Główna treść strony 2018

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, to samorządowa placówka o charakterze muzealnym. Jej misją jest budowanie i wzmacnianie tożsamości i patriotyzmu lokalnego oraz więzi społecznych poprzez działania wspierające podnoszenie świadomości społecznej w zakresie historii, tradycji i kultury miasta i gminy Serock.  

Ekspozycja opiera się na multimedialnym i interaktywnym przekazie, który zwiększa atrakcyjność odbioru treści merytorycznych.

Multimedialna podróż historyczna

W trzech salach izby prezentowane są treści ukazujące dzieje Serocka i okolic. W pierwszej sali, poświęconej historii serockiego grodziska, początkom miasta i kościołowi znalazły się kopie zabytków archeologicznych znalezionych podczas badań prowadzonych na grodzisku Barbarka w latach 60. XX wieku, kopie najstarszych dokumentów, w których wymieniona jest nazwa miasta i dokumentów potwierdzających nadanie praw miejskich. Na ścianach wiszą prezentery z krótkimi opisami działów ekspozycji, a w dotykowych monitorach znajduje się rozszerzenie informacji dotyczących tych działów. Na ścianie jest również mapa rzecznych szlaków handlowych, przy których położony był Serock, z drewnianymi makietami łódek.

To także miejsce, w którym można obejrzeć krótki film przedstawiający dzieje Serocka.

W dalszej części sali prezentowana jest historia flisaków, rybaków i retmanów – silnie związanych przez wieki z historią Serocka. Tutaj przeczytamy również o kolejnych etapach historii miasta. W monitorach zamieszczona jest historia ludności żydowskiej oraz szczególnych postaci i rodów związanych z miastem i gminą.

Druga sala poświęcona jest historii Zegrza, powstaniom narodowym, postaci Napoleona oraz pierwszej i drugiej wojnie światowej. Znajduje się tu również interaktywna mapa będąca krótką wędrówką przez dzieje Serocka, obrazująca najważniejsze wydarzenia z jego ponad 1000-letniej historii. W gablotach prezentowane są artefakty pochodzące z dawnej kolekcji militariów Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, ofiarowane przed kilku laty Urzędowi Miasta i Gminy Serock.

Trzecia sala poświęcona jest współczesności a docelowo funkcjonować w niej będzie punkt informacji turystycznej. Na wielkim ekranie dotykowym goście mogą znaleźć najważniejsze informacje związane z turystycznym charakterem miasta.

Historia budynku

W budynku, w którym funkcjonuje Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w XIX wieku mieściła się szkoła. Po wybudowaniu nowej, murowanej szkoły podstawowej, budynek ten przeznaczony był na mieszkania dla nauczycieli, a jeszcze kilka lat temu znajdowały się tu mieszkania komunalne.

Przekształcenie budynku dawnej szkoły w Serocku na Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich dofinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie Izby Pamięci Kultury Serocka i Tradycji Rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego.

Praca nad ekspozycją

Praca nad przygotowaniem ekspozycji trwała dwa lata. Pozyskanie szeregu dokumentów związanych z dziejami Serocka, dawnych fotografii, map, zbiorów, wykonanie kopii dokumentów, wymagało współpracy z ponad trzydziestoma placówkami, z których należy wymienić m.in. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Instytut Sztuki PAN w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim, czy Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Autorem koncepcji muzeum i scenariusza jego ekspozycji jest dr Sławomir Jakubczak – serocki regionalista, od wielu lat zaangażowany w przedsięwzięcia służące krzewieniu historii miasta i gminy Serock. Pan Sławomir jest również autorem większości materiałów tekstowych oraz współautorem koncepcji graficznej wysłon, prezenterów i multimediów. Ponadto Pan doktor udostępnił na potrzeby Izby szeroką kolekcją fotografii, pocztówek i dokumentów związanych z dawnymi dziejami Serocka.

Współautorami opracowań tekstowych są również: prof. dr hab. Radosław Lolo, prof.dr hab. Janusz Grabowski, dr Mirosław Pakuła kierownik Filii Muzeum Historycznego w Legionowie, który wsparł nas materiałami fotograficznymi i dokumentalnymi oraz swą wiedzą dotyczącą nie tylko historii Zegrza, a także dr Maciej Trzeciecki.

Ważną rolę w powstaniu ekspozycji odegrał również prof. dr hab. Jacek Emil Szczepański, twórca i dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie, wspierający działania korektą merytoryczną i życzliwymi sugestiami. Pan profesor również udostępnił Izbie swoje zbiory.

Powstaniu dzieła towarzyszyli także mieszkańcy i sympatycy Serocka, którzy przekazali dawne fotografie i dokumenty: Teresa Maciejewska, Zofia Przybysz, Wanda Rakoczy, Gabriela Książyk, Włodzimierz Sokołowski, Bolesław Głowacki, Bożenna Majewska, Czesław Jabłonowski, Ewa Dęga, Helen Albert, Henry Cobb, Jacek Szczepański, Jolanta i Konstanty Radziwiłłowie, Anna i Marian Kurtyczowie, Marek Janicki, Maria Zalewska, Tomasz Zejdler, Marian Popielarz, Maciej Groszkowski, Mirosław Pakuła, Renata Pałys, Ryszard Bielawski, Tadeusz Turek oraz Waldemar Głowacki.

Ekspozycję od strony graficznej przygotowała firma ASC Studio, a aplikację multimedialną stworzyła firma Arbuzz.  

Z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Serock za przygotowanie ekspozycji i współpracę ze wszystkimi wymienionymi osobami i instytucjami odpowiedzialna była Pani Sylwia Słojkowska – Affelska, etnograf, pracownik Referatu Komunikacji Społecznej, do zadań którego należy organizacja pracy i zarządzanie Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich.

Informacje dotyczące godzin otwarcia Izby dostępne TUTAJ.

 

  • autor: Referat Komunikacji Społecznej
  • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
  • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
  • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
  • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
  • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
  • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
  • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich

wstecz