet „zarapować” hasło – „Język polski był zabroniony, dzisiaj jest dozwolony”.
Do tej pory warsztaty „Myślę o niepodległości” odbyły się w szkołach podstawowych w Serocku, Zegrzu, Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie. Kolejne, kwietniowe odbędą się w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku.   
 

Warsztaty w Woli Kiełpińskiej

 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"

Warsztaty w Jadwisinie

 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty "Myślę o Niepodległości"
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodlełości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości
 • Marcowe warsztaty Myślę o Niepodległości

Odznaka krajoznawcza "Ziemia Serocka"

Oddział Warszawski PTTK ustanowił odznakę krajoznawczą „Ziemia Serocka”. Zdobyć ją może każdy, kto spełni pewne warunki.  Po pierwsze należy odwiedzić 10 obiektów, spośród wymienionych w kanonie (Załącznik do Regulaminu). Po drugie fakt ten należy udokumentować – zdjęcie, pieczątka, bilet wstępu, podpis nauczyciela z pieczątką szkoły. Ostatnim krokiem jest przekazanie dokumentacji – w dowolnej formie np. tradycyjnego albumu czy zeszytu lub zeskanowanej i zapisanej na płycie CD – do Oddziału Warszawskiego PTTK lub pozostawienie w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Po weryfikacji, jeśli wszystko zgadza się z Regulaminem, wystawiana jest legitymacja, która uprawnia do odebrania odznaki.  
Zapraszamy do zapoznania się z załączonym Regulaminem, w celu uzyskania szczegółowych informacji. 
 

 • Odznaka Krajoznawcza PTTK „Ziemia Serocka”

Marzanny, gaiki i palmy - drugie spotkanie Niedzielnej Szkółki Tradycji

Zima od najdawniejszych czasów była dla gospodarzy najtrudniejszym czasem. Po długich, zimnych miesiącach wszyscy z nadzieją wyczekiwali wiosny. To dlatego – kiedy w końcu owa nadchodziła – witano ją hucznie, przepędzając w najdalsze krańce świata okrutną zimę. Wiosenne przesilenie zbiegało się w tradycji chrześcijańskiej z Wielkanocą. Wiele obrzędów więc, kultywowanych szczególnie na wsiach, krążyło wokół symboliki zmartwychwstania i odrodzenia.

To właśnie wiosenne i wielkanocne zwyczaje były tematem drugiego spotkania Niedzielnej Szkółki Tradycji, które odbyło się 18 marca 2018 r. w serockiej Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich. Izba ustrojona była tego dnia symboliczną marzanną, wykonaną przez Bogusię z Nowej Wsi, zielonym gaikiem przygotowanym przez Anię (prowadzącą spotkanie), barwnymi palemkami z krepiny i uroczymi jajkami wielkanocnymi, przygotowanymi przez uczniów i wychowawców świetlicy szkolnej w Jadwisinie. Ania Kutkowska  opowiedziała uczestnikom o wielkanocnych tradycjach i wiosennych zwyczajach.

Marzanny, gaiki i palmy
W przeddzień nadejścia wiosny, zgromadzeni poznali historię tworzenia staropolskich marzann. Niegdyś słomianą kukłę (w zależności od regionu Polski – albo ustrojoną we wstążki, korale, białą suknię, albo wręcz przeciwnie – ucharakteryzowaną na szkaradę) obnoszono przez cały dzień po wsi, taplając ją w kałużach, błocie, poskubując ją i obrzucając wyzwiskami za to, że przez długie tygodnie zima gościła w kraju, pełna smutku, zimna i ciemności.  

Palmy wielkanocne najczęściej robione były z wierzbowych gałęzi, które wsadzano do dzbanka z wodą już w środę popielcową tak, aby na Niedzielę Palmową się zazieleniły. Strojono je krepinowymi kwiatami, wstążkami z bibuły, materiałowymi bibelotami, a potem zielonymi gałązkami bukszpanu, borówki, czy cisu. Po poświęceniu palem, baziowe kuleczki… zjadano. Miało to zapewnić w nadchodzącym roku zdrowie, uchronić od bólu gardła i głowy. Wtykano potem palmy za ramy „świętego obrazu”, aby chroniła domowników od nieszczęść i chorób.

Z wierzbowymi gałązkami wiązało się również smaganie, nazywane śmigusem. Młodzieńcy smagali panienki, a panny młodzieńców, co miało im zapewnić płodność. Towarzyszyła temu oczywiście ogromna radość i wielka zabawa. W niektórych częściach Polski znane były również praktyki wzajemnego uderzania się palemkami. Ten przywilej przysługiwał szczególnie domownikowi, który wstał w Niedzielę Palmową jako pierwszy i w nagrodę mógł wysmagać bezkarnie całą rodzinę.

Po wsiach noszono nie tylko marzannę, ale również zielony gaik - sosnową gałązkę - ustrojoną wstążkami i kolorowymi wydmuszkami jajek. Wkraczał on do wsi następnego dnia po zatopieniu kukły. Na czubku gaika, zwanego w niektórych częściach Polski również latem, czy lateczkiem umieszczano szmacianą lalkę - motankę, symbolizującą wiosnę. Chodzono z nim od domu do domu w korowodzie, ze śpiewem i radosnymi okrzykami.

Na Wielkanoc i na wiosnę
Najbardziej znanym wielkanocnym zwyczajem, zachowanym do dzisiaj jest malowanie i zdobienie jajek – pisanek, kraszanek, drapanek. Dawniej jajka barwiono naturalnymi barwnikami uzyskanymi z ugotowanych łupin cebul, świeżego żyta, czy… ugotowanych robaków – czerwców. Do rysowania po jajkach używano roztopionego wosku, szpilek, igieł, słomek, itp.  Z malowanymi jajkami wiąże się również dyngus, czyli „wykupywanie się”. Gospodarz pomyślność u włóczebników mógł wykupić sobie poprzez obdarowanie ich właśnie malowanymi jajkami czy sowitym poczęstunkiem. Dziś śmigus – dyngus kojarzony jest z lanym poniedziałkiem, kiedy to – jak każe zwyczaj – oblewamy się wodą - dla zdrowia i powodzenia.

Również zwyczaj chodzenia do kościoła z tzw. „święconką” ma długą historię. Współcześnie w koszyczku umieszczamy pisanki, chleb, sól pieprz, kiełbaskę, chrzan, a nawet słodkości. Każdy produkt ma swoją symbolikę religijną. Dawniej to duchowni odwiedzali najważniejsze we wsiach rodziny i święcili wszystkie pokarmy wystawione na stołach.

Spośród wielu zwyczajów, o których opowiedzieli sobie uczestnicy niedzielnego spotkania chyba najwięcej śmiechu wywołał ten o obchodzeniu wsi przez kawalerów z kogutem umieszczonym w wózku. Oczywiście – najczęściej była to kukła, ale zdarzało się - wcale nierzadko - że ten kogut był prawdziwy, w dodatku napojony wcześniej spirytusem, dzięki czemu przez całą drogę piał radośnie ku uciesze wszystkich mieszkańców wsi.

To przedwiosenne spotkanie było nie tylko pełne opowieści o zwyczajach i obrzędach, ale również przepełnione pozytywną energią i nadzieją na rychłą wiosnę, którą przecież powitamy już za kilka dni – tradycyjnie, a jakże – z topieniem marzanny i okrzykami żegnającymi zimę.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność, piękne wspomnienia, którymi się z nami dzielicie, za dobre słowa i sugestie odnośnie dalszych działań związanych z obrzędowością.

Korzystając z okazji pragniemy poinformować, że złożyliśmy wniosek do Lokalnej Grupy Działania o dofinansowanie projektu związanego z poszukiwaniem i odtwarzaniem lokalnej obrzędowości, w ramach którego odbyłyby się różnego rodzaju warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne a także wydana zostanie publikacja opowiadająca o dawnych serockich tradycjach i zwyczajach.
Kolejne spotkanie Niedzielnej Szkółki Tradycji odbędzie się w czerwcu i poświęcone będzie między innymi zwyczajom związanym z nocą sobótkową.

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci
 • Drugie spotkanie o obrzędowości w serockiej Izbie Pamięci

"Serockie drogi do niepodległości" z patronatem prezydenckim

Otrzymaliśmy specjalny prezydencki dyplom, przygotowany z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości. Dyplom jest oficjalnym potwierdzeniem Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości, którym objęty został projekt "Serockie drogi do niepodległości".

Ścieżki do niepodległości w powiecie legionowskim

Muzeum Historyczne w Legionowie we współpracy z Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przygotowało cykl wykładów w szkołach podstawowych na terenie gminy Serock związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

„Ścieżki do niepodległości w powiecie legionowskim” – to tytuł prelekcji dr. Mirosława Pakuły z legionowskiego muzeum. Podczas spotkań są przedstawiane wydarzenia jakie miały miejsce na naszym terenie w okresie od Powstania Kościuszkowskiego w 1794 r.  do odzyskania wolności w 1918 r. Dr Pakuła przypomina mało znane fakty z historii lokalnej, jak choćby walki koło Zegrza w 1831 r., czy koncentrację uciekinierów przed branką do rosyjskiego wojska w 1863 r. w Karolinie. Dużą uwagę poświęca również okresowi wojen napoleońskich i budowie twierdzy w Serocku. Interesującym punktem prelekcji są  informacje na temat pobytu w Zegrzu Południowym i Białobrzegach Legionów Polskich w latach 1916-1918. Wykłady kończą się omówieniem wydarzeń z listopada 1918 r. – przejmowaniem koszar w Jabłonnie i Zegrzu przez Polską Organizację Wojskową.

Pomysłodawcy cyklu wykładów mają nadzieję, że prelekcje o historii lokalnej  pozwolą lepiej zrozumieć młodzieży ważne wydarzenia na drodze do niepodległości naszej Ojczyzny.

Zapraszamy na konferencję historyczną 22 lutego 2018 r.

Konferencja historyczna z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

22 lutego 2018 r. w Serocku

Prowadzenie konferencji - dr Mirosław Pakuła (Muzeum Historyczne w Legionowie, Filia „Piaski”)

Tematy referatów:

 •  „Etos walki i czynu nigdy nie wygasły"
  prof. dr hab. Janusz Odziemkowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)
   
 • "Napoleońskie dziedzictwo na Mazowszu. Twierdze Serock i Modlin w dobie Księstwa Warszawskiego"
  dr Piotr Oleńczak (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)
   
 • "Mazowsze Północne w dobie walk o niepodległość 1794-1918"
  prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku Wydział Historyczny)
   
 • „Serock i mieszkańcy ziemi serockiej wobec zrywów niepodległościowych XIX wieku”
  dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku Wydział Historyczny)
   
 • „Organizatorzy życia społecznego w Serocku i ziemi serockiej, w okresie od powstania styczniowego do odzyskania przez Polskę niepodległości”
  dr Sławomir Jakubczak (Kancelaria Sejmu)
   
 • „Militarne aspekty Wielkiej Wojny w Serocku i okolicach”
  dr hab. Jacek Emil Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie)

Konferencja będzie okazją do odsłonięcia kolejnych stron serockiej historii, tym razem na tle działań niepodległościowych narodu polskiego w okresie 123-letniej niewoli.

Zapraszają:

Burmistrz Miasta i gminy Serock
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Pojedyncze zaproszenia będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pokój 12, w dniach 5-20 lutego, w godzinach pracy urzędu.
Ilość miejsc ograniczona.

Myślę o Niepodległości - zaczęliśmy cykl warsztatów

Wystartował cykl warsztatów artystyczno-historycznych pn. "Myślę o Niepodległości" organizowany przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy współpracy z prowadzącą warsztaty panią Betiną Dubiel, animatorką kultury, reżyserem, specjalistą z dziedziny teatru.

W ramach spotkań z mieszkańcami Miasta i Gminy Serock reprezentowanymi przez np. przedszkolaki, uczniów, seniorów czy urzędników rozmawiamy o tym, jak rozumieją dzisiaj pojęcie "Niepodległość". Pierwsze zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej w Serocku z uczniami V klasy. Pracowaliśmy w czterech grupach, każda z nich wylosowała po trzy lub cztery litery i miała za zadanie wspólnie wypisać po trzy skojarzenia ze słowem "Niepodległość" rozpoczynające się na wylosowane litery. Zadanie nie było łatwe, ale dawało uczniom możliwość przemyśleń na zadany temat w trakcie pracy zespołowej oraz możliwość prezentacji zapisanych wyrazów, które – jak np. wolność, śmierć, łzy, radość, naród, ojczyzna, śnieg, pociąg, emocje, droga - w różny i dowolny sposób kojarzyły się uczestnikom z Niepodległością.
 

Marzanny, gaiki i palmy - zapraszamy na drugie spotkanie Niedzielnej Szkółki Tradycji

Spotkania o obrzędowości w Izbie Pamięci

Trudno wyobrazić sobie tradycyjną polską wieś bez obrzędów związanych ze zmieniającymi się porami roku oraz przypadającymi świętami i uroczystościami liturgicznymi. To właśnie święta, pory roku i cykl słoneczny nadawały rytm codziennemu życiu gospodarzy i gospodyń. Z rytmem tym wiązały się różnego rodzaju zachowania, zabawy, święta i rytuały. 

We współczesnych wsiach wciąż jeszcze kultywuje się niektóre tradycje i obrzędy. Chcemy również w Serocku podjąć próbę przywołania pamięci o ludowej obrzędowości. Cykl spotkań organizowanych w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku posłuży do zbierania wspomnień o serockich tradycjach dorocznych. Mamy nadzieję, że poprzez udział w spotkaniach, Mieszkańcy, którzy pamiętają dawne zwyczaje, zarażą  - szczególnie młodych Serocczan – chęcią ich kultywowania.


W ramach cyklu zaplanowaliśmy pięć spotkań w 2018 roku:
1. Zapusty i Popielec
2. Obrzędy wielkanocne i gaikowe
3. Święto kupały
4. Dożynki
5. Obrzędy Godowe i bożonarodzeniowe

Na drugie spotkanie zapraszamy do Izby 18 marca o godzinie 12.15.

U progu wiosny porozmawiamy o zwyczajach związanych z jej przywoływaniem, o zwyczaju robienia marzann, przygotowywania wiosennych gaików i ozdobnych palem wielkanocnych. Podzielimy się również wspomnieniami o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych. To spotkanie w dużej mierze będzie inicjowane przez uczestników, więc liczymy na Państwa zaangażowanie.  

Serdecznie zapraszamy!

Relacja z pierwszego spotkania TUTAJ

"Jak zapusty, to zapusty" - ostatkowo w Izbie Pamięci i Tradycji

Do poszukiwania ludowej obrzędowości Serocka skłonili nas mieszkańcy gminy, z którymi spotykaliśmy się przy okazji różnego rodzaju przedsięwzięć, związanych z historią miasta i gminy. To właśnie te niezwykłe, wzruszające, często zabawne wspomnienia naszych mieszkańców stały się impulsem do zainicjowania cyklu spotkań, podczas których będziemy zbierać najpiękniejsze regionalne zwyczaje i obrzędy.

