Główna treść strony 2024

9 czerwca - Międzynarodowy Dzień Archiwów

Archiwiści to profesjonaliści, którzy gromadzą, organizują, opisują i udostępniają dokumenty informacyjne generowane przez różne instytucje publiczne i prywatne. Oprócz dokumentów papierowych, archiwiści zajmują się szerokim zakresem materiałów, w tym plikami cyfrowymi, fotografiami, mikrofilmami/mikrofiszami, mediami audiowizualnymi i oczywiście powiązanymi z nimi metadanymi. Archiwiści są również zaangażowani w działania informacyjne i angażują się w bezpośredni kontakt ze społeczeństwem, odpowiadając na ich pytania i prośby o dokumenty, a także organizując wystawy i inne wydarzenia.

ZNACZENIE ARCHIWÓW
Archiwa są świadkami naszej historii, pamięcią narodów i społeczeństw oraz dostarczają dowodów i wyjaśnień dla przeszłych działań. Zachowują nasze dziedzictwo po tym, jak wspomnienia wyblakną, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej analizować, w jaki sposób obecne działania wpłyną na naszą przyszłość. Bez nich nie byłoby prawdziwego poczucia historii, a ten aspekt jest obecnie niezwykle istotny ze względu na rosnącą liczbę mediów i kanałów komunikacji.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ARCHIWÓW
9 czerwca to Międzynarodowy Dzień Archiwów. Upamiętnia on dzień utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA) w 1948 r. na spotkaniu archiwistów w Paryżu pod auspicjami UNESCO.
ICA jest międzynarodową organizacją pozarządową, której celem jest promowanie i wzmacnianie współpracy między archiwistami i instytucjami na całym świecie, ochrona archiwaliów oraz zapewnienie ich dostępności dla społeczeństwa. Zrzesza około 1400 członków w 199 krajach i terytoriach. 
Międzynarodowy Dzień Archiwów pomaga ludziom zrozumieć, dlaczego ważne jest docenianie i wspieranie archiwów oraz zawodu archiwisty, a także zwiększa ich widoczność na całym świecie.

Na fotografiach przedstawiamy kilka materiałów archiwalnych związanych z Miastem i Gminą Serock.

  • ...
  • 597200
  • IMG_20230630_114101

wstecz