Główna treść strony 2021

Święto Chrztu Polski

14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski ustanowione przez Sejm 22 lutego 2019 r. Źródła historyczne podają różne terminy chrztu księcia Mieszka I i jego najbliższego otoczenia. Było to prawdopodobnie w Wielką Sobotę w roku 965, 966 lub 967.

Miejsce chrztu nie jest znane. Historycy wskazują Pragę, Ratyzbonę, Poznań lub Ostrów Lednicki k. Gniezna. To ostatnie miejsce jest podawane ostatnio najczęściej. Na wyspie tej istniał gród z kaplicą, której mury częściowo się zachowały. Na poziomie posadzki kaplicy umieszczone były dwa baseny służące do liturgii chrzcielnej, które zostały odkryte w 1988 i 1989 r. Jeśli chrzest odbył się w kaplicy na Ostrowie Lednickim, to być może ceremonię poprowadził Jordan, kapelan Dobrawy, żony Mieszka, przyszły pierwszy biskup Polski.

Chrzest Polski był wynikiem sojuszu zawartego przez księcia Polan z chrześcijańskim dworem czeskim, porozumienia, które zostało przypieczętowane małżeństwem Mieszka z córką Bolesława I, Dobrawą. Mieszko, przyjmując chrzest, rozbił sojusz czesko-wielecki. W ten sposób nie tylko uchronił państwo Polan od zagrożenia ale też wszedł w bliskie stosunki z cesarstwem. Z kolei utworzenie hierarchii kościelnej ułatwiło administrowanie krajem. Struktury i dostojników Kościoła można było wykorzystać do zadań państwowych. Przez chrzest i proces chrystianizacji Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.

  • Święto Chrztu Polski
  • Święto Chrztu Polski
  • Święto Chrztu Polski
  • Święto Chrztu Polski

wstecz