W ostatnią niedzielę tegorocznego karnawału, 11 lutego, spotkaliśmy się z mieszkańcami gminy Serock w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich, aby powspominać zapusty, karnawałowe zabawy i ostatkowe zwyczaje. W naszych poszukiwaniach wspiera nas Ania Kutkowska, której wykształcenie oscyluje między innymi wokół kultury ludowej, ale która przede wszystkim jest „pasjonatką piękna” – kultury, sztuki, tradycji… Ania wprowadziła uczestników w tematykę tradycji zapustowej w Polsce, a Mieszkańcy  dzielili się swoimi wspomnieniami o „dziadach”, zabawach ostatkowych i wczesnopostnych zwyczajach.

Bawmy się!

Słowo „karnawał” pochodzi od starowłoskiego „carne vale” , które oznaczało obrzędowe pożegnanie mięsa przed wielkim postem. Do Polski zwyczaj hucznych zabaw karnawałowych przywędrował najprawdopodobniej z królową Boną Sforzą. Jednak już wcześniej w polskiej tradycji obecne były zabawy trwające od Nowego Roku aż do środy popielcowej, zwane zapustami. Ostatnie zaś trzy dni karnawału nosiły nazwę „mięsopusty” (to słowo uformowane podobnie jak nazwa karnawału od  słów mięsa-opust, czyli również – pożegnanie mięsa), chociaż do dziś znane są raczej pod nazwą „ostatki”.

Kilkutygodniowym zapustom towarzyszyły różnego rodzaju zabawy i atrakcje. Przede wszystkim jednak był to czas hucznych tańców i spotkań, którym towarzyszył zwyczaj swatania, szczególnie jeśli chodzi o panny i kawalerów szlacheckich. Równie gwarne, huczne i sute były zapusty chłopskie. Tańcom i spotkaniom przy bogato zastawionych stołach towarzyszyły różnego rodzaju obrzędy na płodność i urodzaj.

Ostatki były zarówno w domach szlacheckich, jak i chłopskich – tłuste i mięsne. Już od XVII wieku tłustym czwartkom towarzyszyły pączki, słodkie racuchy, bliny, pampuchy, chrust (faworki). Ostatnie dni przed wielkim postem były po to, aby najeść się, napić do syta, wytańczyć, wybawić, wyśmiać, wykrzyczeć, aby przez kolejnych czterdzieści dni umartwiać się i oddawać pokucie.

Aby tradycji stało się zadość, również na naszym spotkaniu nie mogło zabraknąć ostatkowych smakołyków. Uczestnicy zajadali się małymi pączkami i pampuchami przygotowanymi przez panie z Tradycyjnego Koła Gospodyń Wiejskich w Dosinie.

Przebierańcy, których można było się wystraszyć

W Serocku – podobnie jak w innych mazowieckich miejscowościach - przez lata żywy był zwyczaj odwiedzania domostw przez grupy przebierańców. Nazywano ich tu kolędnikami lub dziadami (chociaż ta nazwa odnosiła się raczej do podobnego zwyczaju, ale towarzyszącego listopadowym zaduszkom). Przebrana w różnego rodzaju koszmarne stroje młodzież (czasem w towarzystwie osób dorosłych), wymalowana węglem – jak diabły i maszkary – odwiedzała kolejne domy, których właściciele częstowali przebierańców słodkimi smakołykami. Domownicy, którzy nie poczęstowali gości niczym musieli liczyć się z przyśpiewkową zemstą, wyśpiewaną na całe gardło, głoszącą, jak to owi domownicy są skąpi! („A w tej chałupie same gołodupie, same nic nie mają, nikomu nie dają!”).

Po czasie ostatkowych zabaw, w środę popielcową udawano się do kościoła, gdzie na znak pokuty i uniżenia duchowny posypywał wiernym głowy popiołem. Ten zwyczaj w Kościele Katolickim zachował się do dziś. Mieszkanki Dosina opowiedziały, że na wsiach popiół tego dnia służył również do psikusów – młodzież sypała go w pończochy, którymi rzucała w mniej lubiane osoby, lub do mniej lubianych domów.

Zapustowym spotkaniem rozpoczęliśmy cykl spotkań w Izbie Pamięci, poświęcony serockiej obrzędowości. Chcemy, aby to były spotkania inicjowane w dużej mierze przez ich uczestników.

Spotkania w ramach „Niedzielnej Szkółki Tradycji” są pierwszym krokiem w próbie odtworzenia serockiej obrzędowości. Dziękujemy Państwu, że chcecie nam w tym procesie towarzyszyć, że dzielicie się z nami Waszą wiedzą i pięknymi wspomnieniami. Trudno ukryć wzruszenie, jakie towarzyszy nam podczas spotkań i rozmów z Wami. Jesteście pięknym dowodem na to, jak silnie można być związanym z miejscem, w którym mieszkamy i jak wielki wpływ na charakter tych miejsc mają ich mieszkańcy. Mamy nadzieję, że te nasze spotkania w kolejnym roku pozwolą nam zainicjować wiele barwnych przedsięwzięć oraz posłużą wydaniu publikacji o serockiej obrzędowości.

W planowanych na ten rok przedsięwzięciach, które odbywać się będą w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku znajdą się również wykłady poświęcone rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, czy wykłady o historii Serocka i tradycjach związanych z rzeką i starymi zawodami.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i już zapraszamy na kolejne, marcowe spotkanie, którego tematem przewodnim będą tradycje wielkanocne i wczesnowiosenne.

 

Referat Komunikacji Społecznej

Plan działań Izby Pamięci i Tradycji Rybackich na 2018 r.

W 2018 roku, w ramach działań Izby poza udostępnianiem ekspozycji muzealnej, przewidywane są:

Luty
– rozpoczęcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej - stworzenie Turystycznej Mapy Serocka pt. „Moja pierwsza mapa Serocka”.

- rozpoczęcie cyklu warsztatów artystyczno–historycznych „Myślę o niepodległości” organizowanych przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy współpracy z animatorką kultury, reżyserem panią Betiną Dubiel. Warsztaty są kierowane do różnych grup społecznych między innym do dzieci i młodzieży szkolnej, mam z dziećmi, seniorów czy urzędników samorządowych. Dzięki nim chcemy na nowo przyjrzeć się pojęciu „niepodległość” i dowiedzieć się jak jest ono postrzegane dziś przez Polaków

- 11 lutego w ramach Niedzielnej Szkółki Tradycji rozpocznie się cykl spotkań „Poszukiwania ludowej obrzędowości Serocka” – spotkania poświęcone będą obrzędowości i tradycjom mazowieckim. Będziemy o nich informować na bieżąco. Pierwsze spotkanie (11.02.18), zatytułowane „Zapusty i Popielec”.

- 22 lutego – odbędzie się konferencja „Serockie drogi do niepodległości – 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”. Wydarzenie zorganizowane zostanie w partnerstwie z Muzeum Historycznym w Legionowie.

Marzec
-24 marca w Serocku odbędzie się X Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego organizowany przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy wsparciu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Kwiecień
-
przy ul. Farnej zostaną zainstalowane plansze turystyczno-historyczne

Maj
-
początek funkcjonowania Izby wg. regulaminu przewidzianego na sezon letni

- 19 maja – zaprosimy na wieczorne zwiedzanie Izby, wykład, a także wernisaż wystawy eksponatów związanych z walkami o odzyskanie niepodległości.

- przy ratuszu stanie wystawa outdoorowa, poświęcona tematyce niepodległościowej

Czerwiec
- zaprezentujemy wystawę poświęconą tradycji, zwyczajom i rzemiosłu flisackiemu.

Lipiec

- 8 lipca – „To Barbarki robota” – warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu. Będzie to już VII edycja imprezy plenerowej przy Placu Litewskim i Bulwarze Nadnarwiańskim.

Październik

- początek funkcjonowania Izby wg. regulaminu przewidzianego na sezon jesienno-zimowy

Działania Izby Pamięci to również:

- prowadzenie strony internetowej oraz fanpage’a na Facebooku, gdzie promowane są wydarzenia historyczno-promocyjne z terenu gminy Serock, publikowane artykuły dotyczące historii miasta i okolicy oraz ludzi związanych z regionem.

- pełnienie funkcji informacji turystycznej, miejsca gdzie można zdobyć mapy, pocztówki i informacje turystyczne.

- współpraca z lokalnymi przewodnikami,

Zapraszamy

Ref. Komunikacji Społecznej

Wspominamy jubileusz 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich

Wspominamy jubileusz 600-lecia

600-lecia nadania praw miejskich Serockowi, to niezwykły jubileusz. Z jego obchodami wiązało się wiele znaczących wydarzeń przygotowanych przez serocki samorząd, mieszkańców i sympatyków miasta.

Już w 2016 roku wykonane zostały dwa murale. Pierwszy – przy ulicy św. Wojciecha - jest symboliczną wizją historii Serocka, którego początki sięgają średniowiecza. Drugi – przy ulicy Kościuszki przedstawia flisaka na tratwie płynącej po rzece Narew. Postać flisaka jest symbolem mieszkańca Serocka – tego dawnego, którego życie codzienne i działalność koncentrowały się wokół rzeki i tego obecnego, zapatrzonego w symbole miasta powstałe dzięki jego przodkom: grodzisko, kościół, ratusz. Na tych symbolach oparty został projekt logotypu towarzyszącego jubileuszowi 600-lecia, którym opatrzono gminne materiały promocyjne.

W listopadzie 2016 roku zorganizowaliśmy konferencję naukowo – historyczną „Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków”. Dziesięciu znanych i cenionych naukowców zaprezentowało wówczas wieloaspektowe podejście do historii Serocka jako grodu i miasta mazowieckiego w perspektywie od średniowiecza do okresu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jubileuszowy rok, 2017, zaczęliśmy wielkim koncertem inauguracyjnym. Na zaproszenie burmistrza do gościnnego Hotelu Narvil Conference & Spa przybyło sześciuset mieszkańców Serocka, którzy obejrzeli widowiskową rewię musicalową.

Serocki jubileusz towarzyszył również Zgromadzeniu Związku Miast Polskich, zorganizowanemu w marcu 2017 roku w hotelu Narvil. Samorządowcy z całej Polski gratulowali gospodarzom sukcesu związanego z rozwojem Serocka oraz składali życzenia z okazji jego wielkiego święta.

29 kwietnia spotkaliśmy się na uroczystej Sesji Rady Miejskiej poświęconej obchodom 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. Samorząd miasta i gminy nadał jej szczególną rangę  zapraszając znamienitych gości,z przedstawicielem kancelarii Prezydenta RP na czele. Nie szczędzono komplementów serockim włodarzom gratulując rozkwitu  miasta i gminy, dostrzegając jej zrównoważony rozwój. Wiele serdecznych słów uznania przekazano również społeczności lokalnej, która bierze czynny udział w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i sportowym gminy, wpływając na jej integrację, a także na budowanie pozytywnego wizerunku. Zaangażowani w działania dla dobra społeczności serockiej zostali odznaczeni Medalem za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock.

Po uroczystej sesji w towarzystwie zacnych gości i mieszkańców dokonano uroczystego posadzenia, w parku miejskim, jednego z sześciuset Drzew 600-lecia. Mamy nadzieję, że ta okazała sadzonka dębu będzie świadkiem następnych wieków historii naszego miasta.

Na serockim rynku została umieszczona Kapsuła Czasu, do której przedstawiciele różnych środowisk złożyli swoje przesłania, listy, wiersze i pamiątki. W 2056 roku, w 1100 (tysiąc setną) rocznicę urodzin św. Wojciecha, będą mogli obejrzeć je przyszli mieszkańcy Serocka.

Odsłonięta została też tablica, umieszczona na ścianie serockiego ratusza, upamiętniającą jubileusz 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich.

30 kwietnia podczas uroczystej Mszy świętej Biskup Płocki Piotr Libera przekazał na ręce burmistrza Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnickiego, dekret papieski, potwierdzający patronat św. Wojciecha nad miastem. Dokument ten jest ważnym elementem w budowaniu tożsamości lokalnej i stanowi piękną klamrę tego wielowiekowego patronatu.

Po Eucharystii, wśród wielu gości i mieszkańców została otwarta Izba Pamięci i Tradycji Rybackich – placówka o charakterze muzealnym, w której za pomocą multimedialnej ekspozycji opowiadamy historię miasta, gminy i okolic. Przygotowanie ekspozycji było wielkim dziełem szerokiego grona osób oraz efektem współpracy z wieloma instytucjami z całej Polski i zagranicy.

7 maja serocki jubileusz uczcili amatorzy aktywności fizycznej. Dzieci, młodzież i dorośli pobiegli w widowiskowym biegu 600-lecia. Ubrani w niebieskie, białe, czerwone i żółte koszulki utworzyli wielką flagę w barwach gminy Serock.

Festyn z okazji Święta Patrona Serocka św. Wojciecha, który w jubileuszowym roku odbył się 27 maja, poprzedził barwny korowód mieszkańców w strojach nawiązujących do różnych wydarzeń  i postaci z dziejów miasta i gminy…. Podczas festynu na rynku, odbyła się inscenizacja przekazania praw miejskich przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego w 1417 roku, koncert piosenek 600-lecia, a na koniec, jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół Blue Cafe.

Wyjątkowym wydarzeniem jubileuszowym był Piknik Historyczny - 30 lipca – podczas którego grupy rekonstrukcyjne z okresów: średniowiecznego, napoleońskiego, niepodległościowego i  międzywojennego w symboliczny sposób odtworzyły, w różnych częściach serockiego rynku, ważne okresy z historii miasta.

Jubileuszowy kalendarz imprez zwieńczyło Święto Dyni, które 7 października odbyło się tradycyjnie w Stanisławowie. Wybraliśmy tam Dynię 600-lecia. Jej właściciel, mieszkaniec Borowej Góry, wyrzeźbił w dyni okolicznościowy logotyp i herb Serocka.

Obchodom towarzyszyło również wiele akcji promocyjnych.

Uruchomiliśmy stronę internetową www.historia.serock.pl  i wydaliśmy niezwykły kalendarz ścienny na 2017 r. z dwunastoma fotografiami stanowiącymi montaż zdjęć współczesnych z historycznymi. Miesięcznik Informator Gminy Serock zyskał nowy layout. Ukazują się w nim wywiady z mieszkańcami, którzy chcą podzielić się swoimi wspomnieniami o dawnym Serocku.

Jubileusz jest widoczny również w małej architekturze miasta. W centrum i przy obwodnicy, billboardy promocyjne ukazały się w jubileuszowej oprawie,

W ramach wspomnianej wcześniej akcji Drzewo 600-lecia rozdaliśmy mieszkańcom i instytucjom 600 drzew, które stanowić będą żywe pomniki pamięci o naszym jubileuszu.

Na pamiątkę tegorocznych obchodów w serockim Urzędzie Pocztowym można było nabyć okolicznościową kartkę, i ostemplować ją świątecznym datownikiem. Mieszkańcom Serocka rozdawaliśmy pamiątkowe naklejki na samochody, i wybitą specjalnie na tę okoliczność monetę - serockiego dukata.
 
