Główna treść strony 2018

Zapraszamy na konferencję historyczną 22 lutego 2018 r.

Konferencja historyczna z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

22 lutego 2018 r. w Serocku

Prowadzenie konferencji - dr Mirosław Pakuła (Muzeum Historyczne w Legionowie, Filia „Piaski”)

Tematy referatów:

 •  „Etos walki i czynu nigdy nie wygasły"
  prof. dr hab. Janusz Odziemkowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)
   
 • "Napoleońskie dziedzictwo na Mazowszu. Twierdze Serock i Modlin w dobie Księstwa Warszawskiego"
  dr Piotr Oleńczak (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)
   
 • "Mazowsze Północne w dobie walk o niepodległość 1794-1918"
  prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku Wydział Historyczny)
   
 • „Serock i mieszkańcy ziemi serockiej wobec zrywów niepodległościowych XIX wieku”
  dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku Wydział Historyczny)
   
 • „Organizatorzy życia społecznego w Serocku i ziemi serockiej, w okresie od powstania styczniowego do odzyskania przez Polskę niepodległości”
  dr Sławomir Jakubczak (Kancelaria Sejmu)
   
 • „Militarne aspekty Wielkiej Wojny w Serocku i okolicach”
  dr hab. Jacek Emil Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie)

Konferencja będzie okazją do odsłonięcia kolejnych stron serockiej historii, tym razem na tle działań niepodległościowych narodu polskiego w okresie 123-letniej niewoli.

Zapraszają:

Burmistrz Miasta i gminy Serock
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Pojedyncze zaproszenia będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pokój 12, w dniach 5-20 lutego, w godzinach pracy urzędu.
Ilość miejsc ograniczona.

wstecz