Główna treść strony 2021

23 kwietnia Święto Patrona Serocka

23 kwietnia 2021 roku przypada 1024. rocznica męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha, patrona Serocka. 

Relikwie św. Wojciecha znajdują się w serockim kościele parafialnym. Sprowadzone zostały 1 kwietnia 2006 roku. W pielgrzymce do Gniezna wzięła udział ponad stuosobowa grupa przedstawicieli Miasta i Gminy Serock. Po uroczystej Mszy świętej celebrowanej przez księdza kanonika Jana Kasprowicza – proboszcza i kustosza Katedry Gnieźnieńskiej oraz księdza prałata Jana Kasińskiego – ówczesnego proboszcza parafii pw. św. Anny w Serocku, relikwie przewieziono do serockiej świątyni. Co roku uroczysta Eucharystia, podczas której wystawione zostają relikwie patrona, inauguruje gminne Wojciechowe Świętowanie.

Jak wskazuje dr Radosław Lolo: „Trudno dziś jednoznacznie określić dokładnie, od kiedy Serock wiązać należy z kultem św. Wojciecha (…). Według badań ks. Tadeusza Żebrowskiego w wielu miastach północnego Mazowsza już wówczas (początek XV w. - red) rozpowszechnione było przekonanie, że św. Wojciech podążał na swoją misję do Prus właśnie szlakiem prowadzącym przez północne Mazowsze. Musiał więc nawiedzić i zatrzymać się w tutejszych ośrodkach grodowych. To spowodowało, że właśnie w XIV i początkach XV wieku wiele miast w tym rejonie przyjmowało św. Wojciecha jako swego patrona. (…). W roku 1618 serocki kościół farny zmienił wezwanie na obecne, czyli Zwiastowania NMP (…). Zawirowania polityczne w XIX i XX wieku sprawiły z kolei, że św. Wojciech przestał być oficjalnym patronem miasta. Powrócił on w tej funkcji dzięki uchwale samorządu w 1995 roku. W swym obecnym oficjalnym heraldycznym wizerunku jego postać nawiązuje do najstarszych przedstawień znanych ze sfragistyki miejskiej”.

W roku 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę o formalnym ustanowieniu św. Wojciecha patronem Miasta i Gminy Serock. 30 kwietnia 2017 roku, podczas uroczystej mszy św. Celebrowanej przez Biskupa diecezji płockiej Piotra Liberę przekazany został mieszkańcom Serocka dekret papieski potwierdzający patronat św. Wojciecha nad miastem. Dekret znajduje się w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich, gdzie udostępniony jest zwiedzającym.

  • Relikwie św. Wojciecha w Serocku
  • Relikwie św. Wojciecha w Serocku
  • Relikwie św. Wojciecha w Serocku

wstecz