Główna treść strony 2024

4 czerwca 1989 r. - powiew wolności

4 czerwca 1989 r. – powiew wolności

W tym roku obchodzimy 35. rocznicę ważnego wydarzenia - 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze od II wojny światowej, częściowo wolne, wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyniku ustaleń przy Okrągłym Stole komuniści mieli w wyborach w 1989 r. zagwarantowanych co najmniej 299 mandatów w Sejmie (65%), a pozostałe 161 mandatów (35%) miało być obsadzone w wyniku wolnych wyborów. Inaczej sprawa się miała z Senatem – walka o wszystkie 100 mandatów miała mieć charakter otwarty i demokratyczny.

W wyniku głosowania 4 czerwca 1989 r. opozycyjny Komitet Obywatelski „Solidarność” zdobył wszystkie możliwe do uzyskania mandaty w Sejmie oraz 99 mandatów w Senacie. Był to wielki sukces demokracji i pierwszy powiew wolności. Opozycja poczuła swoją siłę i wkrótce powstał pierwszy od końca wojny niekomunistyczny rząd w Polsce, którego premierem został Tadeusz Mazowiecki. W 1990 r. odbyły się wolne wybory prezydenckie w wyniku których Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został Lech Wałęsa. W tym samym roku odbyły się też wolne wybory samorządowe, a rok później pierwsze całkowicie wolne wybory parlamentarne.

Przed wyborami w 1989 r. w Serocku też powstał Komitet Obywatelski „Solidarność”. Jego członkowie postawili sobie między innymi takie cele: obronę praw i interesów obywateli, szerzenie idei samorządności, wspieranie inicjatyw służących interesom społeczności lokalnej i przygotowanie do wyborów.

Pierwsze zebranie serockiego KO „Solidarność” odbyło się 10 maja 1989 r. w domu parafialnym przy ulicy Farnej. W czasie spotkania, które zgromadziło około 30 osób, wybrano prezydium Komitetu w składzie: Piotr Biardzki, Grażyna Chimkowska, Ireneusz Dachniewski, Sławomir Jakubczak i Jan Sierpiński. Zadaniem prezydium miało koordynowanie działań Komitetu. Wyznaczono też łączników: Marka Żurawskiego i Grażynę Chimkowską, którzy mieli utrzymywać kontakt z biurami KO w Zakroczymiu i Warszawie. Wkrótce w domu parafialnym zaczął działać punkt informacyjny Komitetu – był otwarty w dni powszednie od godz. 17.30 do 19.00 oraz w niedziele od godz. 10.00 do 12.30. W składzie obwodowej komisji wyborczej znalazł się Sylwester Sokolnicki (wiceprzewodniczący komisji) oraz Stanisław Kolon i Maciej Łyszkowski (członkowie komisji delegowani przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych). KO „Solidarność” wystawił też mężów zaufania do komisji wyborczych.

Działacze serockiej „Solidarności” odnieśli potem sukces w wyborach samorządowych zarządzonych na 27 maja 1990 r. Kilkoro z nich zostało radnymi serockiej Rady Miejskiej pierwszych kadencji, między innymi: Sławomir Jakubczak, Stanisław Kolon, Ireneusz Dachniewski i Tomasz Podgórski. 13 czerwca 1990 r. burmistrzem Miasta i Gminy Serock został wybrany Sylwester Sokolnicki, członek KO „Solidarność” w Serocku.

Mirosław Pakuła

  • 1
  • 2
  • 3

wstecz