Główna treść strony Mosty w Serocku, Dębem i Wierzbicy

Mosty w Serocku, Dębem i Wierzbicy – przeprawy istniejące i nieistniejące

Funkcjonowanie mostów na Narwi w Serocku i Dębem można nazwać epizodami, ale istniejący do dziś most w Wierzbicy ma długą historię.


Pierwszy w Serocku został zbudowany w czasach napoleońskich i był związany ze zbudowaną twierdzą. Powstał naprzeciwko grodziska „Barbarka”. Kolejny, pontonowy, Niemcy zbudowali w tym samym miejscu we wrześniu 1939 r.
Powstanie mostu w Dębem miało, podobnie jak w Serocku, przyczynę militarną. Wcześniej istniała tam przeprawa promowa do której dochodziła droga z Nasielska. Po roku 1903 r. w miejscowości powstał fort łącznikowy Twierdzy Zegrze.  Po wybuchu I wojny światowej, dla bezpieczeństwa załogi,  umożliwienia jego ewakuacji, ale też dla dostarczania zaopatrzenia, latem 1915 r. zbudowano drewnianą przeprawę. Prawdopodobnie przed wkroczeniem Niemców 7 sierpnia 1915 r. most został przez Rosjan zniszczony, podobnie jak most w Zegrzu. Przegrodzenie koryta Narwi zaporą w Dębem w 1963 r. umożliwiło poprowadzenie po jej koronie ruchu drogowego i most nie był już potrzebny.


Pierwszy stały most drewniany pojawił się w Wierzbicy w 1833 r. podczas budowy przez Rosjan Traktu Białostockiego. Przez następne dziesięciolecia przeprawa była często niszczona przez krę i wielokrotnie odbudowywana. Prawdopodobnie istniała także druga przeprawa mostowa Klusek-Gąsiorowo. Most w Wierzbicy był niszczony w czasie walk w 1920 i 1939 r.  W 1939 r. Niemcy przerzucili przez Narew most pontonowy a na początku września 1944 r. to samo zrobili Rosjanie. Warto w tym miejscu wspomnieć o dwóch tymczasowych mostach w Zegrzynku zbudowanych przez Rosjan do przerzutu wojsk w grudniu 1944 r. Po wojnie w Wierzbicy działała przeprawa promowa. Obecny, żelbetonowy most został zbudowany w połowie lat 50. XX w.

 

  • Mosty w Serocku, Dębem i Wierzbicy
  • Mosty w Serocku, Dębem i Wierzbicy
  • Mosty w Serocku, Dębem i Wierzbicy
  • Mosty w Serocku, Dębem i Wierzbicy