Przy ratuszu miejskim można było oglądać wystawę outdoorową „600 lat doświadczeń”, a na stronie internetowej film historyczny opowiadający o historii Serocka oraz o budowanym przez jego mieszkańców potencjale. Film powstał przy udziale mieszkańców.

Do wielkiego świętowania przyłączyły się również gminne placówki oświatowe. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku przeprowadziła Innowację pedagogiczną "Serock – miasto moje, a w nim...” - przez cały rok uczniowie poznawali historię miasta. W czasie majowego finału Innowacji mieliśmy okazję, obejrzeć niezwykły spektakl ukazujący dzieje flisaków i serockiej Barbary. W ramach innowacji powstały także publikacje, które można obejrzeć w bibliotece szkolnej i miejskiej. Szkoła ma również swoją kapsułę czasu. Uczniowie wraz z nauczycielami zakopali ją na 50 lat.

Także serockie przedszkolaki poznawały historię miasta, biorąc udział w spacerach z przewodnikiem oraz w zajęciach przygotowanych przez wychowawców. Zwieńczeniem programu "Serock widziany oczami przedszkolaka" było wydanie publikacji o tym samym tytule, w której zaprezentowano prace plastyczne dzieci, ukazujące najważniejsze miejsca historyczne w mieście. Dzieci zasadziły również przy przedszkolu Drzewo 600-lecia.

Członkowie Serockiej Akademii Seniora zaprosili w czerwcu przyjaciół z okolicznych miast i gmin aby razem z naszą społecznością uczcili Jubileusz 600-lecia. Goście obejrzeli serockie zabytki i atrakcyjne miejsca, słuchali wykładu  „Życie z rzeki i nad rzeką” oraz koncertu „Powróćmy jak za dawnych lat”.

W interesujący sposób serocki jubileusz postanowili uczcić również mieszkańcy Zegrza. Z ich inicjatywy na ścianie jednego z lokalnych garaży powstał mural przedstawiający historię Zegrza od roku 1821. Mural zajmuje powierzchnię 200m2.

23 listopada 2017 roku w Ośrodku Orange Szkolenia odbyło się spotkanie podsumowujące jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. Było to również miejsce promocji pokonferencyjnego wydania publikacji „Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków – studia z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich”, zawierającej zbiór zaprezentowanych wykładów, dokumentów, ikonografii.

Na zakończenie obchodów jubileuszu 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich, 25 grudnia 2017 roku, ukazał się w Internecie utwór poświęcony Serockowi. To finałowe, muzyczne wydarzenie tegorocznego jubileuszu, jest dziełem przedstawicieli społeczności lokalnej.

Serockie wydarzenia, objęte patronatem Prezydenta RP relacjonowane były przez ogólnopolskie media. Nasze miasto pokazano w cyklu programu „Zakochaj się w Polsce”, mówiono o nim w radiu, pisano w prasie. Wiele działań odbyło się w ramach projektu Stolica Kultury Mazowsza, którą w tym roku był Powiat Legionowski. Relacje filmowe z wydarzeń jubileuszu 600–lecia nadania Serockowi praw miejskich można obejrzeć na Youtubie na kanale Kronika Serocka.


Dziękujemy za wspólne świętowanie.

Obejrzyj wykłady z konferencji historycznej - TUTAJ

Film historyczno - promocyjny - TUTAJ

Film podsumowujący obchody - TUTAJ

Zobacz listy gratulacyjne i pamiątki przekazane z okazji 600-lecia - TUTAJ

Wystawa "600 lat doświadczeń" i "Wystawa podsumowująca obchody 600-lecia" - TUTAJ

Podziękowanie za wspólne świętowanie - TUTAJ

168. rocznica urodzin Witolda Zglenickiego

168 lat temu, 6 stycznia 1850 roku, w Starej Wargawie koło Kutna, na świat przyszedł Witold Leon Julian Zglenicki. Syn Konstantego Zglenickiego i Weroniki z Załusków Skotnickiej. W 1876 roku jego rodzice osiedlili się, w znajdującej się na terenie gminy Serock, wsi Dębe (Brat Witolda – Pankracy Bolesław jest założycielem wsi Bolesławowo).

Witold Zglenicki w XX wieku był jednym z najbogatszych ludzi na świecie, partnerem braci Nobel i słynnej rodziny Rothschildów. Brzmi dumnie! Kim zatem był Witold Zglenicki? Z pewnością wiedzą to uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej, której jest patronem. Wszystkich, którzy nie wiedzą zapraszamy do lektury.

Witold Zglenicki nazywany jest polskim Noblem i ojcem bakijskiej nafty. Był wynalazcą, geologiem, hutnikiem, nafciarzem. Ale od początku.

W latach 1859 - 1866 roku rozpoczął edukację w płockim Gimnazjum Gubernialnym (dzisiejsza Małachowianka). W latach 1866-1870 studiował na wydziale Matematyczno- Fizycznym Szkoły Głównej Warszawskiej (dzisiejszy Uniwersytet Warszawski), w latach 1870- 1875 w Instytucie Górniczym w Petersburgu (dziś Sankt-Petersburski Państwowy Instytut Górniczy im. G. W. Plechanowa). Był uczniem Dmitrija Mendelejewa (chemika – odkrywcy prawa okresowości pierwiastków chemicznych) otrzymał od niego propozycję pracy, której nie przyjął - nie zamierzał zostawać w Rosji.

W Królestwie Polskim rozpoczął pracę jako praktykant w Zarządzie Górniczym w Suchedniowie, następnie w latach 1876-1884 kierował Zakładami Hutniczymi w Mroczkowie, gdzie zajmował się unowocześnianiem fabryki oraz badaniami nad występowaniem rud żelaza, siarki i ropy naftowej w Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Równocześnie prowadził prywatne kuźnice. Prawdopodobnie łączenie funkcji państwowej z prowadzeniem własnego biznesu spowodowało złożenie na niego donosu do Ministerstwa Skarbu. Na skutek pomówień został odwołany z zajmowanego stanowiska, następnie zwolniony z pracy. Sześć lat zabiegał o odzyskanie dobrego imienia, poświęcając ten czas na podróże, konferencje i spotkania naukowe. Po przywróceniu do pracy, w roku 1890 został zatrudniony w Urzędzie Probierczym w Rydze a w 1891 przeniesiono go do podobnego urzędu w Baku, gdzie pracował do końca życia.

Jak pisze dr Jolanta Załęczny w artykule na temat Zglenickiego (w książce „Z Mazowsza na Obczyznę”, pod red. J. Gmitruka, Z. Judyckiego, T. Skoczka, wyd. CAN) „Zglenicki – z racji wykształcenia i zainteresowań – badał występowanie bogactw naturalnych, analizował geomorfologię i geologię półwyspu Apszerońskiego. Opracował jego pierwszą mapę geologiczną w skali 1:420 000. Pracował nad nowoczesnymi urządzeniami do eksploatacji ropy naftowej, wynalazł aparat do pomiaru odchyleń krzywizn otworów wiertniczych (…). Zastosowanie urządzenia pozwoliło na szybsze wykonywanie wierceń, spowodowało zmniejszenie ilości wybuchów i pożarów szybów naftowych. Dzięki jego pomysłom udało się ulepszyć mechanizmy sterujące pracą świdrów wiertniczych.” Zaprojektował też urządzenie do podmorskich wierceń i wydobycia ropy naftowej, czyli platformę wiertniczą! Wyznaczył podmorskie działki naftowe określił ich zasobność oraz ustalił złoża naturalne na ich terenie. (pierwszymi nabywcami działek byli wcześniej wspomniani bracia Alfred, Ludwig i Robert Nobel oraz rodzina Rothschildów).

Witold Zglenicki zmarł 6 lipca 1904 roku. Kilka dni wcześniej sporządził testament, w którym zabezpieczył finansowo swojego nieślubnego syna – Anatola. Przekazał pieniądze na budowę kościoła katolickiego w Baku oraz szkoły rzemieślniczo-artystycznej. Bakijskiemu Katolickiemu Towarzystwu Dobroczynności zapisał swoją bibliotekę a także 5 tys. rubli, tyle samo otrzymało Katolickie Towarzystwo Dobroczynności w Płocku. W Płocku Zglenicki ufundował również budowę szkoły rzemieślniczej oraz zapewnił pieniądze na jej utrzymanie przez 10 lat.
Zglenicki zapisał również pieniądze na naukę polską i cele charytatywne. Najważniejsze w testamencie były punkty 1 i 8, które przekazywały dochody z pól naftowych Kasie imienia Mianowskiego w Warszawie - instytucji na rzecz rozwoju nauki. Z nadwyżek Kasa miała fundować nagrody za najlepsze dzieła w dziedzinie nauki, literatury i sztuki - dlatego Zglenicki nazywany jest często polskim Noblem.
Dzięki Kasie ukazały się m.in. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, 15 tomów Poradnika dla samouków, 5 tomów Mazowsza Oskara Kolberga, Księga przysłów polskich Samuela Adalberga, Pieśni Ludu, Encyklopedia staropolską Zygmunta Glogera. Niestety po rewolucji październikowej w Rosji pola naftowe zostały znacjonalizowane bez odszkodowania, co przerwało finansowanie Kasy.

Po śmierci Zglenickiego trumnę z jego ciałem – zgodnie z życzeniem zmarłego – przewieziono pociągiem z Baku do Modlina, następnie wozem drabiniastym do folwarku Ludwinowo Dębskie. Pochowano go na cmentarzu parafialnym w Woli Kiełpińskiej. W 1981 roku Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku ufundowały nagrobek z tablicą, na której widnieje napis: „Inżynier górnik-geolog Witold Zglenicki 1850-1904 pionier wydobycia ropy naftowej z dna morskiego. Polski Nobel.” Z kolei w samym Płocku wzniesiono Zglenickiemu pomnik.

Jak już zostało wspomniane Witold Zglenicki (od 31 maja 1986 roku) jest patronem Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej. 1 czerwca 2012 roku odbyła się tu uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Zglenickiemu, ufundowanej przez Ambasadę Republiki Azerbejdżanu w Polsce.

Uprzejmie dziękujemy Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej za udostępnienie zdjęć.

Na zdjęciach:

1. Witold Zglenicki, domena publiczna
2. Pola naftowe w Baku w 1932 r. - SPUTNIK, EAST NEWS
3. Bakijskie bulwary, początek XX wieku, domena publiczna
4. Kościół w Baku, współfinansowany przez Zglenickiego
5. 31 maja 1986 r. uroczystości w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej w związku z nadaniem imienia W. Zglenickiego i            ufundowaniem sztandaru
6. 31 maja 1986 r. uroczystości w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej w związku z nadaniem imienia W. Zglenickiego i ufundowaniem sztandaru
7. 1 czerwca 2012 r. - uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ufundowanej przez Ambasadę Republiki Azerbejdżanu w Polsce
8. 1 czerwca 2012 r. - uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ufundowanej przez Ambasadę Republiki Azerbejdżanu w Polsce
9. Pomnik W. Zglenickiego w Płocku autor zdjęcia: Adam Kliczek, http://zatrzymujeczas.pl (CC-BY-SA-3.0)  
10. Nagrobek W. Zglenickiego na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej
11. Nagrobek W. Zglenickiego na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej
12. Tablica na nagrobku W. Zglenickiego  
13. Nagrobek W. Zglenickiego na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej

Serocka publikacja do nabycia w bibliotece

Publikację "Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków. Studia z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich", wydaną przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku można już nabyć w bibliotece publicznej, przy ul. Kościuszki 15 oraz w Centrum Kultury i Czytelnictwa, przy ul. Pułtuskiej 35.

Cena - 30 zł.

 

…W efekcie tego projektu udało się zebrać grono autorów, których można
śmiało określić uznanymi znawcami w obszarze historii, archeologii czy
historii architektury Mazowsza. Zawarte w tomie teksty prezentują więc
wysoki poziom merytoryczny. Ich wartość polega jednak przede wszystkim
na tym, że tom ten jest pierwszą w naszej historiografii próbą spojrzenia na
dzieje Serocka jako całość. O tym, że dzieje Serocka na takie spojrzenie
zasługują przekonują zaś zawarte w tekstach, bogate w nowe i ważkie
ustalenia treści historyczne, archeologiczne i etnograficzne. Odrębną
wartość ma zaś z pewnością zebrana po raz pierwszy w tak rozbudowanej
formie przedmiotowa bibliografia dotycząca dziejów Serocka. Jestem
przekonany, że książka ta będzie ważną i pożyteczną lekturą zarówno dla
zawodowych historyków, pochylających się nad dziejami Mazowsza,
jak i dla społeczności lokalnej, budującej swa tożsamość i szukającej swych korzeni.

Z recenzji prof. dr hab. Janusza Szczepańskiego

W czwartek 23.11.2017 r., Izba Pamięci będzie nieczynna

UWAGA!!!

23.11.2017 r., w czwartek Izba Pamięci i Tradycji Rybackich będzie nieczynna.

Zapraszamy następnego dnia, w piątek - 24.11. 2017 r.,

 w godz. 10.00 – 15.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

113 rocznica urodzin artysty rzeźbiarza Karola Tchorka

30 października obchodziliśmy dwie rocznice. Pierwsza to 113 rocznica urodzin artysty rzeźbiarza Karola Tchorka, druga to 62 rocznica śmierci Stefana Hubickiego – lekarza, polityka, wojskowego. 
Te dwie zupełnie różne postaci łączy… Serock.
Dla pierwszego z naszych bohaterów – miejsce narodzin, dla drugiego – śmierci.


Dzisiaj o Karolu Tchorku.

Urodził się w 1904 roku, właśnie w Serocku, w biednej rodzinie, jako syn Szczepana, mechanika w tartaku. Mając niecałe 16 lat, uczestniczył w wojnie 1920 r. Po wojnie został w Warszawie, gdzie uczył się rzemiosła artystycznego. Zarabiał wówczas na życie, pracując przy wydobyciu piasku z Wisły.


W 1926 r. ukończył Warszawską Szkołę Sztuk Zdobniczych i Malarstwa, a w 1938 Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Jeszcze w czasie studiów brał udział w wielu konkursach, m.in. w latach 1937-1938 uczestniczył w konkursie na projekt sarkofagu Józefa Piłsudskiego. W latach 1943-1944 i 1945-1951 prowadził Salon Sztuki „Nike” w Warszawie - jeden z najbardziej znanych antykwariatów.


Przed wojną Karol Tchorek wykonał takie rzeźby, jak m.in: „Kurpianka” (1933), „Kolędnicy” i „Portret Matki” (1934), „Dziecko leżące” (1938).


Po wojnie, w 1949 roku, wygrał ogólnopolski konkurs na projekt tablic „Miejsc Straceń i Walki z Faszyzmem” upamiętniających miejsca walk i męczeństwa, powstało ich około dwustu. W powojennym okresie twórczości do jego najważniejszych prac należą m.in.: „Kobieta z dzieckiem” (1952), statuetka nagrody klubu krytyki filmowej – „Warszawska Syrenka” (1958), nagrobek Władysława Strzemińskiego* (1962), pomnik żołnierzy polskich w Perth w Wielkiej Brytanii (1970), „Warszawska Jesień” stojącą na tyłach Akademii Muzycznej w Warszawie (1975). 


