Główna treść strony Budynek szkoły w Serocku

Budynek szkoły podstawowej w Serocku – obiekt z tradycjami

Budynek szkoły powszechnej przy ulicy Pułtuskiej był odpowiedzią na rosnące potrzeby edukacyjne miasta w dwudziestoleciu międzywojennym. Dziś, chociaż silnie zmieniony, zachował pewne cechy pierwotnego obiektu.


Projekt piętrowej szkoły zatwierdzono w 1924 r. Budowę rozpoczęto rok później a ukończono w 1927 r. Plany obiektu i zagospodarowania terenu nie zostały w pełni zrealizowane. Nie zbudowano łącznika i sali gimnastycznej od strony północnej, nie powstał dom nauczycielski, a sam budynek szkolny został inaczej usytuowany – odwrócono go o 180 stopni stosunku do projektu.


Poświęcenie budynku nastąpiło w 1928 r. i w tym samym roku placówce nadano nazwę: „7-Klasowa Szkoła Powszechna im. Romualda Traugutta”. W 1930 r. obiekt zwiedził prezydent Ignacy Mościcki.
Budynek szkolny ucierpiał w czasie walk rosyjsko-niemieckich na jesieni 1944 r. Po wojnie odremontowano go. Gruntowna przebudowa nastąpiła w latach 1967-1968 kiedy dodano drugie piętro. Niedługo później (1970-1972) powstał łącznik i sala gimnastyczna oraz dom nauczyciela. W późniejszym czasie szkoła była dalej rozbudowywana i modernizowana.
Ślady przedwojennego budynku odnajdziemy w zachowanej klatce schodowej od strony wschodniej oraz w wejściu znajdującym się po środku od strony zachodniej.


Wczesną jesienią 1962 r. rozpoczęto, a wiosną 1963 r. zakończono budowę przyszkolnego pomnika upamiętniającego 1000-lecie Państwa Polskiego. Roboty prowadzono sposobem gospodarczym, z dużym udziałem młodzieży. Pomnik, otoczony basenem z fontanną, zbudowano w pobliżu południowego szczytu budynku szkoły. Później, w związku z rozbudową placówki, głaz z inskrypcją umieszczono w pobliżu parkingu.

 

  • Szkoła w Serocku