Główna treść strony 2018

Serock na I Kongresie Historycznych Miejscowości Mazowsza

Dwudniowe spotkanie, które odbyło się w dniach 14-15 września 2018 r. w Warszawie i Górze Kalwarii, dotyczyło zagadnień tożsamości, dziedzictwa, rewitalizacji, przestrzeni oraz kultury. Biorący w nim udział przedstawiciele środowisk naukowych, samorządów, NGO-sów oraz instytucji publicznych wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami.
Serocki samorząd reprezentował pan Tadeusz Kanownik, Sekretarz Miasta i Gminy Serock, który w oparciu o film przedstawiający wielowiekową historię naszego miasta oraz prezentację działań promujących dziedzictwo historyczne - przygotowaną przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku - referował temat „Dziedzictwo historyczne i duch miejsca, a jakość życia i pobudzanie osadnictwa”.

Relacja z kongresu, przygotowana przez Mazowiecki Instytut Kultury znajduje się TUTAJ   

  • Kongres historycznych miejscowości Mazowsza
    Kongres historycznych miejscowości Mazowsza.
    Fot. Anita Kot

wstecz