Zmarł 10 kwietnia 1985 r. w Warszawie.
Pracownia Karola Tchorka, wraz z historycznym wyposażeniem, archiwum i kolekcją rzeźb, znajduje się przy ul. Smolnej 36 w Warszawie. Tu w latach 1950–1985 mieściła się pracownia rzeźbiarza. W 1990 roku została wpisana do rejestru zabytków. 
Karol Tchorek jest patronem jednej z ulic w Serocku. 


*Władysław Strzemiński – malarz, pedagog, publicysta jest bohaterem ostatniego filmu Andrzeja Wajdy – Powidoki, w postać artysty wcielił się Bogusław Linda. 

 

136 rocznica urodzin Picassa

25 października 1881 roku, w hiszpańskiej Maladze urodził się Pablo Picasso, właściwie Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Artysta malarz, rzeźbiarz, grafik oraz ceramik, współtwórca nurtu w malarstwie – kubizmu. Jeden z najwybitniejszych artystów XX wieku, jego obrazy, na aukcjach sięgają setek milionów dolarów! 

Picasso w 1948 roku przyjechał do Polski, do Wrocławia, na Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Planował trzydniowy pobyt, ostatecznie spędził w naszym kraju dwa tygodnie. Zwiedzał m.in. Warszawę. Jego przewodnikami po ruinach miasta było małżeństwo Helena i Szymon Syrkusowie – architekci, prywatnie przyjaciele malarza. 
Syrkusowie, w latach 30. XX wieku kupili drewniany domek letniskowy w Serocku, nad samą Narwią, przy ul. Rybaki 1. W tym właśnie, niewielkim, drewnianym domku, na zaproszenie pary - 5 września 1948 roku, gościł Pablo Picasso. Wiemy, że był zachwycony krajobrazem, łowił ryby, kąpał się w Narwi, zrywał owoce a wieczorem namalował portret Mercedes - córki Manuela Sancheza Arcasa ministra kultury w radzie Republiki Hiszpanii, który był jednym z inicjatorów zaproszenia Picassa do Polski.
Domek, w którym gościł Picasso stoi do dziś, na ogrodzeniu budynku znajduje się tabliczka przypominająca o wizycie artysty. Od 1992 roku Pablo Picasso patronuje jednej z ulic w Serocku. 

Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć jaki Serock podziwiał Picasso, jak wtedy wyglądał domek Syrkusów i krajobraz wokół niego, zapraszamy do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich. Znajdziecie tu m.in. kolorowe zdjęcia autorstwa Henry’ego N. Cobba z 1947 roku. O zdjęciach i ich autorze napiszemy już wkrótce.  

Dyniowy festyn w Stanisławowie

Święto Dyni w Stanisławowie ma już 5-letnią tradycję. Tegoroczny dyniowy festyn zorganizowany przez Radę Sołecką przy współudziale strażaków miejscowej OSP zgromadził wielu gości. Wśród nich znaleźli się uczestnicy konkursów i zawodów, których to popularne, ozdobne i niezwykle zdrowe warzywo nie tylko zachwycało wielkością, kształtami, kolorystyką, ale również inspirowało do tworzenia kulinarnych przysmaków czy dyniowych rzeźb. Jak zwykle prowadząca imprezę pani sołtys Anna Romanowska powoła kapituły sędziowskie, które wyłoniły zwycięzców w konkursach "Rzeźba z Dyni”, „Dynia na słodko”, „Dynia inaczej” i w specjalnym konkursie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Serock - „Dynia 600-lecia” - ogłoszonym z okazji jubileuszu 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. Pana Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego reprezentowali i wręczali nagrody: pani Monika Ordak – Skarbnik MiG Serock oraz pan Tadeusz Kanownik – Sekretarz MiG Serock. Miłym akcentem dyniowego spotkania była obecność pana Tomasza Gęsikowskiego Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz występ Ani Malinowskiej - wychowanki pani Mai Radomskiej prowadzącej zajęcia wokalne w serockim Centrum, które zapewniło nagłośnienie imprezy.

Oprócz artystyczno-kulinarnej dyniowej rywalizacji rozegrano tradycyjnie Zawody Sołectw o Puchar Jesieni. Zgłosiło się do nich 5 międzypokoleniowych, damsko-męsko-dziecięcych reprezentacji, które dzielnie walczyły o puchary i nagrody w rzucie strażackim kaloszem, w biegu z dynią i rzucie dynią do donicy. Wszyscy uczestnicy tej sportowej rywalizacji wykazali się niezwykłą wolą walki, kondycją i poczuciem humoru.

Sobotnie popołudnie w Stanisławowie, mimo typowo jesiennej aury, upłynęło w sympatycznej atmosferze. W imieniu organizatorów dziękujemy uczestnikom konkursów za przygotowanie smakołyków, wykonanie pięknych rzeźb, wyhodowanie imponujących rozmiarami okazów dyń i za przywiezienie ich do Stanisławowa. Reprezentantom sołectw dziękujemy za zaangażowanie w sportową rywalizację, a gościom za wspólną zabawę. Do zobaczenia za rok.

Wspomnienia z wykopalisk archeologicznych w Jadwisinie

Dziesięć lat temu, w poniedziałek ósmego października na teren pól należących do Instytutu Aklimatyzacji i Hodowli Roślin w Jadwisinie wkroczyli archeolodzy. Oczywiście przed przystąpieniem do pracy doskonale wiedzieli, że jest to rejon występowania zabytków. Już w latach 70-tych XX wieku teren Jadwisina naniesiono na mapę obszarów objętych ochroną archeologiczną, a w latach 90-tych umieszczono go na Archeologicznym Zdjęciu Polski. Badania w roku 2007 podjęto z uwagi na realne zagrożenie ze strony poszukiwaczy-amatorów, stale przeszukujących ten teren a także z powodu intensywnej działalności rolniczej, która prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia  przedmiotów znajdujących się zarówno na powierzchni, jak i w głębi ziemi. 

Prace archeologiczne, pod kierunkiem Wawrzyńca Orlińskiego trwały miesiąc. W tym czasie badacze wydobyli liczne fragmenty ceramiki, fragmenty metalowych ozdób, monety z okresu rzymskiego (datowane na I - III w. n.e.), a nawet narzędzia krzemienne z okresu neolitu. Badania potwierdziły, że na tym terenie funkcjonowała osada, której pozostałości stanowiły odkryte ślady jam zasobowych, budowli naziemnych czy też pieca wapienniczego. Prace przy odsłonięciu tego interesującego obiektu trwały ponad dwa tygodnie. Dolna część konstrukcji, wykonana z kamieni polnych wylepionych gliną, osadzona była niegdyś w ziemi. Część naziemna, zawalona do środka, zbudowana była z gliny na szkielecie z gałęzi. Miała prawdopodobnie kształt kopuły lub stożka otwartego od góry. Na zachowanych fragmentach zachowały się do dzisiaj odciski drewnianych elementów podtrzymujących strukturę, ale też odciski palców tych, którzy ją lepili. Wapno wypalane w tym piecu mogło być wykorzystane do garbowania skór, celów gospodarczych czy jako topnik do wytopu żelaza w piecach dymarskich.

Zabytki archeologiczne znalezione podczas wykopalisk można dziś oglądać w Muzeum Historycznym w Legionowie, gdzie kustoszem i kierownikiem Działu Archeologicznego jest Wawrzyniec Orliński. Dziękujemy Panu Orlińskiemu za pomoc przy redagowaniu tekstu. 

Na zdjęciach:
Zdjęcie nr 1 - plan pieca wapienniczego (widoczny owalny zarys pieca z pomarańczowym wypełniskiem)
Zdjęcie nr 2 - widok ogólny na wyeksplorowany piec (widoczna kamienna konstrukcja części podziemnej pieca)
Zdjęcie nr 3 - profil pieca wapienniczego (widoczne wypełnisko pieca w postaci resztek części naziemnej i szarej warstwy wapna)
Zdjęcia nr 4-6 - Wawrzyniec Orliński podczas prac wykopaliskowych
 

Zmiany w harmonogramie pracy Izby Pamięci i Tradycji Rybackich

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Izba Pamięci i Tradycji Rybackich otwarta będzie:

w każdy czwartek w godz. 10:00-15:00

pierwszy weekend miesiąca (sobota, niedziela) w godz. 12:00-17:00.

Więcej: TUTAJ

Zapraszamy.

 

Zapraszamy na Święto Dyni w Stanisławowie

Do tegorocznego Święta Dyni w Stanisławowie przygotowywaliśmy się już od początku ubiegłego roku. A wszystko dlatego, że w związku z jubileuszem 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi, wybierać będziemy Dynię 600-lecia.

W Informatorze Gminy Serock zachęcaliśmy Państwa do uprawy dyni, opisywaliśmy w jaki sposób pielęgnować uprawy, kiedy dokonywać zbiorów. Zamieszczaliśmy również przepisy na potrawy z dyni oraz sposoby na wykorzystanie dyni do dekoracji.

Wszystkich miłośników dyń i dobrej zabawy zapraszamy 7 października do Stanisławowa. Przynieście swoje dynie, zgłoście je do konkursu, zróbcie smakołyki dyniowe lub dekoracje. Mile widziany będzie tego dnia pomarańczowy element w ubiorze :).

Do zobaczenia!

Piknik jakiego w Serocku jeszcze nie było

W roku jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia zabieramy Państwa w historyczną podróż przez dzieje naszego miasta, które – jak wiemy – sięgają Średniowiecza. Piknikiem Historycznym, 30 lipca, chcieliśmy w szczególny sposób uczcić tegoroczną rocznicę, powracając do średniowiecznego, napoleońskiego i międzywojennego Serocka.  

Opowiadaniu historii towarzyszy pewna magia. Nie sposób bowiem przedstawić dawne dzieje bez mentalnego przeniesienia się w inną rzeczywistość. Piknikowa opowieść historyczna była wyjątkowa z jednego powodu: stworzyli ją ludzie, którzy nie tylko są historycznymi zapaleńcami, ale również mają misję, aby swą historyczną wiedzą dzielić się z innymi. Podczas przedsięwzięcia zaprezentowali się: Grupa rekonstrukcyjna Templum Temporis, Żołnierze 8. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, Żołnierze Zgrupowania Zegrze, Stowarzyszenie Miłośników Skubianki oraz Zespół Tańców Dawnych Belriguardo. Ważną rolę w tej opowieści odegrali również uczestnicy Pikniku, którzy tak licznie przybyli na serocki rynek, by wspólnie świętować jubileusz miasta.

O historii z impetem
Grupę średniowiecznych wojów mieliśmy okazję podglądać już niejednokrotnie na warsztatach barbarkowych. Wiedzieliśmy jednak, że ci dzielni mężowie na podgrodziu nie pokazali jeszcze wszystkiego. Że mają jeszcze niejednego asa w przedramienniku. Nie myliliśmy się. Zainteresowanie, jakie wzbudzili wśród piknikowej publiczności jest doskonałym potwierdzeniem tego, że współcześni Serocczanie chętnie spotkaliby się ze średniowiecznymi przodkami.

Niejeden śmiałek rwał się, aby stanąć z rycerzami w szranki. Niejedno dziecko stawiło czoła przerażającemu smokowi. Niejedna niewiasta, w końcu, pod okiem urokliwej kucharki poznawała tajniki średniowiecznej kuchni.

Żar lał się nie tylko z nieba, ale również z żądnej walk gawiedzi skandującej imiona rycerzy walczących na… życie i życie. O tym, co się działo pod zbrojami rycerzy – wiedzą tylko ich giermkowie, którzy cucili tychże po widowiskowych walkach – podobno jednych zmógł upał, innych czarna zaraza.

Żołnierze 8. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, to niepisani potomkowie serockich napoleończyków. Dumni i szarmanccy zarazem. Odważni (bo jak inaczej nazwać tych, którzy obcują z czarnym prochem wsypując go do armaty i karabinów, a pamiętajmy, że czarny proch jest bezpieczny tylko wtedy, kiedy decyduje o tym jego właściciel) ale i czerpiący radość z biwakowania. Swoją wiedzą ochoczo dzielili się z gośćmi zapewne z nadzieją na owocny werbunek młodych żołnierzy lub pomocnych markietanek.

Żołnierze Zgrupowania Zegrze nie tylko prezentowali swój żołnierski ekwipunek, ale również zapraszali do pancernego wozu bojowego. Dzieciaki i dorośli z zapałem wymachiwali szablami i mierzyli z karabinów pod okiem rekonstruktorów.

Gwarno i barwnie było na uliczce żydowskiej, przygotowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Skubianki. Można tu było spotkać bardzo poczciwych Żydów – chętnie karmiących wszystkich zgłodniałych uszami Hamana i pojących spragnionych orzeźwiającą lemoniadą; raczących humorem i pokojowym pozdrowieniem.

Żydowskie dzieci grały w dawne gry i zapraszały do zabaw, a w przerwach szyły wianki w zakładzie krawieckim.

Gorąca atmosfera
Piknik był pełen atrakcji i pełen prezentacji. Mogliśmy obejrzeć tańce dawne, pokaz mody dawnej oraz żonglerkę flagami w wykonaniu grupy Belriguardo, występy piosenek żydowskich w wykonaniu Stowarzyszenia Miłośników Skubianki, widowiskowe turnieje rycerskie i wystrzały z armaty. Można było również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w zabytkowym samochodzie Pana Zejdlera, zakupić gliniane, filcowe i „średniowieczne” pamiątki. Można było zakuć niepoczciwych w dyby i wcielić się w rolę kata, ale uspokajamy – żadna głowa tego dnia nie poleciała.

Na pikniku była również okazja do skosztowania dawnych potraw. Ale posilić można się było również  w jednym z lokali gastronomicznych, które na tę okazję przygotowały specjalne serockie potrawy.

Piknik zakończył się fenomenalnym, plenerowym koncertem grupy klezmerskiej Saleh.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Za wszystkie dobre słowa, wspólne świętowanie i Państwa zaangażowanie w tworzenie historii. Dziękujemy współorganizatorom i naszym partnerom za świetną współpracę.

Większość imprez jubileuszowych już za nami, ale to nie znaczy, że kończymy świętowanie. O planowanych w ramach jubileuszu inicjatywach opowiemy Państwu wkrótce.

Zdjęcia z pikniku TUTAJ

Zapraszamy na Piknik Historyczny

Piknik historyczny, to jedna z imprez organizowanych w ramach obchodów jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. Podczas Pikniku wyruszymy w historyczną podróż przez cztery epoki, które w historii miasta odegrały znaczącą rolę.

W średniowiecznym obozowisku będzie można podejrzeć codzienne życie pierwszych mieszkańców Serocka. Zbrojownia rycerzy, dawna kuchnia, warsztat garncarski, do tego turnieje rycerskie, gry i zabawy historyczne - z pewnością zainteresują nie tylko najmłodszych.

W drugim obozie będzie można podejrzeć żołnierzy napoleońskich i  międzywojennych - ich umundurowania, broń, wóz bojowy, armatę. Żołnierze 8. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego oraz żołnierze Zgrupowania Zegrze zaprezentują elementy musztry i werbunek.

