Główna treść strony 2024

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maj Dzień Samorządu Terytorialnego

Historia polskiego samorządu sięga średniowiecza. Do III rozbioru Polski, w 1795 r., funkcjonowały sejmiki ziemskie, w ramach których wybierano przedstawicieli okolicznej szlachty jako reprezentantów na sejmie ogólnokrajowym.

Serocki samorząd miejski powstał wraz z nadaniem praw miejskich miastu w 1417 r. Składał się z dwóch elementów burmistrza z radą oraz wójta z ławą. Rada pełniła władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą, a także reprezentowała interesy miasta na zewnątrz. Wójt zaś był przewodniczącym sądu ławniczego, rozstrzygającego sprawy cywilne i kryminalne. Rada na wielu płaszczyznach współpracowała z ławą na rzecz pracy i ustroju miasta.

W XVIII w., a przypuszczalnie i wcześniej, siedziba samorządu znajdowała się na rynku, co potwierdza mapa 1793 r.

W 1870 r. Serock utracił prawa miejskie, zniesiono jednocześnie urząd samorządu miejskiego, którego kompetencje przejęły władze gminy Zegrze (z siedzibą w Serocku). Siedziba władz znajdowała się ówcześnie w drewnianym budynku przy obecnej ul. Pułtuskiej.

Działalność społeczników serockich doprowadziła do odzyskania praw miejskich w 1923 r. i odrodzenia się samorządu miejskiego. Urząd pierwszego burmistrza objął Józef Jasiobędzki. Władze miejskie mieściły się w tym samym gmachu co gminne. Narodził się wtedy podział na miasto Serock i gminę Zegrze, który istniał aż do 1973 r.

Na początku istnienia PRL władze komunistyczne pozostawiły samorząd terytorialny, jednakże ograniczony w swych prawach i obowiązkach, które powoli przechodziły całkowicie na Rady Narodowe. 20 marca 1950 r. komuniści ostatecznie znieśli resztki samorządu terytorialnego. W Serocku przestał wtedy działać Zarząd Miejski z burmistrzem na czele, a w gminie Zegrze Zarząd Gminny z wójtem.

W 1973 r. zniesiono Gminną Radę Narodową gm. Zegrze i Miejską Radę Narodową m. Serock. Utworzono połączoną Miejsko-Gminną Radę Narodową. Wtedy też powołano urząd Naczelnika i podlegający mu Urząd Miasta i Gminy.

Przemiana ustrojowa w 1989 r. doprowadziła do odrodzenia się samorządu terytorialnego. 27 maja 1990 r. przeprowadzono pierwsze wolne wybory do rad gmin i miast. Powstała Rada Miejska w Serocku, która na Burmistrza Miasta i Gminy Serock wybrała Sylwestra Sokolnickiego. A w 1997 r. oddano do użytku nową siedzibę władz samorządowych - ratusz miejski, znajdujący się na rynku.

Na pamiątkę pierwszych wyborów Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r. ustanowił 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Radni I kadencji (1990-1994)
  • 4

wstecz