Główna treść strony Odkrycia archeologiczne w gminie Serock

Odkrycia archeologiczne w gminie Serock – świadectwo dziejów najdawniejszych

Odkrycia archeologiczne na terenie gminy Serock dowodzą, że obszar ten stanowił w przeszłości dogodne miejsca dla osadnictwa.
Najsłabiej rozpoznanym okresem dziejów na terenie dzisiejszej gminy Serock jest paleolit. Jeśli chodzi o materiały z młodszej epoki kamienia, neolitu, to krzemienne  artefakty znaleziono w Serocku, a ceramikę w Zegrzu. Nieliczne ślady osadnictwa neolitycznego zarejestrowano również w miejscowościach Karolino i Marynino.


Nieco lepiej wygląda kwestia rozpoznania osadnictwa z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Świetnym tego przykładem siekierka brązowa z okolic Zegrza. Innym równie interesującym zabytkiem brązowym, jest masywna, otwarta bransoleta znaleziona w Jadwisinie. Budowa obwodnicy Serocka przyniosła kolejne, ciekawe odkrycia. Na trasie planowanego przebiegu obwodnicy, na wysokości Wierzbicy, odsłonięto pozostałości osady kultury łużyckiej. Interesujący jest też zespół stanowisk osadniczych w Serocku, Jadwisinie, Zegrzu i Izbicy.
Najstarsze osadnictwo wczesnośredniowieczne na terenie gminy Serock należy wiązać z okresem rozwoju państwa wczesnopiastowskiego. Badania wzgórzu grodowym potwierdziły istnienie trzech faz osadnictwa wczesnośredniowiecznego (XI-XIII w.) oraz późniejszej działalności na grodzisku (XIV-XVII w.). 


Kolejnym interesującym miejscem na mapie gminy Serock, którego początki sięgają przynajmniej XII w., jest Zegrze. W 2017 r. przypadkowo odkryto ludzkie szkielety podczas budowy kanalizacji na osiedlu w Zegrzu. W czasie rozpoczętych potem badań archeologicznych na terenie dawnego cmentarza odkryto ok. 170 pochówków. Chronologia obiektów zamyka się w przedziale od XIII do XIX w.