Główna treść strony Trakty – dawne drogi krajowe

Trakty – dawne drogi krajowe

Gminę Serock przecinają dziś drogi krajowe nr 61 i 62 - dawne carskie trakty. Szosy te ten w istotny sposób wpływały i wpływają na życie mieszkańców gminy.


W latach 1820–1848 zbudowano Trakt Petersburski, dzisiejszą drogę krajową nr 61, a w latach 1832–1835 Trakt Białostocki, dzisiejszą drogę krajową nr 62. Powstanie nowych traktów przyczyniło się do budowy stałych mostów drewnianych w Zegrzu w1820 r. i Wierzbicy w 1833 r.


Oba trakty poprowadzono przez Serock, co wpłynęło na zmianę przebiegu ruchu tranzytowego przez miasto. Wcześniej ruch ten odbywał się bocznymi ulicami i przechodził przez rynek, a teraz trasa biegła prosto – z południa na północ  - dzisiejsze ulice Warszawska i Pułtuska.


Przebieg Traktu Petersburskiego uległ niewielkim zmianom pod koniec XIX w. w związku z budową rosyjskiej twierdzy w Zegrzu. Jeden z fortów zaplanowano dokładnie na środku przebiegu drogi i jej trasę należało skorygować. Dzisiejsze łuki w Zegrzu są pamiątką po tamtych zmianach, choć współczesne zakręty są dużo łagodniejsze i położne w nieco innym miejscu.

W latach 2003-2004 wybudowano drugą nitkę drogi od ronda w Zegrzu Płd. do skrzyżowania w Borowej Górze. Kolejnym etapem było wydłużenie drogi dwupasmowej do Jadwisina  - 2008 oraz powstanie obwodnicy Serocka - 2011. Wtedy to drogi krajowe „odsunęły” się od miasta, które wreszcie mogło odpocząć od uciążliwego ruchu tranzytowego oraz weekendowych korków.
Jezdnia carskich traktów głównych miała ok. 12 m szerokości ale tzw. pas drogowy był większy – ok. 16 m. Nawierzchnia o grubości 30 cm była solidna, bo składała się z dwóch warstw tłucznia przykrytego żwirem.