Główna treść strony Uroczystość 12 września 2023 r.

12 września odbyła się uroczystość, związana z zakończeniem prac na cmentarzu żydowskim i przeniesieniem na teren nekropolii macew. To niezwykle istotne wydarzenie w dziejach Serocka. Macewy - które przez ponad osiemdziesiąt lat spoczywały na grodzisku Barbarka, przeniesione tam na rozkaz Niemców, którzy kazali ułożyć z nagrobków schody prowadzące do letniej kawiarenki – wróciły na swoje miejsce – na teren cmentarza, który znajduje się na granicy Serocka i Wierzbicy.

W uroczystości udział wzięli między innymi: Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Pani Anna Czerwińska-Walczak, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński” - Pan Edward Trojanowski, Członek Zarządu Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Warszawie, jednocześnie dyrektor Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie – Pan Witold Wrzosiński, przedstawiciel Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce – Pan Edward Odomer, Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków – Pan Michał Laszczkowski, przedstawicielka Dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego – Pani Halina Postek, a także Radni Rady Miejskiej w Serocku,  regionaliści, delegacje ze szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej w Serocku. Szczególną grupę stanowili goście z Izraela, potomkowie serockiej społeczności żydowskiej: Silvio Gutkowski z żoną Hildą Gutkowską, Nachman Margolis i Tamar Margalit, w towarzystwie Pana dr. Sławomira Jakubczaka i jego córki, dr. Aleksandry Jakubczak-Gabay.

Wydarzenie rozpoczęło się od spotkania na rynku, przy tablicy odsłoniętej w 2019 roku, w 80. rocznicę wypędzenia ludności żydowskiej przez Niemców 5 grudnia 1939 roku. Następnie uczestnicy przeszli w Marszu Pamięci ulicą Brukową, Retmańską i nabrzeżem na teren cmentarza.

Po powitaniu gości, Pan Mirosław Pakuła przedstawił zgromadzonym historię serockiej społeczności żydowskiej, historię cmentarza i etapy jego porządkowania. Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski, odniósł się do wieloletniego dziedzictwa historycznego, które władze samorządowe wraz z mieszkańcami Serocka od lat pielęgnują, dbając, aby troska o przodków pozostawała żywa w pamięci i sercach kolejnych pokoleń.

Odczytano list przekazany przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Jarosława Sellina oraz list przekazany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Pani Anna Czerwińska-Walczak, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa opowiedziała o projekcie oznakowywania cmentarzy żydowskich specjalnymi tabliczkami, które zawierają qr-kody, odnoszące do treści o historii nekropolii. Warto wspomnieć, że pracownicy NID zaproponowali bezpłatne przetłumaczenie treści serockich macew.

Po przemówieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej, Mariusza Rosińskiego, głos zabrali: Pan Silvio Gutkowski i Pan Nachman Margolis, opowiadając osobiste historie, związane z Serockiem i jego nekropolią.

Spotkanie zakończyło odczytanie wzruszającego listu Pani Helen Albert, potomkini serockich Żydów, mieszkającej w Stanach Zjednoczonych.

Treść listu oraz liczniejsza fotorelacja dostępna TUTAJ.

Na Facebooku Izby Pamięci i Tradycji Rybackich dostępny jest zapis live z uroczystości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18