Barwnym elementem Pikniku będzie prezentacja Zespołu Tańca Dawnego Belriguardo, którzy oprócz dawnych pląsów będą żonglować flagami oraz zaproszą na pokaz mody dawnej.

Stowarzyszenie Miłośników Skubianki zaprosi do uliczki żydowskiej. Będzie gwarno i zabawnie - tańce i śpiewy żydowskie, prezentacja zwyczajów, kramy.

W okolicznych lokalach gastronomicznych będzie można zasmakować przygotowanych specjalnie na tę okazję serockich potraw. Jakich? O tym poniżej.

Zapraszamy serdecznie!

Film historyczno - promocyjny z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich

Zachęcamy do obejrzenia filmu historyczno - promocyjnego z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich.

Tak świętujemy 600-lecie nadania praw miejskich Serockowi

Tegoroczny Jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi, to bez wątpienia wielkie święto mieszkańców i sympatyków miasta. Od dawna przygotowujemy się do jego obchodów, mając na uwadze nie tylko działania promocyjne, ale również wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe czy społeczne.

W 2016 roku przygotowaliśmy jubileuszowy logotyp oraz dwa murale nawiązujące do symboli miasta i jego historii. Zorganizowaliśmy konferencję naukowo-historyczną „Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków”. Uruchomiliśmy jubileuszową stronę internetową www.historia.serock.pl i wydaliśmy niezwykły kalendarz ścienny na 2017 r. z dwunastoma fotografiami stanowiącymi montaż zdjęć współczesnych z historycznymi. Informator Gminy Serock zyskał nowy layout, a co miesiąc ukazują się w nim wywiady z mieszkańcami, którzy chcą podzielić się swoimi wspomnieniami o dawnym Serocku.

Jubileusz jest widoczny również w małej architekturze miasta. W centrum informują o nim billboardy promocyjne, ze zdjęciami lotniczymi autorstwa Pawła Kozarzewskiego, a przy obwodnicy – billboardy, które wykonaliśmy wspólnie z Hotelem Narvil – partnerem jubileuszowych obchodów. Na serockim rynku zakopana została kapsuła czasu, którą przyszli mieszkańcy otworzą w 2056 roku. Na ścianie urzędu zamontowano tablicę upamiętniającą tegoroczne obchody. W chodniku przy ratuszu znajdują się włazy kanalizacyjne z okolicznościowym tłoczeniem, a w parku miejskim posadzono jedno z drzew 600-lecia. 

To właśnie w ramach akcji Drzewo 600-lecia rozdaliśmy mieszkańcom i instytucjom 600 drzew, które stanowić będą żywe pomniki pamięci o naszym jubileuszu.

Z wiosną przypomnimy o Akcji Dynia 600-lecia, w której zachęcamy do wyhodowania super dyni. Będzie można ją pokazać na Jubileuszowym Święcie Dyni (7.10.2017 r. w Stanisławowie).

Jubileuszowy rok 2017  zaczęliśmy wielkim koncertem inauguracyjnym, w gościnnym Hotelu Narvil Conference & Spa, gdzie na zaproszenie burmistrza przybyły setki mieszkańców i sympatyków Serocka, a 21 lutego spotkaliśmy się na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Serocku z okazji obchodów tegorocznego jubileuszu naszego miasta.

30 kwietnia podczas uroczystej Mszy świętej Biskup Piotr Libera przekazał mieszkańcom dekret papieski, potwierdzający patronat św. Wojciecha nad miastem. Po Eucharystii, wśród wielu znamienitych gości, mieszkańców i sympatyków Serocka została otwarta Izba Pamięci i Tradycji Rybackich – placówka o charakterze muzealnym, w której za pomocą multimedialnej ekspozycji opowiadamy historię gmin i okolic. 

7 maja w ramach Wojciechowego świętowania odbył się Bieg 600-lecia, w którym udział wzięli mieszkańcy Serocka ubrani w koszulki, których barwy odpowiadały kolorom serockiej flagi. 

Festyn z okazji Święta Patrona Serocka św. Wojciecha, które w tym roku odbyło się 27 maja, poprzedził barwny korowód mieszkańców i sympatyków gminy Serock. Motywem przewodnim tegorocznego korowodu była historia Serocka, uczestnicy swoimi strojami i prezentacjami nawiązali więc do różnych wydarzeń z dziejów miasta i gminy. Podczas festynu na rynku, odbyła się inscenizacja przekazania praw miejskich przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego w 1417 roku, koncert piosenek 600-lecia, a na koniec wystąpił zespół Blue Cafe. 

Wielkim wydarzeniem jubileuszowym był Piknik Historyczny - 30 lipca – podczas którego grupy rekonstrukcyjne z okresów: średniowiecznego, napoleońskiego, niepodległościowego i  międzywojennego odtworzyły w różnych częściach serockiego rynku ważne okresy z historii miasta.

Na pamiątkę tegorocznych obchodów możecie Państwo zakupić w serockim Urzędzie Pocztowym jubileuszową kartkę, a w czerwcu można było ją ostemplować okolicznościowym datownikiem. W Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich mogą Państwo otrzymać pamiątkową naklejkę na samochód, a na stoisku promocyjnym towarzyszącym gminnym przedsięwzięciom – wybitą specjalnie na tę okoliczność monetę, mapę turystyczną czy inne publikacje i gadżety, darowane osobom, które w konkursach i zabawach wykażą się znajomością Serocka i jego historii. 

Przy ratuszu miejskim do końca sezonu letniego można oglądać wystawę outdoorową „600 lat doświadczeń”, a niebawem na serockiej stronie udostępnimy do oglądania film historyczny opowiadający o historii Serocka od średniowiecza oraz o budowanym przez jego mieszkańców potencjale. 

Do wielkiego świętowania przyłączają się również placówki gminne. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku przeprowadziła Innowację pedagogiczną "Serock – miasto moje, a w nim...” z okazji 600 - lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Przez cały rok uczniowie poznawali historię miasta, a nauczyciele przygotowali różnorodne zajęcia tematyczne. 25 maja, natomiast, w placówce odbył się finał Innowacji, podczas którego mieliśmy okazję między innymi obejrzeć niezwykły spektakl ukazujący dzieje flisaków i serockiej Barbary. W ramach innowacji powstały także publikacje, które można obejrzeć w bibliotece szkolnej i bibliotece miejskiej: "Bliżej korzeni - wspomnienia mieszkańców serocka spisane przez brać szkolną ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku z okazji 600-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu", "Jak to z Zabłockim było - serockie legendy" oraz "Nadnarwiańskie panta rhei, czyli strofy o Serocku i dla serocka". Szkoła Podstawowa w Serocku ma również swoją kapsułę czasu. Uczniowie wraz z nauczycielami zakopali ją na 50 lat.

Także serockie przedszkolaki poznawały historię miasta, biorąc udział w spacerach z przewodnikiem oraz w zajęciach przygotowanych przez wychowawców. Zwieńczeniem programu "Serock widziany oczami przedszkolaka" było wydanie publikacji o tym samym tytule, w której zaprezentowano prace plastyczne dzieci, ukazujące najważniejsze miejsca historyczne w mieście. Dzieci zasadziły również przy przedszkolu Drzewo 600-lecia.


Informacje o wszelkich wydarzeniach znajdziecie Państwo na  plakatach i banerach, na naszych stronach internetowych: www.serock.pl oraz www.historia.serock.pl w miesięczniku Informator Gminy Serock, na fanpejdżach funkcjonujących na Facebooku: Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Informator Gminy Serock.

Zachęcamy również do ściągnięcia aplikacji Blisko na smartfony, przez którą będziemy przekazywać informacje o planowanych wydarzeniach oraz zapisanie się do newslettera na stronie www.serock.pl. 

Obejrzyj wykłady z konferencji historycznej - TUTAJ

Zobacz listy gratulacyjne i pamiątki przekazane z okazji 600-lecia - TUTAJ

Materiały filmowe z wydarzeń - TUTAJ

Przy Izbie Pamięci posadzono drzewo 600-lecia

Przy Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku posadzono jedno z drzew 600-lecia. Zasadzenia jarząbu szwedzkiego dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Serock i jednostek organizacyjnych. Pamiątkowy certyfikat odebrały Beata Roszkowska - kierownik Referatu Komunikacji Społecznej oraz Anita Kubalska - kierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego.

Przypominamy, że w referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można odbierać certyfikaty uprawniające do odbioru wcześniej zarezerwowanych sadzonek, w ramach akcji Drzewo 600-lecia.

Listy okolicznościowe, gratulacje, życzenia oraz upominki z okazji serockiego jubileuszu

W dniach 29-30.04.2017 r. świętowaliśmy 600-lecie nadania praw miejskich Serockowi. Z tej okazji, a także w ramach Wojciechowego Świętowania, odbyło się wiele wyjątkowych uroczystości. W sobotę – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, w niedzielę – jubileuszowa Msza Święta oraz otwarcie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich. Podczas tych wydarzeń, zaproszeni Goście przekazali mieszkańcom Miasta i Gminy Serock, za pośrednictwem Pana Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Artura Borkowskiego listy okolicznościowe, gratulacje, życzenia oraz upominki. Poniżej prezentujemy je Państwu.    

 • List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do organizatorów i...
  List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do organizatorów i uczestników obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi
 • List Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery do...
  List Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery do Burmistrza MiG Serock, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku i Proboszcza Parafii pw. św. Anny w Serocku
 • List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika do...
  List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika do Burmistrza MiG Serock, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku i Proboszcza Parafii pw. św. Anny w Serocku
 • Porozumienie Serocka z węgierskim miastem Balatonalmadi
  Porozumienie Serocka z węgierskim miastem Balatonalmadi
 • Upominek od miasta partnerskiego Balatonalmadi
  Upominek od miasta partnerskiego Balatonalmadi
 • List od Starosty Legionowskiego oraz Przewodniczącego Rady...
  List od Starosty Legionowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie skierowany do Burmistrza MiG Serock oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku
 • List z miasta partnerskiego Dzierżoniowa skierowany do...
  List z miasta partnerskiego Dzierżoniowa skierowany do Burmistrza MiG Serock
 • List z miasta partnerskiego Radzionkowa skierowany do...
  List z miasta partnerskiego Radzionkowa skierowany do Burmistrza MiG Serock oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku
 • List z miasta partnerskiego z Ignaliny
  List z miasta partnerskiego z Ignaliny
 • Upominek z miasta partnerskiego z Ignaliny
  Upominek z miasta partnerskiego z Ignaliny
 • List od Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Zalew...
  List od Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Zalew Zegrzyński skierowany do Burmistrza MiG Serock
 • List od Wójta gminy Nieporęt - Stanisława Macieja Mazura
  List od Wójta gminy Nieporęt - Stanisława Macieja Mazura
 • Obraz przedstawiający most w Pułtusku autorstwa Yehoshua...
  Obraz przedstawiający most w Pułtusku autorstwa Yehoshua Grossbarda przekazany przez jego córkę i syna
 • Wycinanka autorstwa Yehoshua Grossbarda przekazana przez...
  Wycinanka autorstwa Yehoshua Grossbarda przekazana przez jego córkę i syna
 • Wycinanka autorstwa Yehoshua Grossbarda przekazana przez...
  Wycinanka autorstwa Yehoshua Grossbarda przekazana przez jego córkę i syna
 • Wycinanka autorstwa Yehoshua Grossbarda przekazana przez...
  Wycinanka autorstwa Yehoshua Grossbarda przekazana przez jego córkę i syna
 • Dekret papieski potwierdzający patronat św. Wojciecha nad...
  Dekret papieski potwierdzający patronat św. Wojciecha nad Serockiem przekazany w dn. 30.04.2017 r. przez Biskupa diecezji płockiej Piotra Liberę
 • Dekret papieski potwierdzający patronat św. Wojciecha nad...
  Dekret papieski potwierdzający patronat św. Wojciecha nad Serockiem przekazany w dn. 30.04.2017 r. przez Biskupa diecezji płockiej Piotra Liberę
 • List od Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów
  List od Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów
 • List od Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa Erazma...
  List od Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa Erazma Domańskiego
 • Przemówienie Burmistrza MiG Serock wygłoszone podczas...
  Przemówienie Burmistrza MiG Serock wygłoszone podczas uroczystej Mszy św. w dn. 30.04.2017 r. cz. 1
 • Przemówienie Burmistrza MiG Serock wygłoszone podczas...
  Przemówienie Burmistrza MiG Serock wygłoszone podczas uroczystej Mszy św. w dn. 30.04.2017 r. cz. 2

Starosta Legionowski z wizytą w Izbie

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku cieszy się dużym zainteresowaniem. Kolejni goście, którzy odwiedzają placówkę wypowiadają się o jej ekspozycji z uznaniem. Do osób, które odwiedziły Izbę, 16 maja dołączyli Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel oraz Wicestarosta Jerzy Zaborowski, którzy w towarzystwie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego obejrzeli ekspozycję.

Mamy nadzieję, że serocka Izba Pamięci wzbogaci ofertę turystyczną i kulturalną powiatu legionowskiego, stając się interesującą atrakcją dla turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości.

Przekazanie dekretu papieskiego mieszkańcom Serocka oraz otwarcie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich

Eucharystia, którą 30 kwietnia 2017 roku celebrował Biskup diecezji płockiej Piotr Libera miała szczególnie podniosły charakter. Ordynariusz przekazał mieszkańcom Serocka, na ręce Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, dekret papieski potwierdzający patronat św. Wojciecha nad miastem. Dokument ten jest ważnym elementem w budowaniu tożsamości lokalnej i edukacji historycznej mieszkańców.

Postać tego świętego i męczennika od wieków istniejąca w świadomości Serocczan znajduje potwierdzenie w herbie miasta, pierwotnym wezwaniu serockiego kościoła oraz zachowanych dokumentach historycznych sygnowanych wizerunkiem św. Wojciecha. Podczas Mszy świętej, sprawowanej za parafian, koncelebrowanej przez Księdza Dariusza Rojka – proboszcza parafii pw. św. Anny w Serocku oraz Księdza Andrzeja Marchlewskiego – proboszcza parafii pw. św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej - wystawione zostały relikwie świętego Wojciecha. Liturgię uświetniły wzruszające występy  aktorów Teresy Lipowskiej i Tomasza Gęsikowskiego, serockiego Chóru „Cantores Adalberti” i Chóru Centrum myśli Jana Pawła II.    

Ksiądz Biskup w homilii w niezwykły sposób przedstawił najważniejsze dzieje Serocka w wymiarze duchowej opieki świętego Wojciecha. Również temat wzruszającego przemówienia Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, oscylował wokół postaci patrona Serocka – dekret papieski stanowi piękną klamrę jego wielowiekowego patronowania miastu i jego mieszkańcom.

