Główna treść strony 2024

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

MDOZ ustanowiony został w 1983 r. przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków, jako dzień przybliżenia społeczeństwu kwestii ochrony zabytków a przede wszystkim podziękowanie ludziom odpowiedzialnym za działania na ich rzecz, tj. konserwatorom, archeologom, architektom, historykom i wielu innym a także właścicielom czy zarządcom zabytkowych terenów czy budynków.
 
🇵🇱 Polska jest jednym z pierwszych krajów-sygnatariuszy „Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego” uchwalonej przez UNESCO w 1972 r., a na liście światowego dziedzictwa tejże organizacji znajduje się aż 17 obiektów z Polski.
 
🏛 W gminie Serock znajduje się 18 obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, wśród których można wymienić bruk na Rynku, Izbę Pamięci, Kościoły oraz cmentarze w Serocku i na Woli Kiełpińskiej, cztery kamienice na Rynku a także Fort Dębę czy Pałac w Jadwisinie.
 
⛏ Poza nimi na terenie gminy znajdują się zabytki archeologiczne (stanowiska, ślady osadnicze ze średniowiecza czy nowożytności) z grodziskiem Barbarka na czele.
  • cms
  • IMG_1294
  • WV2A8191
  • DJI_0648
  • Grodzisko i makieta, UMiG

wstecz