Główna treść strony Mosty w Zegrzu – dwa wieki historii

Mosty w Zegrzu – dwa wieki historii

Obecnie w Zegrzu możemy zobaczyć pozostałości mostu niemieckiego z 1916 r. oraz dwa nowe mosty zbudowane w latach 2003-2004. Historia przepraw w tym miejscu ma jednak ponad 200 lat.


Zegrze znajdowało się od wieków na ważnym szlaku wojenno-handlowym. Od stuleci istniała tu przeprawa promowa, ale ok. 1820 r. pojawił się pierwszy drewniany most na Narwi. Przeprawa ta była kilkakrotnie niszczona i naprawiana w 1831 r. Kolejne mosty pojawiały się w latach 1851 i 1871.


Przełomowy okazał się rok 1897 kiedy oddano do użytku żelazny, kratownicowy most postawiony betonowych filarach obłożonych kamieniami. Dotrwał on tylko do I wojny światowej. 6 sierpnia 1915 r. wycofujący się Rosjanie wysadzili go w powietrze. Niemcy, którzy zajęli ten teren, nie pokusili się o jego odbudowę, tylko wystawili w 1916 r. niski i wąski most, po którym zostały do dziś wieżyczki strażnicze. Most ten służył do 1931 r. kiedy to na filarach mostu rosyjskiego powstała nowa łukowa stalowa przeprawa. Istniała zaledwie osiem lat. W nocy z 6 na 7 września 1939 r. polscy saperzy wysadzili ją w powietrze. Niemcy postawili w tym miejscu most pontonowy.
Po wojnie łukowy most stalowy odbudowano i oddano do użytku w grudniu 1947 r. Z czasem stawał się niedrożny i pogarszał się jego stan techniczny. W 2003 r. oddano do użytku most zbudowany po północnej stronie mostu łukowego, a łukowy zaraz po tym rozebrano. W jego miejscu w 2004 r. postawiono drugą identyczną nową przeprawę.


Każdy z dzisiejszych mostów na Narwi w Zegrzu ma długość 316 m długości. Przeprawy mają konstrukcję stalową składającą się z czterech przęseł opartych na trzech żelbetowych filarach. Warto dodać, że jeden z mostów stoi na filarach rosyjskich z 1897 r.

 

  • Mosty w Zegrzu
  • Mosty w Zegrzu
  • Mosty w Zegrzu
  • Mosty w Zegrzu
  • Mosty w Zegrzu
  • Mosty w Zegrzu