Po Mszy świętej nastąpiło otwarcie pierwszej placówki o charakterze muzealnym pod nazwą Izba Pamięci i Tradycji Rybackich, gdzie w zrewitalizowanej starej szkole powstaje nowoczesna multimedialna ekspozycja poświęcona dziejom Serocka. Przygotowanie ekspozycji było wielkim dziełem szerokiego grona osób, wśród których wymienić należy serockiego regionalistę, doktora Sławomira Jakubczaka, od wielu, wielu lat związanego z Serockiem, inicjującego i wspierającego działania mające na celu krzewienie historii gminy, doktora Mirosława Pakułę, kierownika Filii Muzeum Historycznego w Legionowie, który wsparł nas swą wiedzą dotyczącą nie tylko historii Zegrza oraz doktora habilitowanego Jacka Emila Szczepańskiego, twórcę i dyrektora Muzeum Historycznego w Legionowie wspierającego nasze działania korektą merytoryczną i życzliwymi sugestiami.

Podczas otwarcia placówki Burmistrz Sylwester Sokolnicki nawiązał do historii gminy i przedsięwzięć jakie podjęliśmy w kierunku krzewienia jej dziejów. Izba Pamięci i Tradycji Rybackich jest jednym z nich. W jednym miejscu zgromadziliśmy obszerny materiał o dziejach Serocka i okolic, historie związanych z gminą postaci, zaprezentowaliśmy kopie najważniejszych dokumentów, zabytków archeologicznych, artefaktów.

Biskup Piotr Libera dokonał poświęcenia Izby. Goście, którzy odwiedzili placówkę przekazali organizatorom mnóstwo słów uznania, za które serdecznie dziękujemy.

Przedsięwzięcie swą obecnością uświetnili: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł z małżonką, włodarze miast i gmin z terenu powiatu legionowskiego, włodarze miast partnerskich Serocka: Radzionkowa, Dzierżoniowa, litewskiej Ignaliny, czeskiego Lanskroun, włoskiego Celleno i węgierskiego Balatonalmadi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.  Serock odwiedzili również członkowie Bractwa Flisackiego z Ulanowa, reprezentując Burmistrza tego miasta.

Otwarcie Izby Pamięci, to dopiero początek historycznej przygody. Mamy nadzieję, że inicjowane za jej pośrednictwem przedsięwzięcia przyciągną wielu miłośników historii regionu oraz sprawią, że mieszkańcy gminy Serock będą się identyfikowali z tą placówką, zachowując i przekazując innym pamięć o ważnych wydarzeniach.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy outdoorowej na serockim rynku "600 lat doświadczeń" oraz wystawy wewnętrznej w holu ratusza, poświęconej postaci św. Wojciecha. Na serockim rynku znajdują się też włazy kanalizacyjne z okolicznościowym logotypem.

Zapraszamy także do zapoznania się z treścią listów okolicznościowych, gratulacji, życzeń oraz obejrzenia upominków przekazanych przez Gości uczestniczących w uroczystościach jubileuszowych mieszkańcom Miasta i Gminy Serock, za pośrednictwem Pana Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Artura Borkowskiego https://www.serock.pl/2206,2017?tresc=13692

GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ

Rozpoczęliśmy wielkie świętowanie!

Obchody 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich to wielkie święto miasta i jego mieszkańców, to wędrówka przez jego historię i refleksja nad jej znaczeniem dla współczesnego Serocka. 

29 kwietnia miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w tegorocznym kalendarzu jubileuszowych obchodów 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich, odbywające się pod patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Była to uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku inaugurująca czas Wojciechowego Świętowania. Serocki samorząd nadał mu szczególną rangę zapraszając znamienitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Rozpoczynający sesję Przewodniczący Rady Miejskiej, Artur Borkowski  oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki nawiązali w swych wystąpieniach do dziejów miasta i jego współczesności, nierozłącznie związanych od średniowiecza z patronatem Świętego Wojciecha. Okolicznościowe listy i przemówienia kolejnych mówców: ministra Andrzeja Dery - sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, attache ds. prasy i kultury Gabora Lagzi, reprezentujacego panią ambasador Węgier w Polsce Orsoyę Zsuzsannę Kovacs, Posła  Jana Grabca, przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego Andrzeja Kalinowskiego - Radnego Miasta Legionowo, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego - Radosława Rybickiego, przedstawiciela Starosty Powiatu Legionowskiego - Roberta Wróbla, dr. Sławomira Jakubczaka oraz przedstawiciela rodziny Grosbardów potomków dawnych żydowskich mieszkańców Serocka, wskazywały  na bardzo liczne atuty naszego miasta, których na co dzień jako jego mieszkańcy często nie dostrzegamy.  Przedstawiciele miast partnerskich Serocka z włoskiego Celleno, litewskiej  Ignaliny, czeskiego Lanskroun, Dzierżoniowa i Radzionkowa opowiadali  o wieloletniej, owocnej współpracy i serdecznych związkach jakie łączą nasze społeczności. Nie szczędzono komplementów serockim włodarzom gratulując rozkwitu miasta i gminy, dostrzegając jego zrównoważony rozwój zaplanowany z poszanowaniem niezwykłych walorów krajobrazowych i dziedzictwa historycznego, wykorzystujący jednocześnie zdobycze współczesności. Wiele serdecznych słów uznania przekazano również pod adresem serockiej społeczności, która bierze czynny udział w życiu społecznym gminy wpływając na jej integrację, a także  budowanie pozytywnego wizerunku. Wyrazem wdzięczności dla tych osób było wyróżnienie dziewięciu wyjątkowych mieszkańców zaangażowanych dawniej lub  dzisiaj w działania dla dobra społeczności serockiej Medalem za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock. Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć film opowiadający w skrócie dzieje Serocka, zrealizowany przy współpracy z mieszkańcami, jak również mogli pogłębić swą wiedzę o św. Wojciechu w czasie wykładu poświęconego naszemu Patronowi.

Ważnym wydarzeniem uroczystej sesji z okazji jubileuszu i Święta serockiego Patrona było podpisanie Porozumienia Partnerskiego z Węgierskim miastem Balatonalmadi. W obecności przedstawiciela pani Ambasador Węgier w Polsce, burmistrz Balatonalmadi Janos Keszey oraz Burmistrz Serocka, Sylwester Sokolnicki podpisali dokument rozpoczynający współpracę między samorządami i społecznościami naszej gminy i węgierskiego, balatońskiego kurortu.

Po podniosłych wydarzeniach uroczystej sesji przyszedł czas na kolejne wydarzenia uświetniające jubileusz 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. W obecności ekip telewizyjnych, w towarzystwie zacnych gości i mieszkańców dokonano uroczystego posadzenia w parku miejskim jednego z sześciuset Drzew 600-lecia. Mamy nadzieję, że ta okazała sadzonka dębu będzie świadkiem następnych wieków historii naszego miasta.

Kolejne wydarzenie tego dnia  nawiązywało tak do współczesności, jak i do przyszłości naszego miasta, a szczególnie jego mieszkańców.  Na serockim rynku została umieszczenia Kapsuła Czasu, do której uroczyście - 16 delegacji reprezentujących środowiska oświatowe, serockich seniorów, jednostki samorządowe - złożyło pamiątki dla przyszłych mieszkańców Serocka. Umieszczono w niej listy, okazjonalne wiersze, fotografie, rysunki, laurki, zdjęcia, plakaty, karty z kronik, statuty, uchwały, przesłania, medale, materiały promocyjne i wiele innych przedmiotów, które w 1100. urodziny św. Wojciecha, przypadające w 2056 roku, odkryją przyszli mieszkańcy Serocka. Dziękujemy pomysłodawcom i fundatorom kapsuły Państwu Magdzie i Cezaremu Kawałowskim.

Po tej miłej uroczystości nastąpiło  jeszcze odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na ścianie serockiego ratusza, upamiętniającej  tegoroczny jubileusz potwierdzenia lokacji miasta w 1417 roku.

Zwieńczeniem uroczystego dnia było wspólne spotkanie mieszkańców i gości w ratuszu przy wielkich tortach 600-lecia.

GALERIA TUTAJ

Pierwsi goście w Izbie Pamięci

9 maja oficjalnie udostępniliśmy Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku zwiedzającym. Pierwszymi gośćmi, którzy odwiedzili placówkę byli uczniowie trzeciej klasy szkoły podstawowej w Serocku. Pani Marlena Strojecka - pracownik Izby - oprowadziła dzieci po ekspozycji i wprowadziła je w historię Serocka. Zachęciła dzieciaki do niejednokrotnego odwiedzania Izby - ekspozycja bowiem jest tak skonstruowana, że za każdym razem można się skupić na różnych jej treściach.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki podziękował najmłodszym za zainteresowanie historią, zachęcił dzieci do dzielenia się pamiątkami oraz poprosił, aby odwiedzać Izbę z rodzicami.

Przypominamy, że Izba Pamięci i Tradycji Rybackich jest czynna we wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 15.00 oraz w piątki, soboty i niedziele w godz. 11.00 - 17.00. Wstęp bezpłatny.

Rozdano pierwsze sadzonki „Drzewa 600-lecia”!

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku uroczyście rozpoczęliśmy wydawanie sadzonek „Drzewa 600-lecia” – akcji towarzyszącej obchodom 600 – lecia nadania praw miejskich Serockowi. Na specjalne zaproszenie Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, okolicznościową sadzonkę odebrali przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy Serock, delegacje szkół, przedstawiciele różnych środowisk społecznych oraz mieszkańcy. Akcję rozpoczęło krótkie przemówienie burmistrza dotyczące przebiegu akcji, symboliki posadzenia drzewa z uwzględnieniem jego roli w ekosystemie, zwłaszcza w świetle obecnych przepisów ustawy o ochronie przyrody, zezwalających niestety na nieprzemyślaną wycinkę drzew. Burmistrz podkreślił także, że sadząc drzewo wpisujemy się w historię naszej gminy, dając temu wyraz dla kolejnych pokoleń.

Mieszkańcy z uśmiechem i ogromnym zainteresowaniem odbierali sadzonki. Akcja spotkała się z wielkim uznaniem wśród przybyłych gości, słyszeliśmy wiele miłych słów od wszystkich obecnych. Każda z przybyłych osób otrzymała pamiątkowy imienny certyfikat upamiętniający obchody posadzenia drzewa, a także wybraną sadzonkę.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Mamy nadzieję że drzewa, które posadzicie na swojej nieruchomości będą kojarzyły się z Naszym Serockiem, że będą wspomnieniem wspaniałych chwil i  będą kojarzyły się z ważną rocznicą 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. Mamy także nadzieję, że będziecie Państwo przekazywali następnym pokoleniom historię związaną z sadzonką.

Wszystkie osoby, które odebrały sadzonkę bardzo prosimy o przesłanie pamiątkowej fotografii z jej posadzenia wraz z osobami, które uczestniczyły w sadzeniu. Zdjęcia trafią do pamiątkowej kroniki. Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl lub na fanpage Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Zapraszamy do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich

Zapraszamy do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji Rybackich. 

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, to placówka o charakterze muzealnym. W zrewitalizowanym budynku dawnej szkoły utworzono nowoczesną multimedialną ekspozycję, poświęconą dziejom Serocka i okolic.

adres placówki:

Serock, ul. św. Wojciecha 1
tel. 22 768 32 95
izbapamieci@serock.pl

godziny otwarcia:

wtorek, czwartek  10:00 – 15:00 
piątki, soboty i niedziele – 11:00 – 17:00

Regulamin Izby - TUTAJ

Opis ekspozycji TUTAJ

W uzasadnionych przypadkach, dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest udostępnienie ekspozycji w innym niż ww. czasie. (tel. do Izby - 22 768 32 95 lub tel. do Ref. Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku - 22 782 88 43).

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, to samorządowa placówka o charakterze muzealnym. Jej misją jest budowanie i wzmacnianie tożsamości i patriotyzmu lokalnego oraz więzi społecznych poprzez działania wspierające podnoszenie świadomości społecznej w zakresie historii, tradycji i kultury miasta i gminy Serock.  

Ekspozycja opiera się na multimedialnym i interaktywnym przekazie, który zwiększa atrakcyjność odbioru treści merytorycznych.

Multimedialna podróż historyczna

W trzech salach izby prezentowane są treści ukazujące dzieje Serocka i okolic. W pierwszej sali, poświęconej historii serockiego grodziska, początkom miasta i kościołowi znalazły się kopie zabytków archeologicznych znalezionych podczas badań prowadzonych na grodzisku Barbarka w latach 60. XX wieku, kopie najstarszych dokumentów, w których wymieniona jest nazwa miasta i dokumentów potwierdzających nadanie praw miejskich. Na ścianach wiszą prezentery z krótkimi opisami działów ekspozycji, a w dotykowych monitorach znajduje się rozszerzenie informacji dotyczących tych działów. Na ścianie jest również mapa rzecznych szlaków handlowych, przy których położony był Serock, z drewnianymi makietami łódek.

To także miejsce, w którym można obejrzeć krótki film przedstawiający dzieje Serocka.

W dalszej części sali prezentowana jest historia flisaków, rybaków i retmanów – silnie związanych przez wieki z historią Serocka. Tutaj przeczytamy również o kolejnych etapach historii miasta. W monitorach zamieszczona jest historia ludności żydowskiej oraz szczególnych postaci i rodów związanych z miastem i gminą.

Druga sala poświęcona jest historii Zegrza, powstaniom narodowym, postaci Napoleona oraz pierwszej i drugiej wojnie światowej. Znajduje się tu również interaktywna mapa będąca krótką wędrówką przez dzieje Serocka, obrazująca najważniejsze wydarzenia z jego ponad 1000-letniej historii. W gablotach prezentowane są artefakty pochodzące z dawnej kolekcji militariów Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, ofiarowane przed kilku laty Urzędowi Miasta i Gminy Serock.

Trzecia sala poświęcona jest współczesności a docelowo funkcjonować w niej będzie punkt informacji turystycznej. Na wielkim ekranie dotykowym goście mogą znaleźć najważniejsze informacje związane z turystycznym charakterem miasta.

Historia budynku

W budynku, w którym funkcjonuje Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w XIX wieku mieściła się szkoła. Po wybudowaniu nowej, murowanej szkoły podstawowej, budynek ten przeznaczony był na mieszkania dla nauczycieli, a jeszcze kilka lat temu znajdowały się tu mieszkania komunalne.

Przekształcenie budynku dawnej szkoły w Serocku na Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich dofinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie Izby Pamięci Kultury Serocka i Tradycji Rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego.

Praca nad ekspozycją

Praca nad przygotowaniem ekspozycji trwała dwa lata. Pozyskanie szeregu dokumentów związanych z dziejami Serocka, dawnych fotografii, map, zbiorów, wykonanie kopii dokumentów, wymagało współpracy z ponad trzydziestoma placówkami, z których należy wymienić m.in. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Instytut Sztuki PAN w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim, czy Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Autorem koncepcji muzeum i scenariusza jego ekspozycji jest dr Sławomir Jakubczak – serocki regionalista, od wielu lat zaangażowany w przedsięwzięcia służące krzewieniu historii miasta i gminy Serock. Pan Sławomir jest również autorem większości materiałów tekstowych oraz współautorem koncepcji graficznej wysłon, prezenterów i multimediów. Ponadto Pan doktor udostępnił na potrzeby Izby szeroką kolekcją fotografii, pocztówek i dokumentów związanych z dawnymi dziejami Serocka.

