Główna treść strony 2024

Prelekcja dr. Mirosława Pakuły "1863-1864. Walka o honor"

W tym roku mija 161. rocznica wybuchu powstania styczniowego i 160. rocznica jego upadku. Powstanie od początku było skazane na niepowodzenie. Siły powstańcze nie miały sprawnego dowodzenia, odpowiedniej ilości broni i pieniędzy oraz wsparcia międzynarodowego. Była to walka o honor. Ostatni przed I wojną światową zryw wolnościowy odegrał jednak ważną rolę w historii Polski.

Zapraszamy na prelekcję dr. Mirosława Pakuły, w której pojawią też wątki lokalne, oraz na dyskusję po prelekcji.

Szcegóły na plakacie.

  • v.2.zajawka na 14.01.2023

wstecz