Główna treść strony 2020

„Witold Zglenicki 1850-1904. Wizjoner i filantrop” – nowa książka w Serocku

1 marca 2020 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyła się prezentacja książki Marleny Strojeckiej i Mirosława Pakuły „Witold Zglenicki 1850-1904. Wizjoner i filantrop”. Publikacja została sfinansowana ze środków publicznych Miasta i Gminy Serock. Okładkę książki zaprojektowała Sylwia Słojkowska-Affelska.

Okazją do wydania publikacji była 170. rocznica urodzin Witolda Zglenickiego, związanego z gminą Serock – jego rodzina mieszkała w Dębem. Sam bohater, na wyraźne życzenie, spoczął po śmierci na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej.

Autorzy publikacji zaskoczyli uczestników niedzielnego spotkania niekonwencjonalną prezentacją. Zdradzili tylko część informacji zawartych w książce, natomiast omówili losy Witolda Zglenickiego przez pryzmat miejsc, w których przebywał. W spotkaniu wzięło udział liczne grono widzów, oprócz tego kilkakrotnie więcej osób obejrzało prezentację na żywo w internecie. Podczas spotkania zaprezentowana została również okolicznościowa wystawa poświęcona inżynierowi. Wystawa prezentowana jest obecnie w holu serockiego ratusza.

Marlena Strojecka i Mirosław Pakuła zgodnie przyznają, że badanie losów wielkiego Polaka sprawiło im wielką przyjemność. Jednocześnie podkreślają, że postać inżyniera Zglenickiego jest ciągle mało znana. Autorzy napisali w książce, że Witold Zglenicki przerastał swoje czasy. Był jakby człowiekiem z przyszłości, wizjonerem, zdolnym badaczem, prekursorem wydobycia ropy naftowej z dna morskiego. Gdyby nie jego przedwczesna śmierć, byłby wstanie dorównać takim potentatom jak bracia Noblowie, czy Rotschildowie. Nie jest to biografia Witolda Zglenickiego, publikacja ma charakter popularnonaukowy. Napisana została przystępnym językiem, zawiera dużo zdjęć oraz map. Celem książki jest przekazanie czytelnikom podstawowej wiedzy o inżynierze, dotarcie z informacjami o nim szczególnie do przedstawicieli młodego pokolenia.

Książka składa się pięciu rozdziałów. Pierwszy przybliża okoliczności przybycia rodziny Zglenickich do Dębego k. Serocka. Ten życiowy wybór rodziców Witolda Zglenickiego zaważył na losie rodziny, początkowo dobrym, a później smutnym, zakończonym przymusowym opuszczeniem majątku.

Rozdział drugi dotyczy już samego Witolda Zglenickiego –  jego młodości. Autorzy starali się podkreślić determinację, wielki talent i szerokie zainteresowania przyszłego inżyniera. Zarówno w płockim gimnazjum, jak i na studiach w Warszawie był zawsze w czołówce uczniów i studentów. To w czasie nauki w warszawskiej Szkole Głównej ukształtował się jako światły pozytywista, ufający, że Polskę może dźwignąć z upadku tylko pracą u podstaw.

Trzecia część publikacji przedstawia zmienne losy kariery zawodowej Zglenickiego w Polsce i Rosji. Materiał zebrany przez autorów do tego rozdziału dobitnie potwierdza, że było on człowiekiem o twardym charakterze. Nigdy się nie poddawał, zawsze szedł do przodu. Realizował swoje nowatorskie pomysły, mimo nieżyczliwości ludzkiej i wbrew konserwatyzmowi urzędniczemu.
W czwartym rozdziale poruszony został temat testamentu Witolda Zglenickiego. Ogromny majątek wypracowany w Baku inżynier Zglenicki postanowił przeznaczyć dla rodziny, przyjaciół, współpracowników, a także na cele charytatywne. Oprócz działalności naukowo–technicznej, to właśnie z testamentowych zapisów filantropijnych jest najbardziej znany i nazywany przez to „polskim Noblem”.

Końcowa część książki dotyczy powrotu inżyniera do kraju po śmierci, pogrzebu oraz upamiętnienia w kolejnych dziesięcioleciach. W gminie Serock głównym miejscem  pielęgnowania pamięci o inżynierze jest Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej nazwana jego imieniem.

Książka o Witoldzie Zglenickim będzie dostępna w bibliotekach na terenie gminy Serock, będzie ją można również otrzymać w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.

 

  • promocja książki o Witoldzie Zglenickim
  • promocja książki o Witoldzie Zglenickim
  • promocja książki o Witoldzie Zglenickim
  • promocja książki o Witoldzie Zglenickim
  • promocja książki o Witoldzie Zglenickim
  • promocja książki o Witoldzie Zglenickim

wstecz