Główna treść strony 2018

Serocka publikacja do nabycia w bibliotece

Publikację "Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków. Studia z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich", wydaną przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku można już nabyć w bibliotece publicznej, przy ul. Kościuszki 15 oraz w Centrum Kultury i Czytelnictwa, przy ul. Pułtuskiej 35.

Cena - 30 zł.

 

…W efekcie tego projektu udało się zebrać grono autorów, których można
śmiało określić uznanymi znawcami w obszarze historii, archeologii czy
historii architektury Mazowsza. Zawarte w tomie teksty prezentują więc
wysoki poziom merytoryczny. Ich wartość polega jednak przede wszystkim
na tym, że tom ten jest pierwszą w naszej historiografii próbą spojrzenia na
dzieje Serocka jako całość. O tym, że dzieje Serocka na takie spojrzenie
zasługują przekonują zaś zawarte w tekstach, bogate w nowe i ważkie
ustalenia treści historyczne, archeologiczne i etnograficzne. Odrębną
wartość ma zaś z pewnością zebrana po raz pierwszy w tak rozbudowanej
formie przedmiotowa bibliografia dotycząca dziejów Serocka. Jestem
przekonany, że książka ta będzie ważną i pożyteczną lekturą zarówno dla
zawodowych historyków, pochylających się nad dziejami Mazowsza,
jak i dla społeczności lokalnej, budującej swa tożsamość i szukającej swych korzeni.

Z recenzji prof. dr hab. Janusza Szczepańskiego

wstecz