Główna treść strony 2022

42. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

42 lata temu podpisano cztery porozumienia, które zakończyły wielki protest przeciwko władzy komunistycznej jaki wybuchł latem 1980 r. Brało w nim udział ok. 700 tysięcy ludzi w całej Polsce.

Pierwsze strajki wybuchły latem 1980 r. między innymi w Poznaniu, Tarnobrzegu, Mielcu i Lublinie. Były reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin. Władza komunistyczna nazwała je "nieuzasadnionymi przerwami w pracy". Strajki te kończyły się obietnicami podwyżek płac.
W połowie sierpnia 1980 r. protesty wybuchły na Wybrzeżu, między innymi w Gdańsku, Szczecinie i Elblągu. Fala strajkowa rozlała się na cały kraj. Jej skala był olbrzymia. Protestujący, oprócz żądań socjalnych, wysuwali postulaty polityczne. Władza nie zdecydowała się na rozwiązanie siłowe, jak to miało miejsce w 1970 r. Rozpoczęły się rozmowy ze strajkującymi zakończone podpisaniem czterech ważnych porozumień.

30 sierpnia 1980 r. podpisano w Szczecinie porozumienie pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym (Marian Jurczyk) a stroną rządową (Kazimierz Barcikowski).

31 sierpnia 1980 r. w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienie między Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym (Lech Wałęsa) a delegacją rządową (Mieczysław Jagielski).

3 września 1980 r. podpisano porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju; strajkujących górników reprezentował Jarosław Sienkiewicz, a rząd Aleksander Kopeć.

11 września 1980 r. podpisano porozumienie w Dąbrowie Górniczej sygnowane przez Zbigniewa Kupisiewicza (MKS) oraz Franciszka Kaima (rząd).

Rozpoczął się, trwający piętnaście miesięcy, okres częściowej wolności w komunistycznym państwie. Powstał dziesięciomilionowy ruch społeczny „Solidarność”. Stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 r. zakończył okres swobód obywatelskich ale Sierpień 1980 r. był impulsem do późniejszych przemian ustrojowych w Polsce i wschodniej Europie.

Zdjęcie (wikipedia.org) przedstawia podpisanie porozumienia w Szczecinie 30 sierpnia 1980 r. Siedzą od lewej: Marian Jurczyk, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego; Marian Juszczuk, wiceprezes MKS; Kazimierz Barcikowski, wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Komisji Rządowej; Jarosław Mroczek, członek prezydium MKS (stoi); Janusz Brych, pierwszy sekretarz KW PZPR, członek Komisji Rządowej; Stanisław Ozimek, dyrektor naczelny Stoczni Szczecińskiej.
 
  • porozumienia sierpniowe

wstecz