Zapraszamy na prezentację książki o Witoldzie Zglenickim

Prezentacja książki „Witold Zglenicki (1850–1904). Wizjoner i filantrop” odbędzie się 1 marca 2020 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, o godzinie 18.00.

Publikacja poświęcona jest postaci nietuzinkowej –  człowiekowi uczciwemu i zdolnemu, wytrwałemu i rzutkiemu, a przy tym filantropowi.
Powodem powstania publikacji jest chęć przybliżenia sylwetki tego wybitnego Polaka w 170. rocznicę jego urodzin. Górnik i geolog robił karierę w odległym kraju, ale jego rodzina żyła na serockiej ziemi w Dębem i on, na wyraźne życzenie, w niej po śmierci spoczął.
Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy przybliża okoliczności przybycia rodziny Zglenickich do Dębego.
Rozdział drugi dotyczy już samego Witolda Zglenickiego – jego młodości. Zarówno w gimnazjum jak i na studiach był zawsze w czołówce uczniów i studentów. To w czasie nauki, zwłaszcza w Szkole Głównej w Warszawie, ukształtował się jako światły pozytywista, ufający, że Polskę może dźwignąć z upadku tylko pracą u podstaw.
Trzecia część pracy przedstawia zmienne losy kariery zawodowej Zglenickiego w Polsce i Rosji. Materiał zawarty w tym rozdziale dobitnie potwierdza, że inżynier był człowiekiem o twardym charakterze. Nigdy się nie poddawał, odważnie szedł do przodu. Realizował swoje nowatorskie pomysły mimo nieżyczliwości ludzkiej i wbrew konserwatyzmowi urzędniczemu.
W czwartym rozdziale poruszono temat jego testamentu. Dochód uzyskany z działek roponośnych w Baku inżynier Zglenicki postanowił przeznaczyć w części na cele charytatywne. To właśnie z testamentowych zapisów filantropijnych i działalności naukowo–technicznej, jest najbardziej znany i nazywany przez to „polskim Noblem”.
Końcowa część książki dotyczy powrotu inżyniera do kraju po śmierci, pogrzebu w Woli Kiełpińskiej oraz upamiętnienia.
 

  • Promocja publikacji o Witoldzie Zlenickim

wstecz