Główna treść strony 2021

Stan wojenny - kalendarium

40 lat temu, 13 grudnia 1981 r. ogłoszono stan wojenny. Władze komunistyczne tłumaczyły jego wprowadzenie chęcią uchronienia Polski od chaosu i bratobójczej walki. Jednak nie został on wprowadzony w trosce o los Polski, ale po to, by ocalić komunistyczną dyktaturę. Dokładna liczba osób, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć, nie jest znana, ale przyjmuje się, że zginęło ok. 40 osób. Wielu ludzi straciło zdrowie, wielu cierpiało w więzieniach…

1981
12 grudnia - o godz. 23 przerwane zostają połączenia telefoniczne w całym kraju, przestaje nadawać radio i telewizja. Zaczynają się pierwsze aresztowania, głównie członków NSZZ „Solidarność”. Wojsko opuszcza koszary.
13 grudnia - Rada Państwa uchwala dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. Wojsko zajmuje gmachy radia i telewizji. Media transmitują przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego.
14 grudnia - w zakładach pracy na terenie całej Polski zaczynają się strajki. Kilkadziesiąt protestów zostaje zdławionych siłą.
15 grudnia - pacyfikacja kopalni "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu Zdroju, 4 górników zostaje postrzelonych przez MO.
16 grudnia - w czasie ataku ZOMO na kopalnię "Wujek" zastrzelonych zostaje 9 górników, 21 jest rannych. 
17 grudnia - podczas walk z ZOMO w Gdańsku zostaje zastrzelona jedna osoba, dwie inne są ranne. W wielu miastach oddziały milicyjne rozpędzają manifestacje.
18 grudnia – papież Jan Paweł II w liście do gen. Wojciecha Jaruzelskiego apeluje o przerwanie stanu wojennego.
23 grudnia -  prezydent USA Ronald Reagan ogłasza sankcje gospodarcze wobec PRL. Podobne kroki wobec Polski podejmują w następnych tygodniach inne kraje zachodnie.
28 grudnia - w kopalni "Piast" kończy się ostatni strajk okupacyjny w proteście przeciw stanowi wojennemu.

1982
9 stycznia - prymas Józef Glemp spotyka się z gen. Jaruzelskim. W kraju powstają Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego.
25 stycznia - Sejm zatwierdza dekret o stanie wojennym.
3 maja - ZOMO brutalnie rozbija wielotysięczne manifestacje, m.in. w Gdańsku, Warszawie, Elblągu, Szczecinie, Krakowie i Toruniu.
31 sierpnia - w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych dochodzi do licznych demonstracji. W Lubinie MO zabija z broni palnej trzy osoby, 11 zostaje rannych.
13 października - zamieszki w Nowej Hucie, oficer SB zabija demonstranta.
31 grudnia - zawieszenie stanu wojennego.

1983
14 maja - w komisariacie na stołecznym Starym Mieście milicjanci katują maturzystę Grzegorza Przemyka, który potem umiera w szpitalu.
19 maja - pogrzeb Grzegorza Przemyka na Powązkach przeradza się w wielką demonstrację.
22 lipca - formalne zniesienie stanu wojennego. Likwidacja WRON. Amnestia dla więźniów politycznych.

  • Gen. Wojciech Jaruzelski ogłasza stan wojenny przed...
  • Pacyfikacja kopalni „Wujek”, 16 grudnia 1981r. (IPN)
  • Atak ZOMO na wiernych zgromadzonych przed katedrą św. Jana...
  • Demonstracja na Placu Zamkowym w Warszawie, maj 1982 r...

wstecz