Główna treść strony Rynek w Serocku – serce miasta

Rynek w Serocku – serce miasta

Układ rynku i ulice wychodzące z jego naroży to pozostałość z początków miasta lokowanego na prawie chełmińskim w XV w.  Rynek zawsze stanowił serce miasta. Tu odbywał się i odbywa handel, tu odbywają się miejskie uroczystości.

W latach 1848-1849 na rynku położono bruk, który istnieje do dziś, Zabudowę wokół placu, głównie drewnianą, zniszczył wielki pożar miasta w 1893 r. Po tym kataklizmie pojawiły się wokół rynku murowane parterowe i piętrowe kamienice, ale z powodu zniszczeń w czasie II wojny światowej zachowało się tylko kilka - dziś mają one numery 1, 5, 14 i 16. Budynki te zostały wpisane do rejestru zabytków w latach 1999-2000.

W połowie lat 90. XX w. podjęto działania mające na celu odbudowę historycznego układu urbanistycznego. W kolejnych latach sukcesywnie wypełniały się pierzeje rynku. W latach 1995-1997 wzniesiono ratusz, w stylu nawiązującym do neoklasycyzmu, który jest siedzibą władz miejskich.

Kamienica Sajnogów położona w północnej pierzei rynki (nr 5) zagrała w filmie Janusza Zaorskiego „Partita na instrument drewniany” (1975). Obiekt ten, oraz inne budynki na rynku, można też obejrzeć w filmie „Jedenaste przykazanie” Janusza Kondratiuka (1971). Rynek zobaczymy również w filmie Janusza Majewskiego „Lekcja martwego języka” (1979).

  • Rynek w Serocku
  • Rynek w Serocku
  • Rynek w Serocku
  • Rynek w Serocku