Główna treść strony 2020

Wystawa z okazji 30-lecia samorządu

8 marca 1990 roku sejm „kontraktowy” uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Zdefiniowano pojęcie gminy, określono jej ustrój i zadania, nadano jej osobowość prawną.

27 maja zaś, tego samego roku, odbyły się pierwsze w III Rzeczypospolitej Polskiej, w pełni wolne i demokratyczne wybory do rad gmin. Samorządy powstały po to, aby realizować zadania lokalne i regionalne, które były trudne do wykonania przez organy rządowe na poziomie krajowym.  Zapoczątkowane przemiany wyzwoliły we wspólnotach lokalnych nową siłę. Mogły one zacząć efektywnie gospodarować mieniem komunalnym i należycie wypełniać zadania publiczne wobec mieszkańców.

Reforma samorządowa stworzyła fundament demokratycznego ładu w państwie.
W tym roku mija 30 lat od tamtych wydarzeń. Dziękując Państwu za zaangażowanie w rozwój naszej gminy i odpowiedzialność za Wspólnotę zachęcamy do obejrzenia wystawy okolicznościowej, znajdującej się przy serockim ratuszu.

  • wystawa o samorządności serockiej
  • wystawa o samorządności serockiej
  • wystawa o samorządności serockiej
  • wystawa o samorządności serockiej

wstecz