Współautorami opracowań tekstowych są również: prof. dr hab. Radosław Lolo, prof.dr hab. Janusz Grabowski, dr Mirosław Pakuła kierownik Filii Muzeum Historycznego w Legionowie, który wsparł nas materiałami fotograficznymi i dokumentalnymi oraz swą wiedzą dotyczącą nie tylko historii Zegrza, a także dr Maciej Trzeciecki.

Ważną rolę w powstaniu ekspozycji odegrał również prof. dr hab. Jacek Emil Szczepański, twórca i dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie, wspierający działania korektą merytoryczną i życzliwymi sugestiami. Pan profesor również udostępnił Izbie swoje zbiory.

Powstaniu dzieła towarzyszyli także mieszkańcy i sympatycy Serocka, którzy przekazali dawne fotografie i dokumenty: Teresa Maciejewska, Zofia Przybysz, Wanda Rakoczy, Gabriela Książyk, Włodzimierz Sokołowski, Bolesław Głowacki, Bożenna Majewska, Czesław Jabłonowski, Ewa Dęga, Helen Albert, Henry Cobb, Jacek Szczepański, Jolanta i Konstanty Radziwiłłowie, Anna i Marian Kurtyczowie, Marek Janicki, Maria Zalewska, Tomasz Zejdler, Marian Popielarz, Maciej Groszkowski, Mirosław Pakuła, Renata Pałys, Ryszard Bielawski, Tadeusz Turek oraz Waldemar Głowacki.

Ekspozycję od strony graficznej przygotowała firma ASC Studio, a aplikację multimedialną stworzyła firma Arbuzz.  

Z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Serock za przygotowanie ekspozycji i współpracę ze wszystkimi wymienionymi osobami i instytucjami odpowiedzialna była Pani Sylwia Słojkowska – Affelska, etnograf, pracownik Referatu Komunikacji Społecznej, do zadań którego należy organizacja pracy i zarządzanie Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich.

Informacje dotyczące godzin otwarcia Izby dostępne TUTAJ.

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej

Zapraszamy na Wojciechowe Świętowanie

29 kwietnia 2017 r. (sobota) o godz. 10.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i czytelnictwa w Serocku odbędzie się uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Po sesji zasadzone zostanie w parku miejskim „Drzewo 600-lecia”, pierwsze z 600. drzew, które mieszkańcy Miasta i Gminy Serock posadzą w tym roku na swoich posesjach. Tego samego dnia odbędzie się również odsłonięcie tablicy upamiętniającej wyjątkowy jubileusz, a na rynku umieszczona zostanie „kapsuła czasu”, pamiątka dla następnych pokoleń Serocczan.

30 kwietnia 2017 r. (niedziela) o godz. 11.00 odbędzie się uroczysta Msza święta, podczas której Biskup Diecezji Płockiej Piotr Libera dokona przekazania Dekretu Papieskiego potwierdzającego patronat św. Wojciecha, postaci od wieków istniejącej w świadomości Serocczan i widniejącej w herbie miasta. Uroczystości tej towarzyszyć będzie występ aktorów, Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Chóru Miasta i Gminy Serock „Cantores Adalberti”.

Tego samego dnia odbędzie się uroczyste otwarcie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich, placówki o charakterze muzealnym. Jej podstawowym celem będzie ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów. Nowoczesny charakter ekspozycji muzealnej, będzie opierać się na multimedialnym i interaktywnym przekazie.

Zgromadzenie Ogólne ZMP - spotkanie samorządowców w Serocku

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne delegatów do Związku Miast Polskich odbyło się w atmosferze obchodów jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi oraz 100-lecia współpracy i partnerstwa miast, którą zapoczątkował w 1917 roku powstały na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim Związek Miast Królestwa Polskiego, zarejestrowany następnie jako Związek Miast Polskich.

W obradach Zgromadzenia Ogólnego ZMP wzięło udział 300 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących Rad Miejskich z miast członkowskich.

Wśród gości pojawili się: Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, Andrzej Maciejewski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Piotr Zientarski, przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Wiesław Mariusz Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Paweł Mucha, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (który na ręce Pana Burmistrza przekazał mieszkańcom Serocka życzenia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji jubileuszu 600-lecia).

Podczas pierwszego dnia (wtorek) delegaci z miast członkowskich ZMP, m.in. przyjęli sprawozdania z działalności w minionym roku, projekt budżetu oraz wypracowali wnioski do programu działania Związku w roku 2017. Przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Zarządu ZMP. Reprezentanci władz lokalnych miast dyskutowali o aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego oraz pracowali nad stanowiskiem środowiska samorządowego w tej sprawie.

Na zakończenie obrad pierwszego dnia Kamil Durczok przedstawił wystąpienie „Zło w Internecie. Czarny PR i hejt - czy można z nim wygrać?”.

Drugiego dnia spotkania w Serocku samorządowcy rozmawiali o Kodeksie Urbanistyczno-Budowlanym i przyjęli stanowisko w tej sprawie.

Przedsięwzięciu towarzyszyło stoisko promocyjne Urzędu Miasta i Gminy Serock, w którym samorządowcy z całej Polski mogli usłyszeć o walorach regionu, skosztować serockich precli, czy jabłek z lokalnego sadu oraz otrzymać publikacje promocyjne.
Na wstępie zgromadzenia zaprezentowany został nowy film, opowiadający o historii Serocka.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Serock serdecznie dziękujemy za słowa uznania oraz przekazane gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu 600-lecia.

na podstawie: http://www.zmp.poznan.pl

Serockie billboardy w nowej odsłonie

Od kilku dni w przestrzeni miejskiej i na terenie gminy pojawiły się nowe odsłony billboardów zawierające okolicznościowy logotyp przygotowany z okazji rocznicy 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. Te powstałe przy współpracy z Hotelem Narvil Conference & Spa znajdują się  przy wjazdach do miasta z obwodnicy Serocka, a billboardy gminne, z pięknymi zdjęciami lotniczymi naszego mistrza Polski w Motoparalotniarstwie Pawła "Lojaka" Kozarzewskiego,  w centrum miasta przy ul. Pułtuskiej.

Nowe bilbordy to nie jedyne efekty działań promocyjnych związanych z serockim jubileuszem. Tegoroczny Jubileusz to bez wątpienia wielkie święto mieszkańców i sympatyków miasta. Od dawna przygotowujemy się do jego obchodów mając na uwadze nie tylko działania promocyjne, ale również wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe czy społeczne.

W 2016 roku przygotowaliśmy jubileuszowy logotyp oraz dwa murale nawiązujące do symboli miasta i jego historii. Zorganizowaliśmy konferencję naukowo-historyczną „Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków”. Busy, kursujące w ramach Autobusowej Komunikacji Lokalnej, zostały oklejone naklejką z jubileuszowym logotypem, a mieszkańcy dostają małe naklejki na swoje prywatne samochody. Uruchomiliśmy jubileuszową stronę internetową www.historia.serock.pl i wydaliśmy niezwykły kalendarz ścienny na 2017 r. z dwunastoma fotografiami stanowiącymi montaż zdjęć współczesnych z historycznymi. Informator Gminy Serock zyskał nowy layout i będą się w nim ukazywać wywiady z mieszkańcami, którzy zechcą podzielić się swoimi wspomnieniami o dawnym Serocku.

Serockim obchodom towarzyszy akcja Drzewo 600-lecia. Zapraszamy do niej mieszkańców oraz instytucje, by na własnej posesji posadzili jedno z 600 drzew certyfikowanych z okazji obchodów 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. Będą to drzewa  4 gatunków, które wzbogacą miejscowy ekosystem.

Z wiosną przypomnimy o Akcji Dynia 600-lecia, w której zachęcamy do wyhodowania super dyni. Będzie można ją pokazać na Jubileuszowym Święcie Dyni (7.10.2017 r. w Stanisławowie).

Jubileuszowy rok 2017  zaczęliśmy wielkim koncertem inauguracyjnym, w gościnnym Hotelu Narvil Conference & Spa, gdzie na zaproszenie burmistrza przybyły setki mieszkańców i sympatyków Serocka, a 21 lutego spotkamy się na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Serocku z okazji obchodów tegorocznego jubileuszu naszego miasta.

W kalendarzu przedsięwzięć na 2017 rok zaplanowaliśmy wydarzenia, które uświetnią obchody i co niezwykle istotne, przypomną ważne postaci oraz momenty w dziejach naszego miasta - w Serocku bowiem dbamy o budowanie tożsamości lokalnej i chcemy, by mieszkańcy identyfikowali się ze społecznością, którą współtworzą. Najważniejsze z tych wydarzeń to:

- Przekazanie serockiej społeczności dekretu papieskiego potwierdzającego patronat św. Wojciecha oraz otwarcie pierwszej placówki muzealnej w gminie pod nazwą Izba Pamięci i Tradycji Rybackich -30 kwietnia.

- Święto Patrona Serocka św. Wojciecha. Festyn na rynku - 27 maja - tradycyjnie poprzedzi korowód – w tym roku obowiązkowo w stylu  historycznym. W części artystycznej wydarzenia odbędzie się inscenizacja przekazania praw miejskich przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego w 1417 roku.

-  Piknik Historyczny -30 lipca gdzie grupy rekonstrukcyjne z okresów: średniowiecznego, napoleońskiego, niepodległościowego i  międzywojennego odtworzą w różnych częściach serockiego rynku ważne okresy z historii miasta.

Do udziału w ww. i wielu innych tegorocznych wydarzeniach jak np. Bieg Wojciechowy 600-lecia (7 maja), odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz na ratuszu, czy zamknięcie kapsuły czasu na rynku serdecznie zapraszamy.

Informacje o wszelkich wydarzeniach znajdziecie Państwo na  plakatach i banerach, na naszych stronach internetowych: www.serock.pl oraz www.historia.serock.pl w miesięczniku Informator Gminy Serock, na fanpejdżach funkcjonujących na Facebooku: Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Informator Gminy Serock.

Zachęcamy również do ściągnięcia aplikacji Blisko na smartfony, przez którą będziemy przekazywać informacje o planowanych wydarzeniach.

Wielkie show 600-lecia

Niedzielny koncert był wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze – rozpoczynał wielkie świętowanie jubileuszu 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich, po drugie – po raz pierwszy tak wielu Serocczan zgromadziło się w jednej sali na przedsięwzięciu zorganizowanym specjalnie dla Nich.

Koncert inauguracyjny, na który Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprosił mieszkańców i sympatyków Serocka odbył się 29 stycznia 2017 roku w Hotelu Narvil Conference & Spa. I to właśnie hotelowi Narvil – współorganizatorowi przedsięwzięcia i naszemu partnerowi w obchodach 600-lecia już na początku chcemy serdecznie podziękować za dobra współpracę, życzliwość i wysoki poziom organizacji eventu.

Niedzielnym wieczorem w sali jednego z najnowocześniejszych hoteli w Polsce spotkało się blisko sześćset osób. Liczba sześćset jest w tym roku, jak widać, symboliczna. Gości powitał gospodarz przedsięwzięcia burmistrz Sylwester Sokolnicki oraz Pani Grażyna Kowalczyk – dyrektor generalny Hotelu Narvil. Uczestnicy show zgromadzeni przed sceną, na której aktorzy teatrów muzycznych zaprezentowali najbardziej znane hity musicalowe, mogli poczuć się jak jubilaci, dla których przygotowano specjalny występ. Wyeksponowany na ścianach sali i korytarza logotyp 600-lecia oraz prezentacja fotografii z tegorocznego gminnego kalendarza promowały jubileusz miasta.

Goście obejrzeli barwne, muzyczne widowisko. W brodwayowskim show znalazły się utwory m.in. z musicali: "Hair", "Cabaret", "Cats", "Grease", "The Phantom of the Opera", "New York, New York", "Sweet Charity", "Notre Dame de Paris", "My Fair Lady", "Evita", "Chicago", "Fiddler on the roof"  oraz z repertuaru niezapomnianych amerykańskich gwiazd: Barbry Streisand, Franka Sinatry, Lizy Minnelli, Olivii Newton - John, Paula Anki, Deana Martina, Andy Williamsa. Wykonali je Piotr Bajtlik , Anna Sokołowska, Łukasz Lech, Mariusz Jaśko, Marta Wilk, Janusz Kruciński, Tomasz Czerski i Jakub Oczkowski. Solistom towarzyszyło krakowskie studio tańca „Styl” pod kierownictwem Iwony Florczyk.

Podczas przerwy koktajlowej dało się słyszeć rozmowy na tematy najróżniejsze. Nie zabrakło słów podziwu nad hotelem, który wielu z Państwa miało możliwość odwiedzić po raz pierwszy, a także ciepłych słów w kierunku organizatorów eventu, za które najserdeczniej Państwu dziękujemy. Dziękujemy również za tak liczne przybycie i za ogromne zainteresowanie koncertem (warto dodać, że na liście rezerwowej zapisanych było jeszcze ponad dwieście osób – mamy nadzieję, że następne przedsięwzięcia wynagrodzą Państwu niemożność wzięcia udziału w niedzielnej Rewii). To był dla nas wielki zaszczyt spotkać się z Wami tego wieczoru i wspólnie świętować piękny jubileusz naszego miasta.

Wierzymy, że zaplanowane na cały rok przedsięwzięcia spotkają się z równie wielkim Państwa zainteresowaniem i już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w nich.

Współorganizatorami niedzielnego koncertu byli: Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Referat Komunikacji Społecznej UMiG Serock.

Zapraszamy do galerii fotograficznej

Obejrzyj wykłady z konferencji historycznej

Zapraszamy do obejrzenia cyklu wykładów wygłoszonych podczas konferencji "Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków", która odbyła się 22 listopada 2016 roku.

Część pierwsza konferencji dostępna TUTAJ, pozostałe części sa do wyboru w menu po prawej stronie.

 

"Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków"

Konferencja "Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków", która odbyła się w naszym mieście 22 listopada 2016 roku, zainaugurowała obchody jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. To pierwsza tak duża konferencja poświęcona historii naszego miasta i gminy. Jej organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, dr Sławomir Jakubczak oraz Muzeum Historyczne w Legionowie. 

Dziesięciu znanych i cenionych naukowców zaprezentowało interdyscyplinarne i wieloaspektowe podejście do historii Serocka jako grodu i miasta mazowieckiego w perspektywie od średniowiecza do okresu odzyskania przez Polskę niepodległości. Interesujące referaty wzbogacone prezentacjami multimedialnymi zobrazowały uczestnikom nie tylko najważniejsze dzieje miasta i jego mieszkańców, ale również wskazywały na ważne momenty w dziejach Serocka determinujace jego rozwój i mające wpływ na znaczenie gospodarcze, polityczne czy społeczne na przestrzeni wieków.
Konferencja podzielona została na dwie części. Pierwszą poprowadził prof. dr hab. Edward Potkowski (Uniwersytet Warszawski), który z humorem dyscyplinował mówców i dokonywał błyskotliwych podsumowań każdego wykładu. Ta część obejmowała następujące referaty:

"Grody falsyfikatu mogileńskiego" prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii)

Przedmiotem wystąpienia był jeden z najstarszych dokumentów Polski, zwany popularnie falsyfikatem mogileńskim, zawierający tzw. część dziewięcinną, czyli spis 19 grodów mazowieckich, w tym Serocka, dających dziewięcinę klasztorowi benedyktyńskiemu w Mogilnie.  Część ta odnoszona jest do 1065 r., choć sam dokument sporządzono około 1047 r. Autorka omówiła zagadnienia związane z identyfikacją części grodów, określeniem ich charakteru i miejsca w strukturze administracyjnej wczesnego państwa piastowskiego i związku części z nich z głównymi szlakami drogowymi i wodnymi, w aspekcie gospodarczym i militarnym. Na koniec Autorka zwróciła uwagę na niedostatki badań archeologicznych przeprowadzonych na pozostałych po grodach grodziskach, tak w odniesieniu do datowania czasu ich wzniesienia i funkcjonowania, jak i pełnionych funkcji.

