Główna treść strony 2018

Odznaka krajoznawcza "Ziemia Serocka"

Oddział Warszawski PTTK ustanowił odznakę krajoznawczą „Ziemia Serocka”. Zdobyć ją może każdy, kto spełni pewne warunki.  Po pierwsze należy odwiedzić 10 obiektów, spośród wymienionych w kanonie (Załącznik do Regulaminu). Po drugie fakt ten należy udokumentować – zdjęcie, pieczątka, bilet wstępu, podpis nauczyciela z pieczątką szkoły. Ostatnim krokiem jest przekazanie dokumentacji – w dowolnej formie np. tradycyjnego albumu czy zeszytu lub zeskanowanej i zapisanej na płycie CD – do Oddziału Warszawskiego PTTK lub pozostawienie w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Po weryfikacji, jeśli wszystko zgadza się z Regulaminem, wystawiana jest legitymacja, która uprawnia do odebrania odznaki.  
Zapraszamy do zapoznania się z załączonym Regulaminem, w celu uzyskania szczegółowych informacji. 
 

  • Odznaka  Krajoznawcza PTTK  „Ziemia Serocka”

wstecz

Powrót do topu strony