„Serock w okresie panowania Piastów mazowieckich” dr hab. Janusz Grabowski prof. AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych)

W czasie panowania pierwszych Piastów Serock był grodem książęcym, o czym świadczy wzmianka w tzw. falsyfikacie mogileńskim, pochodzącym rzekomo z 1065 r. Korzystne położenie na szlaku prowadzącym z Zachodu przez Mazowsza na Ruś przyczyniło się do rozwoju tego ośrodka, który podczas rządów Janusza I (1373-1429) otrzymał prawo chełmińskie. Dokumenty księcia Janusza I z lat 1417-1425 r. dotyczyły nadania wójtostwa oraz potwierdzenia i rozszerzenia dotychczasowych uprawnień. W okresie panowania Bolesława IV i jego następców (do 1526 r.) nastąpił dalszy rozwój Serocka. 

„Architektura kościoła parafialnego w Serocku” dr hab. inż. arch. Robert Kunkel prof. PW (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury)

Autor przedstawił symbolikę i typologię późnogotyckich kościołów mazowieckich, działalność fundacyjną ostatnich książąt, Stanisława i Janusza, mimo niepewnej wówczas sytuacji politycznej księstwa niezaniedbujących obowiązków władczego mecenatu. Prelegent omówił cechy charakterystyczne, wyróżniające serocką świątynię - flamandzką i pomorską genezę narożnych wieżyczek i gwiaździstych sklepień z żebrem przewodnim oraz mazowieckie analogie okrągłych skarp, powtarzanych później aż po zachodnią Litwę. Odwołał się też do elementów modernistycznych będących dziełem dwudziestowiecznej konserwacji, która nie ustrzegła się też błędów (zamurowany portalik południowy) i najnowszych już konserwacji zachowawczych, wzorowo zabezpieczających mury kościoła. Autor omówił wyposażenie wnętrza, w szczególności ołtarze reprezentujące barok trzeciej ćwierci XVIII stulecia, choć wielokrotnie restaurowane, zasługujące też na uwagę.

„Serock w latach 1526-1660 na tle innych miast mazowieckich” dr Radosław Lolo (Akademia Humanistyczna w Pułtusku im. Aleksandra Gieysztora, Wydział Historyczny)

Autor podjął próbę charakterystyki Serocka w okresie 1526-1655, to jest od momentu inkorporacji tej części Mazowsza do Królestwa Polskiego do potopu szwedzkiego. Przedmiotem rozważań były miejsca Serocka w podziałach administracji kościelnej i państwowej. Odrębnie potraktowane zostały zagadnienia demograficzne oraz profil ekonomiczny miasta prezentowane w ujęciu dynamicznym wraz z uwzględnieniem aspektu porównawczego względem podobnych ośrodków miejskich w regionie i ogólniejszych tendencji obserwowanych wówczas na północnym Mazowszu. Autor omówił również zagadnienia z zakresu życia religijnego, to jest funkcjonowanie tutejszej parafii w świetle akt wizytacyjnych.

Miasto i twierdza Serock w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1807 - 1831 dr Sławomir Jakubczak.

Budowa twierdzy napoleońskiej związana była ze zmianami przestrzennymi, opasaniem części miasta wałami, wytyczeniem nowych ulic, budową koszar i rozebraniem części budynków. Obecność wojska a w okresie budowy fortyfikacji setek robotników, napływ wielu rzemieślników różnych specjalności oraz specjalizujących się w handlu i usługach Żydów zmieniły strukturę społeczną miasta. Osłabło znaczenie tzw. Dolnego Serocka, zamieszkanego przez grupy zawodowe związane z rzeką - rybaków i retmanów. Nastąpił rozwój zabudowy w kierunku zachodnim wzmocniony dodatkowo przez budowę traktu petersburskiego, przy którym powstały ważne obiekty jak poczta, hotel i austerie. 

Drugą część moderowała dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie), której podsumowania wnosiły do przekazu historycznego wiele istotnych faktów i zwracały uwagę na istnienie nieodkrytych i niezbadanych obszarów w historii Serocka. W tej części uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

„Z dziejów Serocka i miast mazowieckich w drugiej połowie XIX w. oraz początku XX w.” dr Adam M. Mickiewicz

Autor przedstawił wybrane zagadnienia z historii Serocka od okresu międzypowstaniowego, aż po wybuch I wojny światowej. Losy miasta położonego u ujścia Bugu do Narwi ukazał z uwzględnieniem odniesienia do dziejów innych ośrodków miejskich, szczególnie
o podobnej wielkości, zlokalizowanych na obszarze, który historycznie i obecnie definiujemy jako Mazowsze. Ważnym faktem było zredukowanie Serocka do rangi osady, co stało się wkrótce po powstaniu styczniowym (jedynie co czwarte dawne miasteczko w Królestwie zachowało wówczas status miejski). W tym samym czasie ustanowiono tzw. samorząd gminny i w Serocku zlokalizowano siedzibę władz gminy Zegrze. W końcu XIX wieku wokół pobliskiego Zegrza wybudowany został potężny system umocnień, co miało silny wpływ na okoliczne miejscowości. Serock wraz z powiatem pułtuskim w omawianym okresie wielokrotnie zmieniał przynależność administracyjną – należał kolejno do guberni płockiej, łomżyńskiej i warszawskiej. Poważnym wyzwaniem dla historyka dziejów miasteczek jest w dużym stopniu zniszczenie oraz rozproszenie ich pozostałości źródłowych (rosyjskojęzycznych od końca lat 60. XIX wieku). Śladów historii Serocka szukać obecnie należy m.in. w ramach zasobów archiwalnych w Grodzisku Mazowieckim, Milanówku, Płocku, Pułtusku i Warszawie. Oprócz odwołania do materiałów archiwalnych, w prelekcji znalazły się również efekty przeglądu różnorodnych publikacji oraz kwerendy prasy, zarówno prowincjonalnej, jak i warszawskiej.


„Kilka uwag o mieszkańcach Serocka i Pułtuska w świetle aktów małżeństw z lat 1875-1880”.dr Krzysztof Wiśniewski (Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku)

Bazę źródłową do tego tematu stanowiły księgi stanu cywilnego przechowywane w Archiwum Państwowym w Warszawie, w oddziałach w Pułtusku i Grodzisku Mazowieckim, zawierające akta małżeństw z lat 1875-1880, które zawierają większą liczbę danych niż akta chrztów i zgonów. W aktach małżeństw umieszczano m.in. informacje o wieku nupturientów, ich stanie cywilnym, zawodzie, miejscu urodzenia. Założono, że zawierający małżeństwa obywatele stanowią w pewien sposób grupę reprezentatywną dla mieszkańców obu miast. Na tej podstawie w referacie została podjęta próba analizy mieszkańców Pułtuska i Serocka pod względem m.in. społeczno-demograficznym i pochodzenia terytorialnego.

Serock i Zegrze w okresie wojny polsko-rosyjskiej 1920 r.” dr Mirosław Pakuła (Muzeum Historyczne w Legionowie Filia "Piaski")

W połowie sierpnia 1920 r. toczyły się dramatyczne walki z Rosjanami w obronie Warszawy. Serock i Zegrze znalazły się w centrum tych wydarzeń. Referat przedstawi przygotowania do obrony oraz walki toczone w dniach 12-18 sierpnia 1920 r. o Serock oraz na linii Jadwisin-Ludwinowo Zegrzyńskie - Wola Kiełpińska – Dębe - Orzechowo, tj. na odcinku „Zegrze”. Ochotnicze oddziały stawiały tam skuteczny opór siłom nieprzyjaciela, po czym przeszły do natarcia. Zwycięskie walki odegrały znaczącą rolę w Bitwie Warszawskiej. Bohaterstwo żołnierzy i patriotyczna postawa ludności cywilnej Serocka i okolicy trwale zapisały się w lokalnej historii.

„Życie na rzece i z rzeki - etnograficzna rekonstrukcja nieodległej przeszłości mieszkańców Serocka i dolnej Narwi” mgr Jacek Żukowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Społeczności osad nadrzecznych często powstawały i kształtowały się dzięki temu specyficznemu położeniu geograficznemu. Proces ten osłabł dopiero w II połowie XX wieku. W swoim wystąpieniu Autor przedstawił najbardziej charakterystyczne elementy kultury nadrzecznej Niżu Polski, na podstawie zastanych źródeł etnograficznych i historycznych, odnosząc je do terenu Serocka i dolnej Narwi.

„Serock na dawnej pocztówce – analiza filokartystyczna” dr hab. Jacek Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie).

Autor omówił rozwój dawnej pocztówki serockiej, począwszy od najstarszej karty opublikowanej około 1908 r. przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, po serię z czasów II wojny światowej. Pocztówki reprezentują wszystkie podokresy historyczne pierwszej połowy XX wieku, co jest  ich dodatkową wartością poznawczą. Autor przedstawił propagandową funkcję niemieckich kart z lat 1915–1918 oraz podjął próbę scharakteryzowania dorobku Zakładu Fotograficznego Stanisława Kośmidra, działającego w Serocku w latach 30. XX w. Był to największy wydawca pocztówek w mieście w okresie międzywojennym. Autor zaproponował podział jego kart na trzy serie wydawnicze. Jednocześnie sprecyzuje dane wydawcy pocztówek z okresu okupacji hitlerowskiej, którym była Gertraut (Gertruda).

Bez wątpienia konferencja była niezwykłym wydarzeniem. Świadczą o tym słowa uznania przekazywane na ręce organizatorów oraz zainteresowanie publikacją pokonferencyjną. Wydanie takiej publikacji planowane jest na rok przyszły.

W imieniu Pana Burmistrza serdecznie dziękujemy doktorowi Sławomirowi Jakubczakowi za nieocenioną pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Ogromne podziękowania składamy również wszystkim prelegentom i moderatorom konferencji, a także wszystkim osobom zaangażowanym w jej przygotowanie.
Jesteśmy przekonani, że było to niezwykle ważne wydarzenie, które wskazało nowe kierunki badań naukowych nad dziejami Serocka.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami przygotowanymi przez Gazetę Miejscową TUTAJ

oraz Kurier W TUTAJ

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej

Witamy na jubileuszowej stronie miasta

Rok 2017 jest dla Serocka, jego mieszkańców i sympatyków rokiem szczególnym. W tym roku mija bowiem 600 lat od potwierdzenia, prawdopodobnie nadanych Serockowi już przed 1417 rokiem, praw miejskich. Historia Serocka sięga zapewne czasów powstawania państowości polskiej. Gdy na wzgórzu zwanym dziś Barbarka funkcjonował (w XI - XIII w.) gród z towarzyszącym mu podgrodziem, już wówczas Serock odgrywał ważną rolę w regionie, przede wszystkim dzięki położeniu przy szlaku handlowym prowadzącym wzdłuż Bugu z Mazowsza do Prus i na Ruś. Bez wątpienia jednak to nadanie praw miejskich było jednym z punktów zwrotnych w historii miasta.

Niniejszą stroną chcemy Państwu przybliżyć tę historię, opowiedzieć dzieje miejsc i ludzi. Zaprosić Państwa do historycznej podróży przez dzieje jednego z najstarszych miast na Mazowszu, ale również, a może - przede wszystkim - do wspólnego świętowania tego wielkiego jubileuszu.
Wszystko, co związane z historią Serocka i jubileuszem 600-lecia nadania praw miejskich znajdziecie Państwo tutaj.

Zapraszamy serdecznie.

"Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków"

22 listopada 2016 r. w Ośrodku ORANGE Szkolenia odbędzie się konferencja naukowa pn. „Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków”. Jest ona wstępem do zbliżających się w 2017 r. obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi oraz próbą usystematyzowania wiedzy na temat bogatej historii miasta i jego dziedzictwa kulturowego. Organizatorami konferencji są: Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Muzeum Historyczne w Legionowie oraz dr Sławomir Jakubczak.

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 - Powitanie uczestników Konferencji i Otwarcie Konferencji

Część I – prowadzenie konferencji – prof. dr hab. Edward Potkowski (Uniwersytet Warszawski)

"Grody falsyfikatu mogileńskiego" prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii)
„Serock w okresie panowania Piastów mazowieckich” dr hab. Janusz Grabowski prof. AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych)
„Architektura kościoła parafialnego w Serocku” dr hab. inż. arch. Robert Kunkel prof. PW (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury)
„Serock w latach 1526-1660 na tle innych miast mazowieckich” dr Radosław Lolo (Akademia Humanistyczna w Pułtusku im. Aleksandra Gieysztora, Wydział Historyczny)
„Miasto i twierdza Serock w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1807 - 1831” dr Sławomir Jakubczak

12.00 - Przerwa

12.30 - Część II – prowadzenie konferencji – dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie)

„Z dziejów Serocka i miast mazowieckich w drugiej połowie XIX w. oraz początku XX w.” dr Adam M. Mickiewicz
„Kilka uwag o mieszkańcach Serocka i Pułtuska w świetle aktów małżeństw z lat 1875-1880” .dr Krzysztof Wiśniewski (Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku)
„Serock i Zegrze w okresie wojny polsko-rosyjskiej 1920 r.” dr Mirosław Pakuła (Muzeum Historyczne w Legionowie Filia "Piaski")
„Życie na rzece i z rzeki - etnograficzna rekonstrukcja nieodległej przeszłości mieszkańców Serocka i dolnej Narwi” mgr Jacek Żukowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)
„Serock na dawnej pocztówce – analiza filokartystyczna” dr hab. Jacek Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie)

 

Okolicznościowy logotyp

Jubileuszowi 600-lecia towarzyszy również okolicznościowy logotyp. Jego projekt koncentruje się wokół wody. Błękitna fala - element zamykający projekt od dołu - to symbol rzeki Narew, nad którą położony jest Serock. Zawarte w logotypie budowle i miejsca, to symbole Serocka, które w jego historii odegrały i wciąż odgrywają istotną rolę: Barbarka - wzgórze, na którym powstał średniowieczny gród, kościół - jeden z najważniejszych i najstarszych zabytków, ratusz - symbol współczesnej samorządności.

Chcemy, aby wszystkie okolicznościowe publikacje, pisma gratulacyjne, upominki opatrzone były jubileuszowym logotypem. Zachęcamy również Państwa do opatrzenia swoich aut naklejkami z logotypem, które mogą Państwo dostać w pokoju 12 Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Powrót do topu strony